Oplysning om behandling af personoplysninger

Dansk ICYE (herefter Dansk ICYE eller organisationen) behandler data om dig, når du retter henvendelse til organisationen via mail eller brev. Der bliver også behandlet personoplysninger om dig, når du bliver medlem af Dansk ICYE eller samarbejder med os som f.eks. værtsfamilie, ansøger eller volontørprojekt. Benytter du dig af vores hjemmeside bliver der også behandlet personoplysninger i form af analytics og cookies.
Læs mere om vores cookiepolitik her.

Generelt

Retter du henvendelse til Dansk ICYE via e-mail eller brev, har Dansk ICYE således adgang til de oplysninger du videregiver herigennem. Oplysninger delt med Dansk ICYE via e-mails eller brev, der er relevante ifm. informationer i organisationens medlemsdatabase vil blive gemt i og opdateret i medlemsdatabasen, såfremt du er medlem.
Vi sælger ikke dine oplysninger, eller videregiver dine oplysninger på nogen måde til tredje part, der ikke har direkte relevans for dit engagement i Dansk ICYE.

Oplysning om behandling af personoplysninger i medfør af Persondataloven

Dansk ICYE (herefter Dansk ICYE eller organisationen) behandler data om dig, når du retter henvendelse til organisationen via mail eller brev. Der bliver også behandlet personoplysninger om dig, når du bliver medlem af Dansk ICYE eller samarbejder med os som f.eks. værtsfamilie, ansøger eller volontørprojekt.

Generelt

Retter du henvendelse til Dansk ICYE via e-mail eller brev, har Dansk ICYE således adgang til de oplysninger du videregiver herigennem. Oplysninger delt med Dansk ICYE via e-mails eller brev, der er relevante ifm. informationer i organisationens medlemsdatabase vil blive gemt i og opdateret i medlemsdatabasen, såfremt du er medlem.
Vi sælger ikke dine oplysninger, eller videregiver dine oplysninger på nogen måde til tredje part, der ikke har direkte relevans for dit engagement i Dansk ICYE.

Som medlem

Når du ansøger om medlemskab hos Dansk ICYE deler du en række oplysninger med organisationen. Disse oplysninger bliver skrevet ind i Dansk ICYE’s medlemsdatabase.
Dansk ICYE er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og modtager herigennem tipsmidler. På denne baggrund er Dansk ICYE forpligtet til at opbevare oplysninger om medlemmer i 5 år, jf. DUFs tilskudsregler med kommentarer af 7. maj 2018 §3.
De oplysninger Dansk ICYE er forpligtet til at gemme i op til 5 år efter udmeldelse er: Navn, fødselsdato, adresse samt kontaktoplysninger.
Som aktivt medlem af Dansk ICYE gemmes derudover følgende oplysninger: Evt. roller i organisationen, gennemførte ophold og kurser.
Når du melder dig ud af Dansk ICYE slettes de oplysninger organisationen ikke er forpligtet til at gemme.

Som ansøger

Som ansøger hos Dansk ICYE udfylder du et ansøgningsskema, hvor du deler personlige oplysninger med organisationen. Disse oplysninger bliver gemt så længe du er ansøger eller er volontør hos Dansk ICYE.

Som værtsfamilie

Som værtsfamilie hos Dansk ICYE udfylder du et værtsfamilieskema, hvor du deler personlige oplysninger om din familie med organisationen. Disse oplysninger bliver gemt så længe du er værtsfamilie for Dansk ICYE og herefter i 2 år i vores interne database over mulige værtsfamilier.
Hvis I ikke ønsker at have jeres oplysninger i denne interne database, kan I til en hver tid bede om at blive slettet fra denne.

Billeder

Ved indsendelse af billeder til Dansk ICYE accepterer du, at billederne må blive brugt af Dansk ICYE på hjemmesider, plakater, brochurer, sociale medier og andet markedsføringsmateriale. Du vil blive bedt om at underskrive en formular, hvor du tilkendegiver dette.
Billeder delt med Dansk ICYE vil aldrig blive videresolgt til tredjeparter.

Du kan uploade dine billeder via vores uploader, der sikrer en sikker overførsel af filerne: https://www.icye.dk/deling-af-billeder/. Her finder du også det dokument du skal udfylde, hvor du giver os lov til at bruge billederne.

Ønsker du på noget tidspunkt at tilbagetrække din accept af brugen af dine billeder, skal du kontakte generalsekretær Mikkel Smed Espersen på [email protected] eller tlf. +45 8618 0715.

Nyhedsbrev

Modtager du Dansk ICYE’s nyhedsbrev, INTERNUS, har du ved tilmeldingen af nyhedsbrevet accepteret at modtage denne. E-mailen du har registreret til modtagelse af nyhedsbrevet bliver kun brugt i denne kapacitet og din e-mailadresse i denne forbindelse vil ikke blive kædet sammen med et medlemskab, brugt til at sende andre e-mails til dig eller delt med tredje parter. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet via linket i nyhedsbrevet, via Dansk ICYE’s hjemmeside eller ved at kontakte organisationen.
Til nyhedsbrevet INTERNUS bliver mail-klienten CleverReach benyttet.

Hvordan vi bruger de personlige data

Generelt

Ansatte hos Dansk ICYE kan via organisationens medlemsdatabase tilgå de oplysninger du har delt med organisationen, som er blevet registreret i medlemsdatabasen. Aktive medlemmer hos Dansk ICYE, der har en funktion i lokalforeninger eller udvalg i organisationen, har mulighed for at tilgå begrænsede oplysninger, såfremt personerne er godkendt til dette via deres position i organisationen.
Oplysningerne bliver af aktive medlemmer hovedsageligt brugt til at sende dig information om aktiviteter i den lokalforening du er tilknyttet, såfremt du er medlem. Lokalforeningerne og udvalgene har også mulighed for at sende dig andre informerende e-mails. Er du udmeldt af Dansk ICYE eller har du frabedt dig e-mails, vil du ikke modtage disse. Som medlem vil du dog altid blive informeret om vedtægtsbestemte aktiviteter som for eksempel organisationens årlige generelforsamling samt lokalforeningens generalforsamling.

Som ansøger på udvekslingsprogrammer

Ansøgere hos Dansk ICYE skal i ansøgningsprocessen dele en række oplysninger med Dansk ICYE, den kommende modtagerorganisation og det kommende projekt, hvor det frivillige arbejde skal udføres. Dette er en nødvendig del af ansøgningsproceduren. Ansøgningsskemaet og din motiverede ansøgning bliver delt med modtagerorganisationen og det kommende projekt.

Som værtsfamilie

Værtsfamilier hos Dansk ICYE udfylder et værtsfamilieskema. Dette skema bliver brugt af sekretariatet og værtsfamiliegruppen i forbindelse med udvælgelse og godkendelse af værtsfamilien. Andre aktive medlemmer i organisationen har ikke adgang til dette dokument.
Dansk ICYE beder derudover om kontooplysninger til overførsel af kostpenge til værtsfamilien og evt. volontørens første lommepenge. Disse kontooplysninger opbevares i vores netbank, og slettes efter endt engagement med værtsfamilien.

Dine rettigheder

Samtykke, indsigt, slettepolitik og klagemulighed
Dansk ICYE videregiver ingen oplysninger om dig til andre, udover dem du i forbindelse med ansøgningsprocessen har givet os lov til at dele dine oplysninger med, eller med mindre organisationen ifølge dansk lovgivning er forpligtet til at videregive disse oplysninger.

Personoplysninger om dig vil blive slettet, når Dansk ICYE ikke længere har et formål med at behandle dem eller er forpligtiget til at opbevare dem.

I henhold til Persondatalovens § 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39 har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling.

Hvis du ikke ønsker, at Dansk ICYE behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for at administrere din tilknytning til organisationen, kan dette betyde, at vores samarbejdsrelation må ophøre. Ved indskrivning som medlem af Dansk ICYE accepterer du, at vi beholder navn, adresse, kontaktoplysninger og fødselsdato i fem år efter din udmeldelse, jf. DUFs tilskudsregler med kommentarer af 7. maj 2018 §3.
Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, hvis du finder Dansk ICYE’s behandling af dine personoplysninger ukorrekte.

Hvordan kontakter du os

Har du behov for at kontakte os angående dine personlige data, skal du rette henvendelse til generalsekretær Mikkel Smed Espersen på e-mail: [email protected] eller tlf: +45 8618 0715 i Dansk ICYE’s åbningstid.

Information om håndtering af personlig data
Dansk ICYE
Version 1.5
01.07.2021

GDPR persondataloven persondata data personlige oplysninger