Bestyrelsen er i weekenden mødtes til en arbejdsdag på kontoret i Århus.

Vi startede med lækker middag og hygge fredag aften og gik så rigtigt i gang lørdag morgen.
Vi brugte det meste af mødet på at diskutere, hvordan vi i fremtiden kan skabe en større tilknytning mellem lokalforeningerne og landsorganisationen. Vi havde en effektiv brainstorm med en masse idéer oppe at vende og så en god diskussion, om hvordan vi gør disse idéer til handling.
I vil se disse handlinger løbende implementeret over det næste års tid.

Derudover vedtog vi to nye typer af programmer for udenlandske volontører, der kommer til Danmark. Det ene er rettet mod tyske volontører og finansieret af den tyske stat. Disse volontører vil modsat vores ESC-volontører følge samme program som dem på ICYE-programmet. Det andet program er rettet mod ansøgere over 30, der ikke vil kunne få et volontørvisum. Til dem vil vi åbne op for muligheden for et højskoleophold. Begge programmer vil have opstart i sommeren 2021.

Bestyrelsens samarbejde med ICYE Finland fortsætter trods coronarestriktioner, der har gjort det svært at mødes fysisk. Arbejdsgrupperne fra de to bestyrelser vil mødes online over to aftener de næste to uger for bl.a. at snakke om, hvordan vi er blevet påvirket af corona og hvordan vi har løst nogle af de udfordringer. Vi glæder os til at kunne dele erfaringer og forhåbentlig få inspiration af hinanden.

DUF afholder d. 5. december det årlige delegeretmøde og Dansk ICYE vil være repræsenteret med hele fire personer, nemlig Lise, Katja, Mie og Uffe. Vi er allerede i løbende dialog med vores fælles udvekslingsforeninger i SAFU og vi er klar til sammen at fremme vores foreningers interesser vedbåde mødets debatter og afstemninger.

Vi blev også enige om at se på at lave nogle flere online events for at styrke sammenholdet i foreningen, særligt nu hvor der går så længe mellem, at vi kan mødes fysisk. Det kan både tage form af udvalg og lokalforeninger, der præsenterer, hvem de er og hvad de laver, og quizzer og aktiviteter arrangeret af hvem end, der har lyst til at stå for det. Hvis I allerede nu sidder inde med nogle gode ideer til events, er I meget velkomne til at skrive til én fra bestyrelsen, så vi sammen kan sørge for, at det bliver til noget!