Dansk ICYE søger værtsfamilie og projekt til 29-årige Haseena fra Indien. Haseena skal være frivillig i Danmark i 12 måneder fra efteråret 2020 eller januar 2021.

Grundet rejserestriktionerne som følge af COVID-19 samt den aktuelle situation i Indien kan vi desværre ikke på nuværende tidspunkt bekræfte en ankomstdato for Haseena.
Hun er stadig meget motiveret for at blive frivillig i Danmark og vil gerne ankomme så snart det er muligt.
Kunne I tænke jer være projekt eller værtsfamilie for Haseena, så håber vi, at I har forståelse for situationen og at vi sammen kan aftale en dato for Haseenas ankomst til Danmark, når det igen er muligt.

Haseena er drømmer om at arbejde med socialt arbejde, så hun vil kunne gøre en positiv forskel for andre mennesker. Tidligere har hun, gennem et program i skolen, været med til at hjælpe i lokalmiljøet – bl.a. byggede de et hjem til en fattig mand i byen. Haseena har også været frivillig i oprydningen efter oversømmelser i hendes by.

Haseena er glad for at læse i sin fritid. Hun er også glad for at rejse og har bl.a. arbejdet nogle år i Dubai som “Guest Service Associate” på et hotel. Her har hun haft møde med mange forskellige nationaliteter i forbindelse med internationale konferencer.

Haseena glæder sig til at opleve en ny kultur og nye traditioner. Hun ser frem til at lære nye mennesker at kende og håber de vil hjælpe hende med at komme på plads i Danmark og forstå den danske kultur.

Haseena udtaler:

Volunteering can give me the oppurtunity to try something new, gain experience develop skills, build confidence and meet new people, social interaction improves mental and physical health, volunteering teaches people of all ages and backgrounds compassion and understanding.

The volunteer work in Denmark I hope I will earn European standard and culture, that I can adopt from the people whom I met and learn the practicals. I hope this is the right time and right place in my career for fulfilling my dreams. It will be the correct place for me for an international exposure to learn, express and gain some knowledge.

I believe that working as a volunteer in Denmark will surely be an important intercultural learning experience for me. It also helps me to learn Denmark life style and different cultures.

Haseena PhotoKort efter Haseena ankommer til Danmark skal hun deltage på vores obligatoriske velskomstlejr. Her får hun nogle værktøjer til at være i en anden kultur – helt specifikt i Danmark – og samtidig møder hun både danske og udenlandske unge.

Grundet COVID-19 kan Haseenas ankomst dog blive forsinket. I forbindelse med nedlunkningen af forskellige funktioner i Danmark har muligheden for at søge visum også været stoppet. Derudover påvirker nedlunkingen af Indien også hendes muligheder for at få ordnet vigtige dokumneter.
Vi håber at modtage Haseena så hurtigt som det er muligt.

Som værtsfamilie kommer I til at lære Haseena om danskerne, kulturen og sproget. I skal ikke ændre jeres spisetider, fuldtidsarbejde eller fodboldtræning, men i stedet gøre volontøren til en del af hverdagen.
Haseena vil indgå på lige fod med resten af familien og der er derfor naturligt at hun hjælper til med at lufte hunden og tage af bordet, ligesom resten af jeres husstand.

Haseenas arbejde på projektet er frivilligt og ulønnet, men hun får lommepenge og transportudgifter dækket af os under sit ophold. Sprogkursus er også inkluderet i hendes udvekslingsprogram, men det er i familien og på projektet hun får alvor lærer dansk, når sproget skal benyttes i hverdagen.

Som værtsfamilie får I kostpenge på 700kr/md. for at hjælpe med nogle af omkostningerne ved at have en ekstra person boende.

Hvis du/I har lyst og mulighed for at åbne jeres hjem for Haseena, hører vi gerne fra jer snarest.
I kan læse mere om rollen i linket herunder.

Der er endnu ikke fundet et “projekt”, hvor Haseena skal være frivillig, så der er ingen begrænsninger for hvor i landet det er – dog skal der være rimelig afstand/transporttid til et muligt projekt. Herefter vil vi kontakte lokale børnehaver, skoler, SFO’er og lignende for at høre, om de kunne tænke sig Haseena som volontør hos dem.

Kunne I tænke jer at være projekt for Haseena, skal I endelig tage kontakt. Læs mere om dette i linket herunder. Foruden børnehaver, skoler og SFO’er har vi også gode erfaringer med efterskoler, højskoler og ungdomsklub/ungdomsskole. Falder din arbejdsplads ikke ind under en af disse kategorier, så kontakt os endelig alligevel for at høre næremre om mulighederne.

Bliv værtsfamilie – Send information Læs mere om at blive værtsfamilie Læs mere om at blive projekt Se alle kommende volontører