Click here for English

AFLYST

Den fysiske vinterlejr 2021 er aflyst.
Der vil i stedet blive tilbudt online møder eller møder i mindre grupper.
Kontakt [email protected] for at høre mere.

Hjemkomst

For personer på hjemkomst er det nu muligt at deltage på vores online hjemkomstseminar d. 14. februar. Tilmeldingsfrist 8. februar.

Det er også muligt at deltage på vores næste lejr i maj.

Fredag d. 29. til søndag d. 31. januar 2021

På lejren forberedes kommende volontører til deres forestående rejse, hjemvendte volontører kan dele deres oplevelser og erfaringer og udenlandske volontører kan mødes med andre, både danske og udenlandske, volontører.

I løbet af weekenden kommer vi omkring kulturchok, interkulturel forståelse og andre praktiske informationer. Desuden giver weekenden rig mulighed for at netværke og have samvær med andre ligesindede volontører.

Tilmelding

Tilmeldingen åbner ca. en måned inden lejrstart.

Programmer

Programmerne er tilgængelige senest en uge inden lejrstart.


Regler for refusion

 • Pladsbillet refunderes kun hvis din transporttid i det enkelte tog overstiger to timer.
 • Ved fysiske billetter skal der tages et billede af biletten som bilag.
 • Ved digitale billetter skal der tages et screenshot som bilag.
 • Kører du selv, får du kun benzinpenge, hvis du bor mere end 70 km fra et afhentningssted (Odense eller Fredericia).
 • For offentlig transport og egen kørsel vil du maks. få refunderet hvad der svarer til en standardbillet på strækningen.
 • Bilag skal vende rigtigt – ikke på hovedet eller på siden.
 • Bilag indsættes fra side 2 og frem på refusionsblanketten.

Find refusionsblanketten via det nedenstående link og udfyld denne for at få din refusion. Husk at vedhæft bilagene i filen inden du sender den til sekretariatet.

Andre transportmetoder

Flextrafik/teletaxa

Skal du ankomme til lejren på et andet tidspunkt, end der hvor fællesbusserne går og har du ingen bil? Så kan du benytte dig af Flextrafik.
Fra Fynbus.dk:
“Når du har fundet din rejse via Rejseplanen, og den indeholder Teletaxi, så kan du bestille turen med Teletaxi.

 • Gå ind på www.FynBus.dk/Flexbestilling og opret dig som kunde. Herefter kan du altid logge ind og bestille nye ture, se dine bestilte ture og afbestille ture.
 • Du kan også ringe til FynBus på 63 11 22 55 (tast 1) hverdage mellem kl. 7 og 19 samt weekend/helligdage mellem kl. 8 og 18.
 • Alle ture skal dog altid bestilles minimum to timer i forvejen.
I bil

Hvis du selv kører til lejren, kan du få benzinpenge. Du får 1,50kr pr km, hvis du bor mere end 70 km fra det nærmeste opsamlingssted (Fredericia eller Odense). Du må også meget gerne have flere med i bilen, som også skal til lejren. Her får du 50 kr. pr. person hver vej. De skal også bo over 70 km fra nærmeste opsamlingssted, for at dette er gældende. Når du beder om at få benzinpengene fra sekretariatet, skal du skrive hvem du samlede og hvor du samlede dem op. Ved afgang søndag skal du ligeledes skrive hvem, der fik et lift, og hvortil.


CANCELLED

The physical winter camp has been cancelled.
There will instead be offered online meetings or meetings in smaller groups.
Contact [email protected] to hear more.

Friday 29th to Sunday 31st January 2021

At the camp, new volunteers will be prepared for their upcoming journey, returned volunteers will share their experiences, and foreign volunteers can meet other, both Danish and foreign, volunteers.

During the course of the weekend we will talk about cultural shock, intercultural understanding, and other practical information. The weekend also allows for networking and getting to know other volunteers of like mind.

Signing up

Will be avilable about one month before the camp.

Schedueles

Will be avilable about one week before the camp.


Rules for reimbursement

 • Seat reservations will only be reimbursed if your time in one of the trains lasts more than two hours
 • For physical tickets you take a picture of the ticket for the reimbursement
 • For digital tickets you take a screenshot for the reimbursement
 • If you drive yourself, you can only get gas money if you live more than 70 km from a pick up point (Fredericia and Odense)
 • For public transportation and for driving yourself, you will reimbursed up to the amount a standard ticket would cost on that route
 • Pictures must be turned the right way around in the reimbursement form (not on the side or upside down)
 • The pictures must be inserted from page 2 and onwards in the reimbursement form

Through the link below you will find the reimbursement form (refusionsblanket) to get your refund. Remember to attach your documentation in the refund file before you send it to the office.

Other modes of transport

Flextrafik/teletaxa

Will you be arriving to the camp at a time outside the times for the shared buses? You have the option of using Flextrafik.
Here you order a special taxi at the same price as a bus ticket.
From Fynbus.dk:
“When you have found your journey through Rejseplanen and it contains Teletaxi, then you can order the journey with Teletaxi.

 • Go to www.FynBus.dk/Flexbestilling and sign up as a costumer. Then you can always log in and order new journeys, see your previous journeys, and cancel journeys.
 • You can also call FynBus at +45 63 11 22 55 (dial 1) weekdays from 7 am to 7 pm and weekends/holidays between 8 am and 6 pm.
 • All journeys must be ordered at least two hours before departure.”
By car

If you’re driving to the camp, you can get money for the milage. You get 1.50 DKK per kilometre, if you live more than 70 kilometres from the nearest pickup point (Fredericia or Odense). You are very welcome to offer a ride to other people who are going to the camp. You will get 50 DKK per person each way. You need to pick them up more than 70 kilometres from the nearest pickup points for this to apply. In your refund description you need to write who you picked up and where. Going home Sunday, you need to write who got a ride and where you dropped them off.