volontør på projekt

Et projekt er en arbejdsplads, f.eks.  en skole, en børnehave eller et aktivitetscenter. Det kan også være mange andre arbejdspladser, dog ikke private virksomheder. Gennem Dansk ICYE modtager projekterne volontører fra hele verden. De bliver en hjælp i det daglige arbejde, f.eks. i køkkenet, som lærerassistent, pædagogmedhjælper eller andet.
Dansk ICYE samarbejder med forskellige projekter i hele Danmark om kulturudveksling gennem frivilligt arbejde. Det vil sige, at målet med et volontørophold er at lære mere om hinandens kulturer og forstå verdens mangfoldighed.

Her kan du læse mere om projekterne, og hvad det vil sige at være projekt. Ønsker du mere information om, hvad en volontør er, kan du finde det her.

Bliv projekt fordi…

Du får en volontør, der er interesseret i at opleve en dansk hverdag, lære det danske sprog og være en del af en dansk familie og arbejdsplads. Men volontøren kommer også selv med en historie og viden om en kultur, der kan give din arbejdsplads et andet syn på tingene, og bidrage med nye måder at se verden og hverdagen på. Volontøren bliver også en ekstra hånd i hverdagen til fx udflugter, arrangementer eller undervisning.

Når dit projekt får en volontør, møder I ikke kun et ungt menneske, som gerne vil yde en indsats, men også en anderledes kultur, I måske ikke kender så meget til. Det er en unik oplevelse for både familier, medarbejdere og deltagere på projektet.

Et samarbejde med Dansk ICYE giver dit projekt mulighed for at blive en del af ICYE’s globale netværk. ICYE arbejder for at fremme forståelse mellem mennesker og kulturer gennem frivilligt arbejde verden over. Det kan du som projekt være med til.

Erfaringer

Stouby Skole

Stouby Skole i Østjylland har fundet en god rytme ift. volontørens trivsel, der sikrer, at både projekt og volontør får det ud af programmet, som de forventer. Stouby Skole har haft volontører på det globale ICYE-program.

“Vi har en ansat, der har en mentorrolle og som hver uge tager en samtale med den frivillige om stor og småt. Han sørger for at følge op med gode råd, tips og tricks i forhold til pædagogisk håndværk og personlige optræden.
Ret hurtigt guider vi dem ind på, at de også selv skal byde ind – sidde med ved bordet, være en del af fællesskabet og gemme mobilen lidt væk.
Vi har LokMan fra Nepal lige nu, og han har selv fået ansvaret for at spørge ind til kørelejlighed etc. Vi udfordrer dem lidt, og beder dem om selv at tage fat i løsninger.”
– Skoleleder Valther Th. Petersen

Husmandsstedet

Husmandsstedet på Fyn er et eftermiddagstilbud til børn fra 10 år og opefter. Husmandsstedet har haft volontører fra Dansk ICYE i flere år gennem EVS-programmet (nu “ESC”), og de arbejder primært med børnene og arrangerer aktiviteter for dem. Det kan fx være aktiviteter, der har til formål at lære dem mere om volontørens hjemland eller planlægge små sportsturneringer.

Til Halloween, jul, Valentinsdag og andre højtider arrangerer volontørerne også kreative værksteder, hvor børnene kan lave pynt, gaver, og hvad der ellers hører højtiden til.

En af volontørernes daglige opgaver er at forberede et let måltid mad til børnene, når de kommer fra skole. Det kan være gulerødder, minipizzaer, suppe eller frugt.

Du kan her høre Mona, der er daglig leder for Husmandsstedet, fortælle om sine erfaringer med at have volontører tilknyttet sin arbejdsplads, samt høre volontørerne fortælle om deres ophold på Husmandsstedet.

Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole

Efterskolen har flere gange haft volontører gennem Dansk ICYE. I skoleåret 2018-2019 havde efterskolen en tysk volontør tilknyttet. Elisa var volontør på EVS-programmet (nu “ESC”).

Elisa var med i de fleste af mine tysktimer og bidrog med ungdommelige tekster, videoer og viden hjemmefra. Hun greb også undervisningen anderledes an end jeg. Eleverne syntes rigtig godt om hende, og de fik selvfølgelig ekstra hjælp fordi vi var to. Jeg havde det fint med at undervise sammen med min sproglige overmand, og med at blive korrekset en gang imellem. ”Farbebleistifte? Das sagen wir nicht…”.

Elisa har i det store hele været glad for sit år i Danmark. Til tider har det været svært bo ude på landet, hvor der notorisk ikke er mange i hendes aldersgruppe – de er jo alle flyttet til byerne.

Ann-Kristin Henriksen i Folkeskolen.dk
Catherines fra Uganda deler sine oplevelser som volontør på en efterskole

Andre projekter

Dansk ICYE samarbejder med flere efter- og højskoler, hvor volontørerne ud over at bidrage til undervisningen, og spiller en stor rolle i forhold til det sociale liv på skolen. Volontørerne er en del af personalegruppen, men er ofte yngre og tættere på eleverne.

Volontørerne er også en stor hjælp på hav-centre som f.eks. Kattegatcentret. Her hjælper de med at gøre akvarierne rene én gang om dagen, assisterer ved opvisninger og shows og fodrer dyrene – både fisk, delfiner og hajer.

Dansk ICYE samarbejder også med børnehaver, bosteder og andre institutioner i hele landet. Her er volontørerne sammen med børnene, planlægger arrangementer, der lærer børnene om volontørernes hjemland og kultur, tager med på udflugter og hjælper med de daglige opgaver.

At være projekt

I siger ja til at have en volontør tilknyttet jeres arbejdsplads. Volontøren bliver en del af jeres arbejdsgang, men må ikke erstatte betalt arbejdskraft. Volontøren er en hjælpende hånd, der, udover at arbejde hos jer, lærer nyt om den danske kultur, sproget og danskerne.

I har, sammen med Dansk ICYE, ansvaret for at finde en værtsfamilie til volontøren. Den kan I finde blandt lokalbefolkningen, som ofte ser volontøren som en hjælp til projektet og som en mulighed for at lære om en anderledes kultur. Volontøren kommer tæt på den danske kultur bl.a. gennem aktiviteter i lokalsamfundet, og det er derfor en fordel, at værtsfamilien bor i nærområdet.
Det er ikke et krav at volontøren har en værtsfamilie – Det er også fint, hvis I som projekt har mulighed for at stille kost og logi til rådighed for volontøren.

Dansk ICYE er selvfølgelig behjælpelig med plakater, flyers, opslag på hjemmesiden og Facebook, i forhold til at hjælpe med at finde værtsfamilier.

I samarbejde med os, skal I lave en beskrivelse af projektet, så det er klart, hvilke opgaver volontøren skal varetage. Projektbeskrivelsen bliver lagt online på Dansk ICYEs internationale projektdatabase og EVS-databasen. Her kan potentielle volontører læse om projekterne og målrette deres ansøgning til det projekt, der passer til deres kvalifikationer.

For at hjælpe jer til en god start på opholdet for både volontøren og jer har vi udarbejdet en mentorhåndbog i samarbejde med erfarne projekter. Denne hånbog kan give jer et overblik over forventinger til jeres rolle, og især den person – mentoren – som bliver volontørens primære kontaktperson på projektet.
Måske er det en person, som volontøren arbejder tæt sammen med i løbet af dagen eller måske er det en kollega med særlig interesse for kulturudveksling, for landet volontøren kommer fra eller sproget volontøren taler. Mentoren er med til at holde øje med volontørens trivsel, så både volontør og projekt får den bedst mulige oplevelse af opholdet.

Læs mentorhåndbogen her

Praktisk

Visum, forsikring, transport og sprogskole er nødvendigt for alle volontører. Det sørger vi for, så det er klart, når volontøren ankommer. Vi giver også volontøren lommepenge hver måned under hele opholdet. Det giver volontøren en frihed til at deltage i aktiviteter med unge, tage på café, gå i biografen eller andet.

Volontøren får også en kontaktperson tilknyttet fra Dansk ICYE, der løbende vil være i kontakt med både volontøren og arbejdspladsen omkring opholdet og eventuelle udfordringer.

Vi har gode erfaringer med at have to volontører på samme projekt. Volontørerne kan på den måde hjælpe hinanden, snakke sammen og er ikke alene om deres kulturoplevelse. Det er både en fordel for projektet og for volontørerne.

Hvert år arrangerer Dansk ICYE fire seminarer for volontørerne. Her mødes de udenlandske volontører, der er i Danmark, og lærer hinanden bedre at kende. Det giver dem et netværk, de får glæde af under deres ophold, og de bliver klædt på til mødet med den danske kultur. På lejrene møder volontørerne også Dansk ICYEs frivillige, hvor de opbygger kontakter til unge danskere og andre volontører.

Første skridt er at kontakte os, så vi kan tage en snak om Jeres tanker, idéer og muligheder. Vi sender også gerne mere materiale om at være projekt. I kan kontakte os på 86 18 07 15 eller på [email protected].

Hvis I beslutter jer for at blive projekt, formulerer vi sammen en projektbeskrivelse, og vi hjælper jer igennem hele ansøgningsprocessen.

Vi glæder os til at høre fra jer!