Dansk ICYEs lange program

icye-programmet

Med ICYE-programmet har du mulighed for at rejse enten 6 eller 12 måneder.

Programmet er perfekt til dig der ønsker en dybere indsigt i kulturen samt et længere forløb på dit ønskede projekt.
På det lange program har du de bedste muligheder for at komme hjem igen med et 3. fremmedsprog og du får de bedste forudsætninger for at engagere dig i din værtsfamilie, dit projekt og lokalsamfundet.

De fleste af vores kandidater er mellem 18 og 30 år gamle, men enkelte lande modtager volontører under 18 og de fleste modtager volontører over 30. Som organisation har vi sendt i alle aldre mellem 16 og 70+.

ICYE-programmet kræver ingen formel uddannelse eller arbejdserfaring, men du skal selvfølgelig være åben for nye kulturer, selvstændig og klar på at indgå i de rammer som dit kommende projekt tilbyder dig.

Der findes ikke en enkelt opskrift på det at være volontør gennem ICYE-programmet, men at være frivillig gennem ICYE betyder blandt andet, at man integrerer sig i livet og arbejdet gennem værtsorganisationen og det bredere samfund. Som frivillig opfordres og støttes du til at blive involveret i planlægning og styring af særskilte aktiviteter, at tage ansvar i forhold til dine egne evner og interesser samt projektets behov. Et vigtigt aspekt af oplevelsen gennem ICYE er din aktive deltagelse i dagligdagen hvor du bor og arbejder.

Når du rejser på ICYE-programmet med Dansk ICYE har du mulighed for at vælge mellem en lang række projekter indenfor mange forskellige områder:

 • Socialt arbejde
 • Udsatte børn og unge
 • Ældre
 • Handicappede
 • Landdistrikter
 • Sundhedsmæssige udviklingsprojekter
 • Menneskerettigheder
 • Foreninger, der arbejder for fred
 • Projekter med dyr og natur
 • Kvindegrupper
 • Fair-trade butikker
 • Og meget mere!

Beslutningen… Land eller projekt?

Der er mange forskellige veje til at få besluttet sig for det ophold, der passer en bedst. Nogle har besluttet sig for landet på forhånd og ser hvilke projekter der er mulige. Andre er på udkig efter en bestemt type projekt og vælger så mellem de lande der kan tilbyde netop det projekt. På den internationale hjemmeside kan du både søge på lande samt på forskellige typer projekter; f.eks. projekter med dyr, undervisning, menneskerettigheder eller noget helt fjerde. Se mere på www.icye.org.

Hvert år aftaler vi et antal pladser med vores partnere rundt om i verden, hvor vi på forhånd er garanteret en plads. Disse pladser kalder vi kvotapladser og er med til, at vi kan gennemføre modellen med solidarisk udveksling. Denne model gør ICYE unik i forhold til andre organisationer og sikrer reel udveksling fra syd til nord.
Der er et begrænset antal kvotapladser, som sælges efter “først-til-mølle” princippet. Ved at købe en kvotaplads sparer du 2.000 kr. til det land du gerne vil rejse til.
Her kan du læse mere om solidarisk udveksling og se hvilke lande vi aktuelt har kvotapladser i.

Når dit program er ved at være på plads, sender vi dig oplysninger omkring ankomst og programstart.
Vi sender dig også vejledning omkring visum, og hjælper dig, hvis du har brug for det.

Forberedelsen

Inden du tager afsted, vil vi forberede dig bedst muligt til dit volontørophold via skriftlig og mundtlig information. Derudover bliver du inviteret til et obligatorisk forberedelsesseminar.
Seminaret varer to hele dage og foregår en weekend i enten februar, maj, august eller november. Nærmere information om tid, sted og program, finder du i kalenderen.

Formålet er at give dig de bedste forudsætninger for et vellykket volontørophold. I løbet af seminaret kommer vi omkring interkulturel forståelse, kulturchok, dit værtsland, praktiske informationer, gode råd til hvad du skal medbringe, osv.

Når du rejser i 6 eller 12 måneder, giver det ingen mening at snakke om hvordan du undgår uventede oplevelser, udfordringer eller ting der er svære. Når du rejser i så lang tid, vil du helt sikkert møde alt dette undervejs. Det interessante er hvordan du håndterer dette og klarer udfordringerne. Alt dette er forberedelsen med til at klæde dig på til.

Udover andre kommende volontører som dig, vil der på seminaret også være udenlandske volontører, der arbejder frivilligt her i Danmark, og danske volontører, der lige er hjemvendt. Seminarerne er planlagt af frivillige med egne volontørerfaringer. Der er derfor rig mulighed for at høre om andres erfaringer og blive klogere på dit ICYE ophold og på det at være volontør i en anderledes kultur.

Transportomkostninger til og fra seminaret samt kost og logi er inkluderet i prisen.

Når dit program er ved at være på plads, sender vi dig oplysninger omkring ankomst og programstart. Vi sender dig også vejledning omkring visum og hjælper dig, hvis du har brug for det.

Opholdet

Under hele dit ICYE-ophold vil din modtager ICYE-organisation være til rådighed for dig og dermed være din faste kontakt. Dansk ICYE vil selvfølgelig også være behjælpelig, hvis det skulle blive nødvendigt.

Værtsorganisationen sørger for, at du bliver hentet i lufthavnen og afholder et velkomstseminar af mindst 5 dages varighed, inden du kommer ud til dit projekt.
På dette seminar møder du også alle de andre volontører som er ankommet til landet samtidigt med dig. Her opbygges et stærkt netværk, som du kan bruge på dine rejser rundt i landet. Værtsorganisationen sørger for at introducere dig til din værtsfamilie og dit projekt. De vil være i løbende kontakt med dig under dit ophold og har du brug for det, vil der være en nødtelefon du vil kunne kontakte døgnet rundt.

Mod slutningen vil de evaluere opholdet sammen med dig og sørge for at du kommer ud til lufthavnen, hvis du ikke har valgt at rejse videre.

Hvad er med i prisen?

Er du i tvivl om prisen på dit ophold, kan du se den ved at klikke her. Når du rejser med ICYE-programmet vil disse ting være inkluderet i prisen:

 • Syge-, ulykke- og ansvarsforsikring
 • Hjælp til bestilling af forsikring, flybilletter og visum
 • Forberedelsesseminar inden afrejse
 • Rejseomkostninger i modtagerlandet
 • Kost og logi
 • Lommepenge
 • Minimum to seminarer under opholdet
 • Sprogkursus under opholdet
 • Hjemkomstseminar efter endt ophold
 • National og international administration

Vær opmærksom på, at du selv står for at betale for følgende:

 • Flybillet tur/retur
 • Ekstra lommepenge
 • Evt. vaccinationer
 • Evt. visumudgifter
 • Evt. bagageforsikring

Kost og logi

I de fleste tilfælde bor du ved ICYE-programmet hos en værtsfamilie tæt på projektet. Værtsfamilien er ansvarlig for din kost.
Du skal være opmærksom på, at du kan komme til områder, hvor kalorieindtaget er meget mindre end det, du er vant til hjemmefra. I de tilfælde skal du regne med selv at supplere de daglige måltider.

icye-programmet

Bor du hos en værtsfamilie, bliver du en del af familien på godt og ondt. Opholdet giver dig en unik mulighed for at lære mere om livet i familien, skikke og traditioner, sproget, mad og meget mere. At være en del af familien betyder også, at familien sandsynligvis forventer, at du deltager i det huslige arbejde som madlavning og tøjvask. Hvis din værtsfamilie er begrænset økonomisk, kan du komme ud for selv at skulle betale for personlige toiletartikler. Du kan også i nogle tilfælde komme til at bo på selve projektet eller i lejlighed med andre volontører. I så fald vil projektet være ansvarlig for din kost, og du vil typisk sammen med de andre selv sørge for rengøringen.

I mange tilfælde vil du opleve at værtsfamilier og projekter vil have begrænset internetadgang. Forbered derfor dig selv og dem derhjemme på, at jeres kontaktmuligheder via internettet bliver betinget af forholdene. Gør udfordringen til en del af din rejse, som du kan lære af og få det bedste ud af.

Lommepenge

Under dit ophold modtager du månedligt lommepenge. Disse lommepenge svarer til 600kr i den lokale købekraft. Således vil du kunne købe det, du i Danmark kunne have købt for 600kr. Disse penge er med til at sikre, at du har lidt ekstra at gøre med, imens du er afsted.

Hjemkomst

Når du er hjemvendt, inviterer vi dig til et obligatorisk velkomstseminar. Her vil du få mulighed for at evaluere dit ophold i samarbejde med os og de andre hjemvendte volontører. Her kan du fortælle om dine oplevelser, dele dine erfaringer med kommende volontører, høre om andres udveksling, vise billeder, osv. Velkomstseminaret forløber over tre dage og afholdes fire gange årligt.

… Dine udvekslingsoplevelser behøver ikke at ende ved din hjemkomst! Du kommer med sikkerhed hjem med en kuffert fyldt med oplevelser og erfaringer. Får du lyst til at dele ud af dem, kan du arbejde frivilligt og blive lokalt engageret i Dansk ICYE. Du kan være med til at forberede seminarer, blive kontaktperson for en udenlandsk volontør, hjælpe med at finde nye værtsfamilier, osv. På den måde kan du holde sproget ved lige, udnytte dine erfaringer og skabe dig et internationalt fællesskab i Danmark.

Læs mere om dine muligheder for at blive aktiv i Dansk ICYE her.

Sikkerhed

Vaccinationer

Før du skal af sted på ICYE-programmet, skal du sørge for at have dine vaccinationer på plads. På internettet finder du vejledninger til, hvad du skal vaccineres mod og hvad det koster. Du kan også kontakte din læge eller en vaccinationsklinik, som kan vejlede og vaccinere dig.

Rejsevejledning fra Udenrigsministeriet

På Udenrigsministeriets hjemmeside finder du gode råd og oplysninger om lande med særlige risici som krig, terrorisme, naturkatastrofer eller lignende. Se rejsevejledningerne her.

Danskerlisten

Når du rejser, kan du tilmelde dig danskerlisten, som giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte dig i krisesituationer som naturkatastrofer, terroraktioner eller lignende i det land, du opholder dig. Du kan tilmelde dig danskerlisten her.

Forsikring

Når du rejser på ICYE-programmet, er du dækket af en syge- ulykkes- og ansvarsforsikring gennem Protrip-World-Volunteer gruppe forsikring.
Her kan du læse om Protrip-World-Volunteer forsikringen.
Her finder du en oversigt over dækningsgrad for Protrip-World-Volunteer forsikringen.

Du er dækket på samme måde som de rejseforsikringer du kender herhjemmefra, med mulighed for hjemrejse ved alvorlig sygdom, og behandling ved lokal læge eller sygehus ved mindre alvorlige tilfælde. Derudover er du ekstra forsikret i forbindelse med dit virke som volontør.

Bemærk at forsikringen IKKE indeholder en tyveriforsikring.

Ansøgningen

1. For at kunne søge ICYE-programmet skal du være medlem af Dansk ICYE. Det koster 75 kr. (pr. kalenderår) samt et ansøgningsgebyr på 25 kr. I alt skal du altså betale 100 kr.

2. Når du er blevet medlem, skal du indsende både det danske og engelske ICYE-ansøgningsskema, som du kan finde her.
Din danske ansøgning bruger vi primært til din forberedelse, før du tager af sted, mens det engelske bliver sendt til dit værtsland. Vi anbefaler at du søger senest 1. maj, hvis du vil af sted i august, eller senest 1. oktober, hvis du vil af sted i januar, af hensyn til visum, vaccinationer mm.

3. Hvis vi finder eventuelle uoverensstemmelser mellem din ansøgning og vores program og formål, vil vi kontakte dig og lave en forventningsafstemning. Det er vigtigt, at du er ærlig, tænker over og uddyber dine svar, så vi kan sikre, at din oplevelse bliver så god som muligt.

4. Du skal regne med 1-2 ugers behandlingstid, før der kommer en bekræftelse fra værtsorganisationen om der er plads i landet.
Herefter skal du lave en prioriteret liste over de projekter du ønsker at søge.

5. I forbindelse med din ansøgningsproces til ICYE-programmet, skal du indbetale et depositum på 2.000 kr. og underskrive en skriftlig aftale om depositum.

6. Vi tilbyder vejledning og hjælp til at bestille flybilletten, ansøge om visum og finde de rette vacciner, hvis du har brug for det. Når alt er på plads, sender vi dig en kontrakt, faktura og relevante rejseinformationer.


Hvor kan jeg komme hen?