Sådan uploader du:

1. Vælg “Select Files” – Et nyt vindue åbnes hvori du kan vælge den eller de filer du vil uploade. Ønsker du at vælge flere filer på samme tid, skal du holde Ctrl-tasten nede, imens du vælger filerne. Du kan også tilføje en fil af gangen eller trække en fil fra en mappe på din computer hen til uploaderen.
2. Klik nu på knappen “Upload Files”. Når beskeden “All files uploaded successfully” bliver vist kan du forlade siden.

Får du ikke beskeden om, at filerne er uploaded eller har du problemer med at bruge uploaderen, kan du prøve en ny browser. Hvis du fortsat har problemer kan du kontakte [email protected]

How to upload:

1. Click “Select Files” – A new window appears where you can choose the file or files you wish to upload. If you want to uploade more files at the same time you need to press the Ctrl-key while selecting the files. You can also add one file at a time or drag and drop a file from your folders on your computer.
2. Click the “Upload Files” button. You can safely leave the page when the message “All files uploaded successfully” is shown.

If you are not shown the message saying the files are uploaded or do you have issues with the uploader, then you should try another browser. If you continue to have issues, contact [email protected]

Upload files