Onsdag d. 9 december afholdte bestyrelsen online bestyrelsesmøde, det sidste i det coronaramte 2020. Hovedpunkterne fra mødet er som følger:

DUF Delegeret møde

Til årets delegeretmøde havde vi mulighed for at have 4 deltagere med, 3 (Uffe, Mie og Katja) i form af faste pladser og Lise, bestyrelsessuppleant, som er EU-delegeret. Programmet varkorrigeret i forhold til corona, hvor der ikke blev lagt op til store diskussioner eller ændringer. Derudover var der en god debat omkring hvilke emner og hvordan DUF skal tage del i offentligedebatter. Alt i alt et godt delegeretmøde.

 

Budget 2021

Uffe havde op til onsdagens bestyrelsesmøde uploaded et budgetforslag til 2021. Dette blev gennemgået med de dertilhørende spørgsmål. Generelt er det et konservativt lagt budget medet underskud på 5000 kr. Sende og modtager tallene er sat relativt lavt, hvorfor der ikke skal mange positive toner til at vende de røde tal til sorte. Bestyrelsen valgte enstemmigt at godkende budgettet for 2021.

 

Vinterlejr 2021

Grundet de desværre høje smittetal og nye restriktioner, har bestyrelsen valgt at aflyse den kommende vinterlejr i slut januar. Det er ikke en beslutning som vi er glade for at måtte tage, for vi har en del der ikke har været på hjemkomst samt vi står til at modtage små 10 exchangees. Derfor vil vi sammen med sekretariatet og de respektive udvalg se på mulige løsninger. Løsninger som regionsbestemte fysiske endags sessions, som selvfølgelig vil overholde de forskellige retningslinjer. Mere om dette foreligger.

 

Lokalforeninger

I starten af december afholdte bestyrelsen sammen med Uffe en lokalforeningsaften, hvor tematikken var hvordan vi skal styrke lokalforeningerne, samt prøve at knytte dem mere til landsorganisationen. Dette blev gjort i at lære hinanden at kende, der sidder mange nye ude i vores lokalforeninger. Derudover præsenterede Uffe en ny mulighed for hvordan lokalforeningerne kan afholde informationsmøder. Fra det nye år vil det være muligt at afholde et inspirationsmøde, hvor der bliver fortalt rejseberetninger. Inden for en uge vil blive afholdt et praktisk minded informationsmøde, hvor kontoret gennemgår prafikalitterne. Dette skal ses som en mulighed og ikke en total ændring af hvordan informationsmøder bliver afholdt. Derudover vil kontoret sammen med bestyrelsen tage ud og besøge de nyvalgte lokalforeningsbestyrelser, for at styrke forholdet imellem. Vi har derudover haft vores 1:1 check-in med lokalforeningerne efter denne omtalte aften, og der var den generelle konsensus at det virker som nogle gode tiltag som de vil se frem til i det nye år. På mødet 9/12 diskuterede vi også hvordan vi kan assistere de lokalforeninger med få medlemmer i bestyrelsen, dem der står overfor generationsskifte.

 

Til sidst vil vi i bestyrelsen gerne ønske jer alle sammen en corona fri jul og lad os håbe vi ikkeskal langt ind i det nye år før vi kan komme til at holde arrangementer sammen igen 🙂