volontøren

Du ved måske ikke helt, hvad det vil sige at være volontør, og hvad det kræver af en værtsfamilie. Her på siden kan du blive klogere på volontøren, og dermed hvilken person du, som værtsfamilie, åbner dit hjem for. Går du og tænker på, at blive værtsfamilie, så kan du læse mere om det her.

Volontøren er…

En ICYE-volontør er mellem 18 og 30 år. Vedkommende er derfor en moden og selvstændig person, der er klar til at blive et voksent og ansvarligt medlem af jeres familie. Det er et ungt menneske, der har lyst til at udføre frivilligt arbejde og på den måde opleve en anden kultur end sin egen.

Volontørerne kommer oftest i august eller februar, og er her som regel 6 eller 12 måneder. I den periode har de en almindelig arbejdsdag, hvor de udfører det frivillige arbejde, fx på en skole eller i en børnehave, deltager i fritidsaktiviteter, tilbringer tid med jer osv.

Volontørens hjemland

Volontøren kan komme fra forskellige lande i Europa, Asien, Afrika, Nord-, Syd- eller Mellemamerika.

Kommer volontøren fra Europa, er han/hun rejst med ESC – Individual Volunteering, som er et EU-finansieret program, der har til formål at skabe gensidig forståelse og tolerance mellem unge europæere. Kommer volontøren fra et land udenfor Europa, er han/hun i Danmark med ICYE-Programmet, der er ICYE-organisationens eget udvekslingsprogram. Her har volontøren selv betalt for et helt eller et halvt års ophold med det formål at arbejde frivilligt og opleve en fremmed kultur.

Hjælp til volontøren

Når volontørerne kommer til Danmark, bliver de en del af et større netværk, og jeres familie bliver derfor ikke volontørens eneste kontakt i landet.

I Dansk ICYE er der mange grupper af frivillige, som varetager forskellige opgaver. En af dem er Kontaktgruppen, som arrangerer og koordinerer volontørernes ophold. En af gruppens opgaver er at finde kontaktpersoner, som kan hjælpe volontørerne med at falde til i Danmark. Kontaktpersonen fungerer både som en ven og en vejleder, og tager ofte volontøren med til forskellige arrangementer.

Dansk ICYEs sekretariat står selvfølgelig også til rådighed under hele opholdet, hvis der opstår problemer eller spørgsmål.

Formålet med opholdet

Volontørerne kommer til Danmark for at lære om en anden kultur end deres egen. De har haft muligheden for at vælge mellem forskellige lande, men har valgt at komme til Danmark. Derfor kan I som familie regne med, at jeres volontør gerne vil lære om Danmark, danskerne og den danske kultur.

Som værtsfamilie for en volontør, er I med til at skabe større forståelse for vaner og traditioner, sprog og mode, mad, musik og religion på tværs af kulturer. På den måde kan I og volontøren være med til at nedbryde de kulturelle barrierer mellem mennesker, og deltage i processen om at skabe fred i verden.