Siden sidste “Nyt fra bestyrelsen” har vi d. 25. maj afholdt det sidste bestyrelsesmøde for dette bestyrelsesår. Tiden er bl.a. gået med at gøre klar til både den nationale generalforsamling og lokalforeningsgeneralforsamlinger, samt at få fundet de sidste kandidater til de nye LF bestyrelser – tak til kontoret og vores tidligere praktikant, Anika, for den gode indsats.

 

Velkommen til Mikkel – ny generalsekretær

Efter en travl ansættelsesproces og rigtig mange ansøgninger til stillingen som Generalsekretær for Dansk ICYE er det nok ikke gået mange ubemærket hen, at vi nu har ansat Mikkel Smed Espersen som ny generalsekretær med opstart i tirsdags, d. 1. juni. Vi fik i bestyrelsen lov til at hilse på Mikkel til vores sidste bestyrelsesmøde, og vi glæder os meget til samarbejdet med ham, og vi er sikre på, at han glæder sig til at møde jer alle til GF d. 12. juni.

 

Generalforsamling for Dansk ICYE

Sidste hånd er ved at være lagt på GF d. 12. juni, og vi glæder os virkelig meget til første fysiske begivenhed i alt for lang tid. Det bliver selvfølgelig en dag med coronapas, mundbind og afstand, men ellers kommer dagen faktisk til at forløbe meget som en helt normal GF. Vi håber at se rigtig mange af jer til en god dag, og hvis ikke du har tilmeldt dig endnu, kan du stadig nå det! Sidste tilmeldingsfrist er på mandag d. 7. juni.

 

Ledelsesaften

I forbindelse med generalforsamlingen bliver der afholdt ledelsesaften dagen før (11. juni) for alle udvalgskoordinatorer og lokalforeningsforpersoner. Invitationen skulle gerne være sendt ud til alle udvalg og lokalforeninger, og vi vil meget gerne opfordre de berørte til at deltage! Det bliver en aften med god inspiration og sparring med andre i lignende roller, og så bliver det selvfølgelig super hyggeligt.

 

Kursusweekend

Siden sidst er vi kommet lidt længere ifht. brainstorm på idéer til kursusweekendens indhold. Som altid bliver der introkursus, som vi stærkt vil opfordre nye aktive frivillige til at deltage i, og udover det leger vi med idéen om 2 andre programmer om hhv. verdensmålene og mobilisering/rekruttering/motivering af nye frivillige. Husk at sætte kryds i kalenderen d. 1.-3. oktober!

 

Sommerlejr/sommerfest

Indtil videre er der ingen foreløbige ændringer af sommerlejren, udover at vi som noget ekstra i år vil afrunde den med en stor Dansk ICYE sommerfest lørdag d. 14. august for alle aktive frivillige og nye potentielle frivillige. Sommerlejren og sommerfesten kommer begge til at foregå på Ankersminde i Gadsbølle på Fyn. Husk at sætte kryds i kalenderen til sommerfesten, også selvom du måske ikke kan deltage resten af lejren!

 

LF kontakt til kontor/kontaktperson i bestyrelse

Med den kommende nationale GF og dermed nye bestyrelse, samt de løbende generalforsamlinger i lokalforeningerne, vil den nye bestyrelse mødes umiddelbart efter GF og fordele kontaktroller til lokalforeninger og udvalg. Små omrokeringer kan derfor forekomme, og udvalg og LF’er vil høre mere, så snart de er fordelt. Derefter vil der blive afholdt opstartsmøder mellem kontor, bestyrelseskontaktperson og de nye lokalforeningsbestyrelser, hvor mange praktiske ting ifht. LF arbejdet vil blive gennemgået. Møderne afholdes også som led i arbejdet med at skabe bedre sammenhæng ml. lokalforeningerne og det nationale.

 

Ny bestyrelse

Sidst men ikke mindst skal vi på den nationale GF selvfølgelig have stemt en ny bestyrelse ind. Der er i år valg til kasserer, næstforperson, menige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Går du med et ønske om at arbejde mere med det strategiske og  driften af organisationen, vil vi meget gerne opfordre dig til at overveje at stille op!