fbpx

Halloween Night in Tivoli

Tilbage til kalenderen // Back to the calendar
Indlæser Begivenheder

ENGLISH BELOW

Efteråret er over os, og det har vi valgt at fejre i ICYE Lokalforening Sjælland ved at sætte fokus på højtiden Halloween.

Halloween, som vi kender den og kommer til at se den i Tivoli, er en kulturtradition, som i høj grad er influeret fra USA. USA er dog ikke alene om at ville fejre uhyggen. Mange andre lande, Danmark inklusiv, har fejret uhyggen langt inden ”Halloween” nåede vores bredder. I Danmark har vi således haft tradition for at fejre allehelgensaften, hvor man troede at ”mørke kræfter” var løs.

Vi har i Lokalforening ICYE besluttet at sætte fokus på den kulturelle alsidighed i traditioner omkring fejring af uhygge. Dette vil vi gøre i Tivolis flotte omgivelser fredag d. 25. oktober 2019 kl. 19.30. Så kom og vær med, når vi sammen oplever Tivolis enormt flotte udsmykning og prøver ”Hospitalet”, som er Tivolis højtidsbestemte Horror House. Der er intet fastsat sluttidspunkt, så det kommer an på stemningen på aftenen.

Udover at vi skal opleve Tivoli på denne højtid og måske drikke en kop varm kakao (for egen regning) har vi forberedt en quiz omkring ”Halloween” og kulturelle pendanter hertil fra andre lande. På denne måde kommer vi til at få en større viden om, hvordan uhygge fejres rundt omkring i verden, og hvordan forskellige kulturer både har forskelle og ligheder omkring denne højtid.

Vi dækker udgift til indgang i Tivoli og til ”Hospitalet” (Horror House) samt transportomkostninger for alle medlemmer af ICYE Sjælland, der rejser til København fra et sted på Sjælland.

For at sikre dig, at dine udgifter, som beskrevet ovenfor, bliver dækket, skal du tilmelde dig via denne e-mail [email protected]

Se information om hvordan du modtager refundering for dine transportomkostninger her: https://docs.google.com/document/d/1Sn22b_L3B6w5Jq8RW7gTbQh0JcD3eT_P693vf9KnMmg/edit
Der er senest tilmelding mandag d. 21. oktober kl. 20.

Praktisk info:

• Vi dækker transportudgifter for medlemmer af Lokalforening Sjælland, som rejser til København et sted fra Sjælland
• Vi dækker indgang til Tivoli og forlystelsen ”Hospitalet” for medlemmer af ICYE Lokalforening Sjælland
• Vi dækker IKKE turpas
• Al drikke og mad inde i Tivoli er på egen regning
• Alle ICYE medlemmer er velkomne – så hvis din kontaktperson er medlem af en anden lokalforening, er de stadig velkomne
• Vi mødes ved Tivolis hovedindgang på Vesterbrogade 3, 1630 København (ved siden af Build-a-Bear)

Vi glæder os til at se dig til en rigtig (u)hyggelig aften!

_____________________________________________________

Invitation to Halloween Night in Tivoli

Dear ICYE member

Autumn has arrived and in the Local Branch of Zealand we have chosen to focus on Halloween.

Halloween as we know it and will see it in Tivoli, is a cultural tradition which is influenced from the USA. Yet USA is not alone in the wish to celebrate the scary. Many other countries, Denmark included, has celebrated the scary for a long time even before the American version of Halloween came to Denmark. In Denmark we used to celebrate allehelgensaften, where it was believed that ”dark forces” were on the loose.

In the Local Branch of Zealand of ICYE we have decided to focus our attention on the cultural diversity in traditions about celebrating the scary. This we will do in the inspiring surroundings of Tivoli on Friday the 25th of October at 19.30. So come along and experience Tivoli’s beautiful decorations and try the ”Hospital”, a holiday limited Horror House. There is no plan on when the evening will end.

Besides from experiencing Tivoli and maybe drinking a cup of hot chocolate (at your own expense) we have prepared a quiz about Halloween and the cultural counterparts from other countries. In this way we will acquire knowledge of how the scary is celebrated around the world and how different cultures have both differences and similarities on this matter.

We cover the entrance fee for Tivoli and for the ”Hospital” (Horror House) as well as transport expenses for all members of ICYE Zealand, who travel to Copenhagen from a location on Zealand.

To make sure to get the expenses covered, as described above, you have to sign up by replying to the e-mail you have received as a member or this email [email protected]

Check out information on how to get your travel expenses refunded by following this link: https://docs.google.com/document/d/1Sn22b_L3B6w5Jq8RW7gTbQh0JcD3eT_P693vf9KnMmg/edit
Sign up no later than Monday the 21st of October at 20.00.

Practical information:

• We refund the transport expenses for members of the Local Branch of Zealand who travel to Copenhagen from a location on Zealand
• We cover the entrance fee to Tivoli and the ”Hospital” for members of ICYE the Local Branch of Zealand
• We do NOT cover a full-ride ticket to Tivoli
• All food and drinks in Tivoli is at your own expense
• All ICYE members are welcome – so if you have a contact person who is a member of a different local branch, they can still come along
• We will meet at the main entrance at Vesterbrogade 3, 1630 Copenhagen (next to the Build-a-Bear shop)

We look forward to a great evening in your company!

Go to Top