Bestyrelsen holdt den 14. oktober bestyrelsesmøde online. Her er et kort oprids af en del af de ting, vi snakkede om, som vi gerne vil dele med jer:

Medlemstal

Dansk ICYE modtager hvert år tilskud fra DUF som kommer fra tipsmidlerne. Vi modtager tilskuddet da vi er en organisation som laver frivilligt arbejde for og med børn og unge. For at modtage dette tilskud er der en række krav der skal være opfyldte. Herunder bl.a. at vi skal have 700 medlemmer under 30 år. Grundet situationen med COVID-19 har aktiviteten i år været mindre. Det betyder at der indtil videre er sket et fald i antallet af medlemmer under 30 år. Vi mangler lige nu ca. 70 medlemmer for at nå grænsen på 700 medlemmer under 30 år. Hvis vi ikke når de 700 medlemmer, vil vi miste en del af tilskuddet. Det vil dreje sig om ca. 200.000 kr. Selvsagt er der derfor stor fokus på at vi skal have hvervet flere medlemmer. Derfor vil der fremover være et barometer i Internus hvert uge, som følger antallet af medlemmer under 30 år.

Samtidig har vi iværksat konkurrencen om et STePs-ophold på Island. Vi håber alle medlemmer vil støtte op om kampen for at få flere medlemmer.

 

Vlog

Fra denne uge, vil Dansk ICYE lancere en vlog. Dette er en slags blog lavet med korte videoer, hvor vi vil præsentere bl.a. hvad der foregår i organisationen og spændende indlæg om forskellige temaer og emner. Videoerne vil blive uploadet både på Youtube og på Workplace. På Workplace vil der samtidig blive mulighed for at kommentere og deltage i debatter på baggrund af de forskellige vlogs.

 

Lokalforeninger

Ligesom de fleste andre, har også lokalforeningerne i varierende grad været ramt af Corona. Blandt andet var der flere af lokalforeningerne som ikke nåede at afholde deres generalforsamlinger i foråret. Disse er dog blevet afholdt henover de sidste 2 måneder. Da Corona desværre ikke ser ud til at forsvinde igen lige med det samme, er vi alle ved at indstille os på hvordan Dansk ICYE kan eksistere og lave aktiviteter, samtidig med at vi tager de nødvendige hensyn. I takt med at lokalforeningerne er blevet styrket og i højere grad selvstændige de seneste år, har der været en tendens til at de har bevæget sig længere væk fra de nationale aktiviteter. Denne udvikling synes vi i bestyrelsen er ærgerlig. Vi vil derfor indgå i en dialog med lokalforeningerne om deres rolle i det nationale regi. Derfor har vi inviteret til onlinemøde den 2.december, hvor vi håber at så mange medlemmer af alle lokalforeningsbestyrelserne som muligt vil deltage.

 

Efterårslejren

Vi havde en utrolig god sommerlejr og generalforsamling i forbindelse med sommerlejren, og vi havde derfor glædet os rigtig meget til at kunne afholde efterårslejren. Vores opfattelse var at sommerlejren fungerede godt med de retningslinjer der var sat op. Desværre er der sket en negativ udvikling med smittetallene siden sommerlejren og på baggrund af den, myndighedernes holdning til at afholde fælles aktiviteter såsom f.eks. vores lejre, sammenholdt med de konstant ændrede retningslinjer for hvad man kan og ikke kan, så bestyrelsen inden anden udvej end at aflyse efterårslejren. Det er vi selvfølgelig utrolig kede af. Vi håber at kunne afholde et online event i løbet af efteråret i stedet, men vi er selvfølgelig klar over, at det ikke vil være det samme, som hvis vi kunne ses på en efterårslejr i stedet. Vi håber i stedet at det vil være muligt at mødes på vinterlejren som afholdes den 29.-31. januar 2021.