Siden sidste “Nyt fra bestyrelsen” har vi i bestyrelsen afholdt en bestyrelsesweekend d. 26.-28. marts og et online bestyrelsesmøde i tirsdags d. 20. april. Tiden mellem de to har været optaget af ansættelsessamtaler til stillingen som vores nye generalsekretær og det er derfor desværre glippet at holde jer opdateret med et “Nyt fra bestyrelsen” efter weekenden i marts. Opdateringen i dag bliver altså ekstra langt!

 

Ny generalsekretær

Ansættelsesudvalget har haft travlt med først en bunke ansøgninger med en masse gode kandidaturer og siden to runder af ansættelsessamtaler. De vil forhåbentlig snart kunne melde ud, hvem der er gået hele vejen og som vil træde til som vores nye generalsekretær pr. 1. juni i år.

 

Rollefordeling mellem Kathrine og bestyrelsen

Som de fleste af jer efterhånden nok har bemærket, er Kathrine i februar vendt tilbage fra barsel og har dermed genoptaget sin rolle som frivilligkoordinator. Dette lagde op til en drøftelse af rollefordelingen mellem Kathrine og kontaktpersonerne fra bestyrelsen i forhold til støtte og kontakt til lokalforeninger og udvalg. Vi er nået frem til en liste af roller, som vil blive sendt ud til lokalforeninger og udvalg snarest, og vi vil nu i samarbejde med de enkelte lokalforeningsbestyrelser og udvalgskoordinatorer finde ud af, hvordan vi bedst opfylder disse roller.

 

Rekruttering til LF bestyrelser

En af de store opgaver, vi står overfor den næste måned til halvanden, er rekruttering af frivillige til lokalforeningsbestyrelserne op til de generalforsamlinger, der skal afholdes inden den nationale generalforsamling d. 12. juni. Det sidste år har været hårdt for mange og særligt for lokalforeningerne. Rekruttering af nye frivillige og fastholdelse af gamle har været ekstra svært i en tid, hvor arrangementer konstant er blevet aflyst eller har skullet omstilles til at foregå online. Mange af vores lokalforeninger står derfor i en situation, hvor de mangler folk, der har mod på at stille op til deres bestyrelse. Der bliver derfor sat hårdt ind både i bestyrelsen og på kontoret for at sørge for opstillingsparate bestyrelse til alle lokalforeningerne. For at hjælpe Kathrine på kontoret med denne enorme opgave, har vi valgt at genansætte vores tidligere praktikant Anika, som kommer til at have alt fokus rettet mod denne opgave.

 

Den nationale generalforsamling

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt til generalforsamling d. 12. juni i Århus. Vi er ved at lægge sidste hånd på det praktiske i forhold til afholdelsen såsom lokaler og mad. (Det ser ret lækkert ud, den mad vi har valgt, skal jeg sige det selv!) I vil modtage en invitation med mere information i maj.

 

Samværspolitik og trustmembers

Til generalforsamlingen skal vi have stemt om vores samværspolitik. Vi har derfor genlæst det udkast, vi udviklede i fællesskab til organisationsweekenden i 2020 og har fundet enkelte forslag til omformuleringer. En del af samværspolitikken er indførslen af trustmembers på vores fire årlige lejre. Vi har forsøgt at sætte lidt flere ord på, hvem en sådan trustmember er og hvad deres rolle på lejren bliver. Vi vil på generalforsamlingen præsentere en håndbog med en nærmere beskrivelse af rollen.

 

Udskydelse af forårslejren

I lyset af de restriktioner, der har præget vores land så længe nu, at min automatiske reaktion, når personer i film er til fest, er “hov, husk nu afstandskravet!”, er den sædvanlige lejr på Gadsbølle blevet aflyst til fordel for mindre, programopdelte arrangementer for henholdsvis Rejseholdets hjemkomst og forberedelse og CCTs end-of-year og midterm. I samme forbindelse har vi valgt at rykke lejren til et par uger senere til den sidste weekend i maj, hvor den gradvise lempelse af restriktionerne forhåbentlig giver endnu flere muligheder for aktiviteter og samvær.

 

Sommerfest

Da der det sidste års tid har været et underskud af arrangementer, hvor vi har kunnet mødes fysisk og stille vores sociale behov, vil vi gerne invitere til sommerfest, der ikke har andet formål end at vi kan hygge os sammen. Vi har valgt at lægge sommerfesten i forlængelse af sommerlejren på Gadsbølle i midten af august, hvor restriktionerne forhåbentlig vil være helt eller næsten helt løftet. Programmerne vil blive afsluttet lørdag formiddag og deltagerne sendt hjemad, hvorefter der vil blive gjort klar til fest for alle aktive medlemmer. Så skriv d. 14. august i kalenderen med det samme!

 

Kursusweekend

Endnu en dato til kalenderen er weekenden 1.-3. oktober, hvor vi afholder kursusweekend på Fristedet Skæringen lidt uden for Århus. Vi har taget hul på den indledende brainstorm af idéer til temaer til programmerne. Vi kan ikke afsløre mere endnu, men vi lover, at det bliver godt!