Kære ICYE’r!

Bestyrelsen afholdte sit fjerde bestyrelsesmøde lørdag – søndag d. 15 – 16 oktober. Lørdagen var regulært  møde, hvor søndagen var arbejdsdag for de forskellige arbejdsgrupper i bestyrelsen. Her kan i læse nogle af de punkter som blev drøftet på mødet.

 

Efter kulturkolben og webshop

Der var på dette års kulturkolbe et stort udbytte og en mulighed for at alle kunne deltage. Bestyrelsen har modtaget mange inputs og er glade for, at det der diskuteres i bestyrelsen også har interesse hos vores co-workere.

Bestyrelsen ser frem til det videre arbejde med rapporten og afholder d. 2 december i Aarhus et møde med konsulenten Henning Bendtsen for at fortsætte arbejdet.

Til kulturkolben blev der ligeledes udviklet en model/forslag på en webshop, hvor udvalg og frivillige kan bestille merchandise. Denne model finder bestyrelsen interessant og bestyrelsen har besluttet at Dansk ICYE skal have en webshop. De næste skridt for bestyrelsen er at undersøge om der er juridiske komplikationer ved stiftelsen af en webshop. Mathias og Johanne fra henholdsvis #PRICYE og lejrudvalget vil gerne hjælpe med at sætte webshoppen op.

Ved køb i webshoppen arbejder bestyrelsen både med, at aktive co-workers kan optjene point for deres arbejde og at merchandise kan købes kontant. Bestyrelsen vil spørge #PRICYE om de vil deltage i designet af hoodies/t-shirts/muleposer osv. Bestyrelsen satser på at have webshoppen klar inden næste generalforsamling.

 

Bestyrelsens arbejdsgrupper

Bestyrelsen vil snart udsende en update på resolutionsarbejdet. Her er korte beskrivelser af, hvor langt de forskellige grupper er nået med deres arbejde.

Uddannelse
Har færdiggjort udvalgshåndbøgerne, som vil bliver introduceret på efterårslejren. Bestyrelsen vil gerne  at alle udvalg er enige i håndbøgerne og koordinatorerne er klare over deres ansvar.

Gruppen arbejder  stadig med ICYE-kursusweekend. Denne vil blive placeret kort tid efter vinterferien og vil blive en fast  weekend ligesom Dansk ICYE’s lejre og kulturkolben. Indholdet på kursusweekenden bliver meget  praktiskorienteret med flere forskellige moduler de frivillige kan melde sig ind på.

Værtsfamilie-konflikthåndbog
Gruppen er i gang med interviews af både hjemkomne, værtsfamilier osv. Det har været et stort arbejde  for gruppen og en del koordinering. De har en klar køreplan og forventer at være færdige med håndbogen til januar. Gruppen mødes med værtsfamiliegruppen på lejren og udfører der det skriftlige arbejde.

KG
Bestyrelsen afholder en workshop med KG, da der har været misforståelse vedrørende ansvar mellem  udvalg og kontoret.

Rekrutteringsgruppen (Aktivering af frivillige)
Der er sket et behov for rekruttering, som ikke eksisterede ved generalforsamlingen. Nogle udvalg er ikke  mange co-workere. Derfor er dette et vigtigt fokus. Gruppen har lavet en handlingsplan. Gruppen vil;  udforme en resolution til næste generalforsamling vedrørende eksterne medlemmer (som ikke har rejst  med Dansk ICYE) og generelt bredere rekruttering, lave en skabelon for hvervning, lave en  rekrutteringspolitik, foreslår at bestyrelsen afholder to info-møder omkring frivillighed og det at være  frivillig i Dansk ICYE.

Lokalforeningsgruppen
Dele af resolutionen er løst herunder oprettelsen af en ny lokalforening. Det næste skridt gruppen  arbejder med er de langsigtede ambitioner. Hvordan bliver lokalforeningerne selvstændige, bæredygtige  og en integreret ting af Dansk ICYE.

 

Hjemkomst inviteres til om fredagen

Efter ønske fra de frivillige og diskussioner vedrørende socialisering har bestyrelsen besluttet at organisationen afprøver at invitere hjemkomstdeltagere til om fredagen. Der vil her komme en ny opgave til det faste bestyrelsesmedlem på lejren, der indeholder: Velkomst af hjemkomst. løs snak om Dansk ICYE, værdier, arbejde, fællesskab og muligheder. Organisationen, bestyrelsen og co-workere skal være opmærksomme på, at fredag ikke bliver til endnu en dag, hvor co-workere er “på”.

 

Flere værtsfamilier

Et fortsat problem er mængden af værtsfamilier og en større arbejdsbyrde både for kontoret og værtsfamiliegruppen. Bestyrelsen igangsætter to initiativer som er både kortsigtet og langsigtet.

  • D. 25 november afholder Dansk ICYE et “hæng plakat op i din lokale butik/universitet” event. Alle frivillige og lokalforeninger anbefales at tage del i arrangementet og den enkelte frivillige kan tage et billede af sig selv, mens man hænger plakaten op. #danskicye #værtsfamilieicye #icyedk

 

Andet

På bestyrelsens arbejdsdag fortsatte arbejdet i de forskellige grupper. Bestyrelsen har ligeledes besluttet julegaver til co-workere, som bliver holdt hemmeligt indtil jul.

 

Næste bestyrelsesmøde

Det næste bestyrelsesmøde er d. 9 og 10 december. Mødet vil bestå af julefrokost med kontoret, budgetorientering, fortsat arbejde i grupper med fokus på resolutionerne.

Bestyrelsesmøderne er stadig åbne for medlemmer interesseret i bestyrelsesarbejdet. Hvis man gerne vil deltage, så skriv en mail ugen før til: [email protected]

2106, 2022

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Igen i år er Dansk ICYE en del af Verdens Bedste Morgen og også i år er vi gået sammen med vores U-huset-venner fra MUNDU og DIB for at dække vores uddelingssted i Aarhus.

906, 2022

Dansk ICYE’s 50 års jubilæum

Lørdag d. 30. april 2022 fejrede Dansk ICYE sit 50 års jubilæum. Vi fejrede organisationen lige efter dette års generalforsamling - først med en reception og derefter med middag og fest.

303, 2022

ReCalibur i Slovakiet

Første del af ReCalibur er nu veloverstået. Unge fra Danmark, Estland, Italien, Slovakiet og Østrig deltog i sidste uge i første træning - denne gang i Slovakiet.