Bestyrelsen afholdte i sidste uge bestyrelsesmøde, der blev drøftet flere interessante ting, som vi håber i har lyst til at læse om.

Årsregnskab

Vi er i Dansk ICYE kommet ud af 2020 med et lille overskud på 36.925 kr., selvom vi ellers havde budgetteret med et underskud på omkring 200.000 kr. Dette skyldes blandt andet at vi har fået fuld dækning på vores ESC-program, selvom nogle volontører er rest hjem før tid, hvor ved vi har haft færre udgifter på de hjemrejste volontører. Derudover har der jo desværre også været færre udgifter brugt på foreningsaktiviteter grundet COVID-19, herunder blandt andet to aflyste lejrer.

 

Sekretariatet

Som Uffe har skrevet på Workplace, har han opsagt sin stilling pr. 1. april. Først og fremmest vil vi selvfølgelig gerne sige tak til Uffe for hans arbejde i de sidste 12 år i organisationen, han vil uden tvivl blive savnet.

Vi er i bestyrelsen og i samarbejde med sekretariat gået i gang med processen med af finde en ny generalsekretær, samt uddelegere Uffes ansvarsområder til de øvrige på sekretariatet. Er I i tvivl om hvem Iskal kontakte, vil hovedmailen [email protected] stadig blive læst og besvaret.

Derudover er Kathrine kommet tilbage fra barsel og varetager igen sine opgaver som frivilligkonsulent. Bestyrelsen og Kathrine vil i løbet at marts afholde møde omkring fordelingen af kontakt med lokalforeninger og udvalg, så vi igen undgår det overlap, der i perioder har været. Dette vil I høre nærmere om senere, men I er selvfølgelig velkommen til at kontakte både jeres kontaktperson fra bestyrelsen eller Kathrine, hvis I har brug for hjælp med noget.

 

Ledelsesaften

Traditionen tro vil bestyrelsen gerne afholde ledelsesaften dagen før generalforsamlingen, som i år dermed er den 11. juni. Mere information om dette vil komme senere, men husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen hvis du er koordinator eller forperson i ICYE.

 

Emma Valsson
På vegne af bestyrelsen