Onsdag den 16. Maj afholdte Bestyrelsen et af sine kortere møder over Skype.

 

På bestyrelsesmøderne er der et par faste punkter som diskuteres hver gang, f.eks. hvad der er sket siden sidst i organisationen, på sekretariatet og i de forskellige udvalg og lokalforeninger.
Derudover kigger vi på de aktuelle sendetal fra programmerne. Indtil videre ser det fint ud for 2018 og på alle programmer er der en positiv udvikling i forhold til samme tidspunkt sidste år. Vi har samtidig en del ledige EVS-projekter som er klar til umiddelbar besættelse henover de næste måneder, så spred gerne ordet, hvis I kender nogen der kunne tænke sig at komme af sted!

 

Processen med at opbygge Værtsfamiliegruppen igen er i fuld gang. Opgaven varetages primært af Sekretariatet, men med tæt opfølgning af og sparring med Bestyrelsen.

 

Bestyrelsen arbejder med ideen om at nedsætte en arbejdsgruppe som skal se på lejrene fremover. Arbejdsgruppen vil få et oplæg at arbejde ud fra, men ellers frie hænder til forslag til ændringer, forbedringer og revideringer. Indtil videre arbejdes der dog på det spæde begyndelsesstadie.

 

Vi er blevet kontaktet af en organisation om vi vil indgå et samarbejde med dem på Roskilde Festival i 2019. Det vil betyde at vi vil kunne sende frivillige til Roskilde Festival, som mod at arbejde frivilligt, vil kunne deltage i festivalen gratis. Det synes vi lyder rigtig spændende og arbejder videre på at det bliver en realitet.

 

Grundet indførelse af egenbetaling på sprogundervisning, vil vi ikke længere kunne sende vores volontører på LærDansk-kurser, da udgifterne vil blive alt for store. Vi arbejder derfor på at finde en anden løsning. Der er mange muligheder for hvordan det kan løses. Lige nu arbejder vi specifikt med en model, men der er dog lige et par ting der skal falde på plads, inden vi ved om det bliver sådan det vil være fremover.

 

Næste bestyrelsesmøde vil ligge den 24. juni og ligeledes foregå over Skype.
Hvis du ønsker at deltage, så håber vi at du vil give besked på forhånd, grundet de praktiske hensyn.

 

Mvh. Bestyrelsen

2106, 2022

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Igen i år er Dansk ICYE en del af Verdens Bedste Morgen og også i år er vi gået sammen med vores U-huset-venner fra MUNDU og DIB for at dække vores uddelingssted i Aarhus.

906, 2022

Dansk ICYE’s 50 års jubilæum

Lørdag d. 30. april 2022 fejrede Dansk ICYE sit 50 års jubilæum. Vi fejrede organisationen lige efter dette års generalforsamling - først med en reception og derefter med middag og fest.

303, 2022

ReCalibur i Slovakiet

Første del af ReCalibur er nu veloverstået. Unge fra Danmark, Estland, Italien, Slovakiet og Østrig deltog i sidste uge i første træning - denne gang i Slovakiet.