Click here for English

Acceptformular

Når du deler billeder med Dansk ICYE har vi brug for en skriftlig accept af din deling. Her skal du også liste filnavnene på de billeder du deler med os. Dette skyldes bl.a. GDPR og for at sikre, at vi har styr på hvilken person, der har givet os lov til at bruge hvilke billeder. Dette sikrer også, at vi hurtigt kan finde dine billeder igen, skulle du ske at ønske, at vi ikke længere benytter dine billeder.

Når du uploder dine billeder skal du også uploade formularen.
Download formularen her: Acceptformular (PDF)

Du skal bruge det gratis program Adobe Acrobat Reader DC, hvis du ønsker at underskrive PDF’en digitalt med et “digitalt signatur ID” i stedet for at printe siden ud og derefter scanne den.
Få hjælp til det digitale ID længere nede på siden.

Betingelser og vilkår

Ved indsendelse af billeder til Dansk ICYE accepterer du, at billederne må blive brugt af Dansk ICYE på hjemmesider, plakater, brochurer, sociale medier og andet markedsføringsmateriale.

Læs yderligere om vilkår og betingelser for indsendelse af billeder under vores persondatapolitik: https://www.icye.dk/persondata/#billeder

Upload dine filer

Upload files
 

Hjælp

Hjælp til digitalt signatur ID

For at udfylde formularen skal du benytte en PDF-reader, der understøtter formularer. Vi anbefaler Adobe Acrobat Reader DC, der kan downloades gratis til både Windows og Mac. Heri kan du oprette et digitalt signatur ID, der skal bruges for at underskrive ansøgningsskemaerne. Klik blot på signaturfeltet, når du er klar til at underskrive dokumentet og du vil blive guidet igennem processen med at oprette og indsætte dit digitale Adobe ID. Du kan blive bedt om at gemme dokumentet efter hvert felt med digitalt ID er blevet underskrevet.
Læs mere om Adobes digitale ID her, hvor du også kan se en trin-for-trin guide.

Du skal downloade og åbne PDF-filen i en PDF-reader og ikke blot i din browser, da du i din browser ikke kan underskrive dokumentet.

Sådan uploader du

1. Vælg “Select Files” – Et nyt vindue åbnes hvori du kan vælge den eller de filer du vil uploade. Ønsker du at vælge flere filer på samme tid, skal du holde Ctrl-tasten nede, imens du vælger filerne. Du kan også tilføje en fil af gangen eller trække en fil fra en mappe på din computer hen til uploaderen.
2. Afkryds boksen udfor “Jeg er ikke en robot”. Afvent det grønne flueben.
3. Klik nu på knappen “Upload Files”. Når beskeden “All files uploaded successfully” bliver vist kan du forlade siden.

Får du ikke beskeden om, at filerne er uploaded eller har du problemer med at bruge uploaderen, kan du prøve en ny browser. Hvis du fortsat har problemer kan du kontakte [email protected]


In English

Data disclaimer

When you share pictures with Dansk ICYE we need your written consent. Here you will also have to list the file names of the pictures you are sharing with us. This is due to GDPR data regulations and to ensure we are certain who the original owner of each photo is, should you, later on, want to revoke your acceptance to our use of your photos.

When you upload your photos you will also have to upload the acceptance form.
Download the form here: Acceptance form (PDF)

You need to use the free programme Adobe Acrobat Reader DC if you wish to sign the form digitally with a “digital signature ID” instead of printing the form and thereafter scan it.
You can find help for this further down the page.

Terms and conditions

By sending your pictures to Dansk ICYE, you accept that the pictures may be used by Dansk ICYE on our websites, posters, brochures, social media, and other promotional material.

You can read our terms and conditions for sending pictures to us under our data policy. The policy is in Danish. If you need help reading it, please get in touch.
Privacy policy: https://www.icye.dk/persondata/#billeder

Upload your files

Upload files
 

Help

Help to the digital signature ID

To fill out the form you will need a PDF reader which supports forms. We recommend Adobe Acrobat Reader DC, which can be downloaded for free for both Windows and Mac. In this PDF reader, you can also create a digital signature ID, which you will need to sign the form. Simply click on the signature box when you are ready to sign the document and the programme will guide you through the process of creating and signing with your Adobe ID.
Read more about Adobe’s digital ID here where you can also find a step-by-steps guide.

You have to download and open the document in a PDF reader and not just in your browser, as you cannot sign the document in the browser.

How to upload

1. Click “Select Files” – A new window appears where you can choose the file or files you wish to upload. If you want to uploade more files at the same time you need to press the Ctrl-key while selecting the files. You can also add one file at a time or drag and drop a file from your folders on your computer.
2. Tick the box by “I am not a robot”. Wait for the green check mark.
3. Click the “Upload Files” button. You can safely leave the page when the message “All files uploaded successfully” is shown.

If you are not shown the message saying the files are uploaded or do you have issues with the uploader, then you should try another browser. If you continue to have issues, contact [email protected]