Ny alkoholpolitik på lejre

I bestyrelsen har vi efter forårslejren 2016 modtaget en henvendelse fra lejrledelsen angående en exchangee der medbragte egen alkohol på lejren. Bestyrelsen ønsker at indskærpe over for exchangees at det ikke er tilladt at medbringe og nyde egen alkohol på lejrene. Exchangees vil modtaget et skriv om reglerne før første lejr samt en beskrivelse af konsekvenserne som er følgende:

  • Exchangee der medbringer egen alkohol på lejren vil få det konfiskeret af lejrledelsen. Når lejren officielt lukker ned søndag kl. 17.00 vil exchangeen få det udleveret igen så de kan tage det med hjem.
  • Efterfølgende vil exchangeen modtage en skriftlig advarsel fra bestyrelsen og denne sendes også til det nationale kontor/sendeorganisation i deres hjemland.

 

Resolutionsarbejde

På bestyrelsesmødet arbejdede vi videre med resolutionerne, som blev vedtaget i fællesskab på generalforsamlingen. Vi fik nedsat fire arbejdsgrupper under de overordnede emner 1) uddannelse 2) værtsfamilier 3) lokalforeningsarbejde og 4) aktivering af medlemmer. Uddannelsesgruppen består af Simon, Mathilde og Cæcilie og kommer primært til at arbejde med at udvikle en lederuddannelse i ICYE, introduktionen af nye frivillige, intern kommunikation samt videregivelse af tillidsposter.  Værtsfamiliearbejdsgruppen består af Sylvester, Maria og Mathilde kommer i samarbejde med værtsfamiliegruppen til at arbejde med udviklingen af information til værstfamilier om kulturforskelle. Lokalforeningsarbejdsgruppen består af Pil, Bitten og Vivi og fortsætter arbejdet fra sidste år med at hjælpe lokalforeningerne til større klarhed om deres betydning for ICYE og med etableringen af den nye lokalforening Syddanmark. Aktiveringsgruppen består af Cæcilie, Pil, Vivi og Bitten og kommer til at arbejde med hvordan passive medlemmer kan blive aktive igennem igennem de forskellige udvalg og lokalforeninger der er i Dansk ICYE. Arbejdet i arbejdsgrupperne vil foregå ud fra konkrete handlingsplaner og actioner fra bestyrelsen, og under inddragelse af relevante organer, herunder fx sekretariatet, udvalg, lokalforeninger og menige medlemmer. Hvis man gerne vil bidrage med et relevant indspark, er man velkommen til at skrive til os.

 

Bestyrelsens synlighed

På bestyrelsesmødet blev vi som bestyrelse ydermere enige om at arbejde mere med synligheden ved blandt andet at præsentere ‘månedens bestyrelsesmedlem’ i internus, og kontinuerligt have mindst 1 bestyrelsesmedlem til stede på lejrene. Hvis man gerne vil vide mere om bestyrelsesarbejdet, vil der fremover altid være mulighed for at fange os på en lejr.

Udover det vil bestyrelsen ligesom sidste år fortsat invitere udvalg med til forskellige bestyrelsesmøder.

2106, 2022

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Igen i år er Dansk ICYE en del af Verdens Bedste Morgen og også i år er vi gået sammen med vores U-huset-venner fra MUNDU og DIB for at dække vores uddelingssted i Aarhus.

906, 2022

Dansk ICYE’s 50 års jubilæum

Lørdag d. 30. april 2022 fejrede Dansk ICYE sit 50 års jubilæum. Vi fejrede organisationen lige efter dette års generalforsamling - først med en reception og derefter med middag og fest.

303, 2022

ReCalibur i Slovakiet

Første del af ReCalibur er nu veloverstået. Unge fra Danmark, Estland, Italien, Slovakiet og Østrig deltog i sidste uge i første træning - denne gang i Slovakiet.