fbpx

Lokalforening Sjælland: Ekstraordinær generalforsamling

Tilbage til kalenderen // Back to the calendar
Indlæser Begivenheder

ENGLISH BELOW

Dansk ICYE Lokalforening Sjællands ekstraordinære generalforsamling finder sted 8. juni. Som medlem af ICYE Lokalforening Sjælland er du meget velkommen til at deltage til generalforsamlingen, hvor du også selv kan stille op som bestyrelsesmedlem eller komme med inputs eller forslag. Er du endnu ikke medlem, så kan du blive det her: Bliv medlem.
Du er også meget velkommen til blot at komme og få et indblik i vores arbejde.

Skriftlige forslag kan sendes til os på [email protected] før generalforsamlingen, men ethvert emne kan debatteres under punkt 5 på dagsordenen.

Medlemmer kan få deres transport refunderet ved fremsendelse af refusionsblanket til [email protected]. Husk at gemme din kvittering, tage et billede af billetten eller tage et screenshot af din rejse fra selvbetjeningen på rejsekort.dk eller udregne distancen, hvis du er i bil.

Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 8. juli i Byens Hus i Roskilde med adressen Stændertorvet 1, 4000 Roskilde. Forsamlingen finder sted i lokalet “Orangeriet” kl. 17-20.

Dagsordenen er følgende:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassererens beretning og regnskabsaflæggelse
4. Fremlæggelse af aktivitetsplan og handlingsplan for året. På det følgendes års generalforsamling skal denne aktivitets- og handlingsplan underskrives af formand og kasserer og sendes ind til sekretariatet.
5. Behandling af forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Vedtægterne finder du her.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
ICYE Lokalforening Sjælland


ENGLISH

You are invited to an extraordinary general assembly of the local branch of Zealand Danish ICYE. As a member of ICYE the local branch of Zealand you are welcome to participate in the general assembly, where you can stand for a post or come with inputs. If you are not yet a member, you can sign up here: Become a member.
You are also very welcome to show up if you just want to get a view into our work.

Written proposals can be mailed to [email protected] before the assembly, but every topic can be discussed under point 5 on the agenda. The general assembly is held at Byens Hus in Roskilde on Wednesday the 8th of July from 17 to 20 o’clock. The address is Stændertorvet 1, 4000 Roskilde. The assembly is held in the room “Orangeriet”.

Members can have their transport expenses refunded by sending a refund application to [email protected]. Remember to keep your receipt, to take a screenshot of your ticket or your journey from the self service at rejsekort.dk – or to calculate the distance if you go by car.

The agenda is:
1. Election of conductor and rapporteur
2. Report of the board
3. The cashier’s report and presentation of accounts
4. Presentation of activity plan and plan of action for the year. On the following year’s general assembly the activity plan and plan of action must be signed by the chairperson and the cashier and be send forward to the secretariat.
5. Reading of proposals
6. Election of board members and alternates
7. Election of auditor and alternate auditor
8. Any other business

You will find the rules here.

Sincerely,
The Board
The local branch of Zealand ICYE

Go to Top