Som værtsfamilie for en volontør, kan I få et stykke af verden inden for husets fire vægge. Åbn dit hjem, oplev verdens mangfoldighed, og skab venskaber for livet!

Værtsfamilien giver volontøren direkte adgang til den danske kultur og det danske sprog. Det er ofte i familien, at volontøren for alvor lærer om en dansk hverdag og alt der hører til. Som værtsfamilie knytter I et bånd til et menneske med andre traditioner, et fremmed sprog og en anderledes baggrund, som ikke nødvendigvis stopper, når volontøren vender hjem.

Familien kan være stor eller lille, med eller uden børn, ung eller ældre, bosat på landet eller i byen, i lejlighed eller i hus. Det vigtigste er, at I har lyst til at åbne jeres hjem for et ungt menneske fra en anden kultur.

Hvem mangler lige nu en værtsfamilie?

ALLE KAN BLIVE VÆRTSFAMILIE

Alle typer familier kan blive værtsfamilier!
Vores ønske er, at værtsfamilierne skal afspejle og vise danske familiesammensætninger. Derfor søger vi ikke kun kernefamilier i traditionel forstand, men alle typer familier.

Gebrokken engelsk, hjemmelavet fransk eller 7. klasses tysk. Vi stiller ingen krav til jeres sprogkundskaber, og et flydende fremmedsprog er derfor ikke en forudsætning for at blive værtsfamilie. Volontøren kommer på et danskkursus, og I kommer også til at spille en stor rolle i volontørens læren om stumme d’er, grammatiske undtagelser og Æ, Ø, Å. Det kan være en udfordring for både jer og volontøren, men vi håber også på sjove og lærerige episoder.

Er din interesse vækket, og er du nysgerrig efter mere information? Kontakt os på sekretariatet, og vi svarer på alle dine spørgsmål. Vi sender dig også gerne vores brochure om at være værtsfamilie, hvor vi har beskrevet alt fra værtsfamiliens rolle og volontørens muligheder til praktiske informationer.

Kontakt os på [email protected], ring os op på tlf. 86 18 07 15 eller udfyld vores kontaktformular.

Du er også meget velkommen til at udfylde værtsfamilieskemaet og uploade det via vores hjemmeside. Find knappen herunder.

Værtsfamilieskema (PDF)
Værtsfamilieskema (Word)
Upload

FÅ MERE INFORMATION OM AT BLIVE VÆRTSFAMILIE

  ROLLEN SOM VÆRTSFAMILIE

  Som værtsfamilie kommer I meget tæt på et ungt menneske fra et andet land og en anden kultur. Sammen vil I få gode oplevelser, støde på udfordringer og høste erfaringer, som I ikke kan få på anden vis. Det gælder både jer som værtsforældre, men også jeres børn, der får en ekstra bror eller søster.

  Som værtssøskende får jeres børn en bedre forståelse for det kinesiske familiesammenhold, det sydeuropæiske temperament eller levevilkårene i Ghana. De kan også forbedre deres fremmedsprog og få lektiehjælp af den franske, tyske, japanske eller amerikanske volontør.

  Volontøren vil på godt og ondt blive en del af jeres familie. Det betyder, at volontøren bliver som en bror eller søster for jeres børn, en ven eller rollemodel for jeres teenagere, en ekstra hjælpende hånd i køkkenet eller en morgenlufter for hunden. Vores erfaring er, at mange værtsfamilier og deres volontører knytter et tæt venskab, der ikke nødvendigvis slutter, fordi volontøren afslutter sit ophold i Danmark.

  Dansk ICYE er en international organisation, som I som værtsfamilie bliver en aktiv del af.

  Når I modtager volontøren, skal I fortsætte med at være den familie, I plejer at være!

  I skal ikke ændre jeres spisetider, fuldtidsarbejde eller fodboldtræning, men i stedet gøre volontøren til en del af hverdagen. Det er vigtigt, at I ser på volontøren som et nyt familiemedlem, da det er svært for volontøren at blive opfattet som en gæst. Yderligere er det hårdt for familien at føle sig som værter i så lang tid, som forløbet strækker sig over.

  Frikadeller og persillesovs, juletraditioner og cykelkultur. En vigtig del af jeres rolle som værtsfamilie er også, at I har lyst til at indføre volontøren i jeres danske kultur. Mange værtsfamilier fortæller i den forbindelse, at værtskabet har givet dem nye perspektiver på danske vaner, adfærd og udtryk, som man til daglig tager for givet. Som værtsfamilie får I øget jeres bevidsthed om egne familieforhold og hvad I værtsætter i hverdagen.

  Volontøren er i Danmark i 6 til 12 måneder, og det optimale er, at I kan være værtsfamilie i hele perioden. Er det ikke tilfældet, kan perioden dog også forkortes – dog minimum ned til 6 måneder.

  Vi tilbyder desuden et tilskud på op til 700 kr. om måneden til kost og logi for at hjælpe lidt til de ekstra udgifter der er ved at have en ekstra person boende.

  OM VOLONTØREN

  En volontør gennem Dansk ICYE er mellem 18 og 30 år. Vedkommende er derfor en selvstændig person, der er klar til at blive et voksent og ansvarligt medlem af jeres familie. Det er et ungt menneske, der har lyst til at udføre frivilligt arbejde og på den måde opleve en anden kultur end sin egen.

  Volontørerne kommer oftest i august eller januar, og er her som regel 6 eller 12 måneder. For volontører på vores europæiske ESC program kan det dog være derimellem – f.eks. 10 måneder fra september til juni for at følge skoleåret.

  I den periode har de en almindelig arbejdsdag, hvor de udfører det frivillige arbejde, fx på en skole eller i en børnehave, deltager i fritidsaktiviteter, tilbringer tid med jer osv.

  Volontørens hjemland

  Volontøren kan komme fra forskellige lande i Europa, Asien, Afrika, Nord-, Syd- eller Mellemamerika.

  Kommer volontøren fra Europa, er han/hun højest sandsynligt rejst med ESC – Individual Volunteering, som er et EU-finansieret program, der har til formål at skabe gensidig forståelse og tolerance mellem unge europæere.
  Kommer volontøren fra et land udenfor Europa, er han/hun i Danmark med ICYE Programmet, der er ICYE-organisationens eget udvekslingsprogram. Her har volontøren selv betalt for et helt eller et halvt års ophold med det formål at arbejde frivilligt og opleve en fremmed kultur.

  Hjælp til volontøren

  Når volontørerne kommer til Danmark, bliver de en del af et større netværk, og jeres familie bliver derfor ikke volontørens eneste kontakt i landet.

  I Dansk ICYE er der mange grupper af frivillige, som varetager forskellige opgaver. En af dem er Kontaktgruppen, som arrangerer og koordinerer volontørernes ophold. En af gruppens opgaver er at finde kontaktpersoner, som kan hjælpe volontørerne med at falde til i Danmark. Kontaktpersonen fungerer både som en ven og en vejleder, og tager ofte volontøren med til forskellige arrangementer.

  Dansk ICYEs sekretariat står selvfølgelig også til rådighed under hele opholdet, hvis der opstår problemer eller spørgsmål.

  Formålet med opholdet

  Volontørerne kommer til Danmark for at lære om en anden kultur end deres egen. De har haft muligheden for at vælge mellem forskellige lande, men har valgt at komme til Danmark. Derfor kan I som familie regne med, at jeres volontør gerne vil lære om Danmark, danskerne og den danske kultur.

  Som værtsfamilie for en volontør, er I med til at skabe større forståelse for vaner og traditioner, sprog og mode, mad, musik og religion på tværs af kulturer. På den måde kan I og volontøren være med til at nedbryde de kulturelle barrierer mellem mennesker, og deltage i processen om at skabe fred i verden.

  HJÆLP TIL VÆRTSFAMILIEN

  I Dansk ICYE er der adskillige grupper af frivillige, der varetager forskellige opgaver. Én af dem er Værtsfamiliegruppen, som er med til at gøre værtsfamilieprocessen til en god oplevelse. Gruppen står blandt andet for at arrangere sociale arrangementer, hvor værtsfamilien såvel som volontøren har mulighed for at møde andre frivillige tilknyttet Dansk ICYE – heriblandt værtsfamilier og volontører fra hele landet.

  Tjek eventuelt vores kalender for kommende arrangementer.

  Værtsfamiliegruppen fungerer desuden som en hjælpende hånd i eventuelle konflikter. Derudover er I også altid velkommen til at kontakte Dansk ICYEs sekretariat, der er klar til at svare på spørgsmål og give gode råd.

  Læs mere om vores forskellige grupper af frivillige her.

  BLIV VÆRTSFAMILIE

  Selvom der måske ikke er en volontør i jeres område, der lige nu mangler en værtsfamilie, så kan I sagtens kontakte os alligevel.
  Måske er der allerede planlagt ankomsten af en volontør til den lokale skole næste skoleår eller også kan vi matche jer med en kommende volontør og finde et projekt til vedkommende i nærheden af jer.

  VOLONTØRER PÅ VEJ

  FÅ MERE INFORMATION OM AT BLIVE VÆRTSFAMILIE