Dansk ICYE er en organisation, hvor frivillige medlemmer løfter store dele af arbejdet og har derfor en definerende rolle. Arbejdet er præget af lyst, motivation, udvikling og læring, og det skaber et fællesskab, der danner ramme om alle de oplevelser, som kulturudveksling og frivilligt arbejde kan føre til. De forskellige opgaver i organisationen er inddelt i udvalg, så du kan komme til at arbejde med lige det som du brænder for.

FrivilligeSom frivillig i Dansk ICYE er du en del af et internationalt fællesskab, hvor du har mulighed for at deltage i kurser for at få erfaring, viden og kompetencer indenfor frivilligt organisationsarbejde med fokus på kulturel udveksling og mellemmenneskelig forståelse. Derudover bliver du en del af en organisation, hvor din indsats bliver værdsat, og hvor du kommer til at møde mange fantastiske, søde og interessante mennesker. I Dansk ICYE udgør de frivilliges indsats en afgørende betydning for organisationen – en indsats båret af lyst og motivation.

Oversigt over organisationens opbygning
Organisationsoversigt

Alle de frivillige tilhører en bred vifte af forskellige udvalg, der har ansvar for hver deres arbejdsområde. Jo flere frivillige der er i de forskellige udvalg, jo flere danske og udenlandske volontører oplever kulturel udveksling med Dansk ICYE.

“Vil du være med i et udvalg?” er en brochure, der giver dig et indblik i at være frivillig i organisationens mange udvalg. I den kan du læse mere om de forskellige udvalg, hvad de beskæftiger sig med, samt hvilke muligheder du har for at udvikle dig og lave lige præcis dét, du brænder for i organisationen.
Vil du være med i et udvalg?

Vores aktive medlemmer er, som navnet antyder, medlemmer. Dit medlemskab er med til at sikre, at vi forsat kan skabe kulturudveksling mellem Danmark og resten af verden. Medlemskabet koster kun 75 kr. om året. Læs mere om medlemskabet og bliv en del af Dansk ICYE her.
Medlemskab

Herunder kan du også få et kort overblik over de forskellige udvalg.

Udvalg

Hovedbestyrelsen Lejrudvalget
CCT Rejseholdet
Kontaktgruppen Kontaktpersoner
Værtsfamiliegruppen Restaurant Intercult
For-Interview Ungdomsudveksling
LokalforeningerBestyrelsen 2018

Hovedbestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for økonomien og driften, herunder også politiske sager. Den er ansigtet udadtil både på lokalt, europæisk og globalt plan. Bestyrelsen skal fungere som sparringspartner for udvalgene og repræsentere deres interesser og behov bedst muligt.

  Læs mere her
  Bestyrelsens seks medlemmer og to suppleanter vælges på den årlige generalforsamling i april. Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget og bliver valgt for en toårig periode. De øvrige fem bliver valgt for en etårig periode.

  Bestyrelsen per 21. april 2018 består af:


  Simon
  Forperson: Simon Raaby Holmgaard Poulsen
  [email protected]
  Simon er interesseret i uddannelse og læring i et større systemisk perspektiv. Simon har stor erfaring indenfor lederskab af mellemstore ungdomsorganisationer der arbejder i et internationalt netværk. Simon har som Formand for Dansk International Cultural Youth Exchange stor erfaring med internationalt samarbejde, internationale projekter og organisatorisk facilitering af interkulturelle læringsprocesser. Gennem sit arbejde i Dansk ICYE har Simon en stor viden om forandringsprocesser og udvikling af organisationer herunder demokratiopbygning, ledelse af frivillige og organisations- strukturer i ungdomsorganisationer. Simon er både ved Dansk ICYE og Shokkin Group vant til at arbejde på en international arbejdsplads. Her har han i forskellige aspekter og projekter stået for facilitering af: Udvikling af visibility strategy and global campaign, udvikling af interne kurser til frivillige, soft skills development in outdoor education, intercultural learning aspects, global health etc. Simon læser en kandidatgrad i uddannelsesvidenskab og har derfor en stor interesse i læring og dannelse gennem magtsystemer i uddannelsesstrukture


  Rasmus
  Næstforperson: Rasmus Schaal Linneberg
  Her er Rasmus. Rasmus er 24 år gammel og til daglig læser han til journalist på Danmarks
  Medie- og Journalisthøjskole. Det gør han bl.a. fordi han har en stor interesse for både
  menneskelige historier og samfundsforhold. Det er også den interesse, der ligger til grund
  for, at han har været medlem af Dansk ICYE siden 2013, i bestyrelsen siden 2017 og
  næstformand siden 2018.
  Rasmus interesserer mig for, hvordan kultur bevæger sig på tværs af grænser. Hvad tager vi
  med, når vi rejser, hvad laver vi ligge, og hvad tager vi med os hjem igen? Han tror helt og
  holdent på, at verden bliver et bedre sted, jo bedre vi lærer hinanden at kende.
  Desuden så er Rasmus passioneret omkring vores forening. Vi har så mange unge frivillige, der
  støtter op om, det vi laver. Rasmus kan ikke forestille sig noget federe end, hvad man kan
  udrette, når så mange unge passionerede frivillige trækker i den samme retning. Så kan
  man virkelig rykke på noget!


  Ditte
  Kasserer: Ditte Barnhøj Pedersen
  Ditte arbejder for at sikre at andre unge har samme muligheder for at opleve kulturel udveksling som hun selv oplevede da hun rejste med Dansk ICYE. Ditte er kasserer i Hovedbestyrelsen på nu andet år og samtidig er hun koordinator for Lejrudvalget. Hun interesserer sig især for at sikre den fortsatte stabile drift i organisationen og udvikling af både organisationens kerneopgaver og de nye opgaver, aspekter og dele af organisationen som kommer til. Til daglig er hun i gang med sin kandidat i Jura på Aarhus Universitet.


  Tine
  Menigt medlem: Tine Mosegaard Jensen
  Tine er specielt interesseret i hvordan mødet med nye kulturer og samarbejdet derimellem er med til at fremme samfundet og bidrager til en større global forståelse. I forbindelse med min kandidatuddannelse i Interkulturelle Studier undersøger Tine, hvilke problematikker der kan opstå i mødet mellem forskellige kulturer, inklusion af alle i samfundet samt samarbejde på kryds og tværs af kulturer. Derudover har Tine rejst en del i Latinamerika, som har givet en indsigt i hvor vigtigt det er at være åben, forstå og respektere den pågældende kultur.

  Med det i bagagen er Tine specielt fokuseret på inddragelse af alle, god kommunikation og udvikling af interkulturelle kompetencer.

  Gennem de 4 år som frivillig i Dansk ICYE har Tine udviklet en stor forståelse for organisatorisk arbejde samt en bred kendskab til hvordan organisationen hænger sammen.


  Mie
  Menigt medlem: Mie Doh Zirblad Andresen
  Mie har en stor interesse for koordinering og udvikling af Dansk ICYE på et
  organisatorisk niveau. Hun kan lide at have det forkromede overblik både over
  organisationen, men også over de frivillige, for at kunne se deres potentiale og
  udviklingsmuligheder, så alle kan inddrages på bedst mulige måde. Hun har læst
  Nordisk sprog og litteratur og Spansk på Aarhus Universitet, og har derfor også
  en stor viden om, og interesse for, formidling og interkulturel kommunikation.

  Mie har et godt overblik over organisationens mange instanser efter at have
  siddet som praktikant på sekretariatet i Aarhus. Derudover er hun
  kontaktperson og lokalforeningsforkvinde i Lokalforening Sydjylland, hvor hun
  har fået rigtig meget hands-on erfaring i organisationen.

  I hovedbestyrelsen sidder Mie bl.a. i arbejdsgruppen for lokalforeningerne, samt
  er kontakt for værtsfamiliegruppen.


  Christian
  Menigt medlem: Christian Egge Olsen


  Frederik
  Suppleant: Frederik Greve Jensen


  Vil du have indflydelse i organisationen og vil du være med til at skabe de bedste forhold for et udvekslingsophold?
  Kontakt [email protected].Lejr

Lejrudvalget

Fire gange om året afholder Dansk ICYE lejre for danske og udenlandske volontører. Lejrudvalget planlægger de overordnede rammer for lejren.

  Læs mere her
  De fire årlige lejre indeholder både forberedelsesseminarer og hjemkomstseminarer for danske volontører og aktiviteter for de udenlandske volontører. Derudover deltager mange af vores aktive frivillige også på lejren.

  I løbet af sådan en weekend har vi mellem 60 og 100 deltagere, og lejrudvalget sørger for, at dette kan forløbe gnidningsfrit. Ud over at planlægge de overordnede rammer, vil lejrudvalget også agere koordinatorer for alle involverede udvalg og arrangere underholdning, sociale aktiviteter og andet lækkert, så det bliver en fed weekend for alle!

  Har du lyst til at udfolde dine evner inden for eventplanlægning og projektledelse, så kontakt [email protected]CCT

Cross Culture Trainers

Arbejdet som “Cross Culture Trainer” (CCT) vil især være tilknyttet Dansk ICYE’s fire årlige lejre, hvor du får du mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for undervisning, kommunikation og facilitering.

  Læs mere her
  I CCT er du også med til at bygge bro mellem forskellige kulturer, forberede nyankomne, udenlandske volontører på livet i Danmark og evaluere deres ophold midtvejs og i slutningen af deres år. Din opgave vil bestå i at planlægge og udføre lejrene for de udenlandske volontører i Danmark. Du vil blandt andet være med til at udarbejde forskellige lejrsessions, der inddrager de udenlandske volontører.

  Har du lyst til at være med? Kontakt [email protected]Rejseholdet

Rejseholdet

Rejseholdet er hovedsageligt aktivt på Dansk ICYE’s fire årlige lejre. Rejseholdet er med til at forberede danske volontører på mødet med en ny kultur og de situationer, der kan opstå i værtsfamilien og på arbejdspladsen.

  Læs mere her
  Som aktiv i Rejseholdet kan man videregive egne erfaringer og gode råd til unge, der skal på udveksling med Dansk ICYE. De danske volontører bliver inviteret til forberedelses- og hjemkomstseminarer på lejrene, som de skal deltage på før de rejser og når de kommer hjem. Her arrangerer rejseholdet workshops, øvelser og oplæg, som forbereder kommende volontører på rejsen og bearbejder de hjemvendtes oplevelser. Til tider kan Rejseholdet blive bedt op at holde korte forberedelsesseminarer udenfor lejrene.

  Har du lyst til at dele ud af dine erfaringer, og interesserer du dig for at arrangere og formidle? Kontakt [email protected] og bliv en del af Rejseholdet.Kontaktgruppen Albert Kontaktperson

Kontaktgruppen

Som frivillig i Kontaktgruppen (KG) er man med til at gøre opholdet for volontørerne så godt som mulig ved at hjælpe kontaktpersonerne med at udfylde deres rolle bedst muligt.

  Læs mere her
  Gruppen er til daglig sparringspartner og mentor for kontaktpersonerne. Kontaktgruppen fungerer på et mere administrativt plan end mange af de andre udvalg (og langtfra på den kedelige måde) ved at sørge for, at volontøren bliver matchet med en god kontaktperson, giver råd om sprogundervisning, fritidsaktiviteter, højskole og andet, som volontøren kan få glæde af på sit ophold. Gruppen står desuden for mindre kurser for kontaktpersonerne, hvor der især fokuseres på mentorrollen, som kontaktpersonen indtræder i.

  Har du lyst til at få erfaring med koordinering og formidling, men på en spændende og menneskenær måde? Så kontakt KG på [email protected]KP i Legoland

Kontaktperson

Som kontaktperson (KP) er det vigtigt at have en åben indstilling og gå-på-mod på andre kulturer. Det er din rolle at hjælpe de volontører, som kommer til Danmark, hvor du er deres ven, vejleder og mentor.

  Læs mere her
  Det frivillige arbejde består i at gøre opholdet for volontøren så fantastisk som muligt – du kan tage din volontør med ud og opleve det skønne Danmark, hjælpe til ved eventuelle problemer, finde nye venner og aktiviteter i nærområdet eller “bare” være en de kan tale med om deres hverdag.

  Til daglig kan meget af hverdagskontakten foregå over SMS eller Messenger, men det er også vigtigt at I ses i løbet af volontørens tid i Danmark, så I lærer hinanden bedre at kende og får nogle gode oplevelser sammen.

  Mange er overraskede over arbejdsbyrden som KP – den er nemlig slet ikke så stor som de forventede! De sociale møder og kontakten via sociale medier er nemlig nemme at passe ind i en hverdag med uddannelse eller arbejde.

  Rollen som kontaktperson er ikke bare personligt givende, men det er også hylende skægt, og du får den enestående mulighed at møde en ny kultur og forbedre eller lære et nyt sprog på første hånd.
  En kontaktperson er en ven, vejleder og en, som hjælper til, hvis der er problemer mellem volontøren, projektet og værtsfamilien, men kontaktpersonens rolle er ligeså meget den, der kan svare på spørgsmål såsom “er det normalt at danskere ikke vil sidde ved siden af hinanden i bussen?” og “hvor får jeg en god sandwich i centrum?”.

  Du kan læse meget mere om rollen i denne håndbog:
  Håndbog for kontaktpersoner

  Har du lyst til at knytte bånd til en udenlandsk volontør og hjælpe vedkommende med at falde til i Danmark, kan du kontakte Kontaktgruppen på [email protected].Værtsfamilie

Værtsfamiliegruppen

Værtsfamiliegruppen er med til at gøre det til en god oplevelse at værtsfamilie. Gruppen afholder fungerer som en hjælpende hånd i eventuelle konflikter og er med til at finde nye værtsfamilier.

  Læs mere her
  Værtsfamiliegruppen arbejder for at gøre opholdet succesfuldt både for volontøren og for familien. Når Dansk ICYE’s sekretariat modtager en henvendelse fra en familie, der ønsker at være værtsfamilie, besøger værtsfamiliegruppen familien for at sikre, at det er et godt hjem til vores volontør og for at forberede værtsfamilien på, hvordan det er, at have et ungt menneske fra en anden kultur boende.

  Opstår der en konflikt mellem værtsfamilien og volontøren er det Værtsfamiliegruppen der træder til. De hjælper med at konfliktløse, så begge parter kan komme videre og atter bo fredeligt sammen. Her arbejder Værtsfamiliegruppen tæt sammen med Kontaktgruppen.

  Vil du være med til at gøre et volontørophold til en god og lærerig oplevelse og interesserer du dig for konfliktløsning og planlægning af arrangementer, hører vi gerne fra dig.
  Du kan kontakte Sekretariatet på [email protected] for at høre mere.Restaurant Intercult

Restaurant Intercult

Som frivillig i Restaurant Intercult (RI) kommer du til at være en del af køkkenet på ICYE’s fire årlige lejre. Du kommer til at beskæftige dig med planlægning af mad på lejrene, indkøb af råvarer og du laver, i fællesskab med de andre frivillige, alt maden på lejrene.

  Læs mere her

  Der er ikke nogle specifikke krav til at være en del af Restaurant Intercult, dog skal du elske at lave mad og være med til at sprede god stemning i køkkenet. Hele lejren sørger i fællesskab for oprydning og opvask, så Restaurant Intercult ikke hænger på den tjans efter hvert måltid.

  At være en del af Restaurant Intercult giver dig nye færdigheder i et køkken: ikke nok med, at der skal laves mad til 60-100 mennesker, så skal der også tages højde for allergier, vegetariske- og veganske livsstile.

  Har du lyst til at være en del af Restaurant Intercult eller har du spørgsmål til udvalgsarbejdet? Kontakt da [email protected]Workcamp 2015

Ungdomsudveksling

Ungdomsudvekslingsgruppens (UUG) primære arbejdsområde er at skabe projekter under Erasmus+ programmet, få dem virkeliggjort og få dem godkendt af Erasmus+. Udvalgets medlemmer arbejder derfor meget intenst i perioder.

  Læs mere her
  UUG er et udvekslingsprogram udviklet og oprettet af en håndfuld eventyrlystne unge i Dansk ICYE.

  Ungdomsudvekslingsprogrammet består af en række forskellige korte projekter, hvor unge mennesker fra forskellige dele af Europa mødes og laver eksempelvis workshops, debatter, motion, rollespil, udendørsaktiviteter med et bestemt formål. Disse projekter kan vare op til 21 dage, men foregår ofte i 7-10 dage.

  Som frivillig i udvekslingsgruppen er du med til at skabe et europæisk fællesskab blandt unge mennesker, der brænder for det samme. Du bruger dog meget tid på de forskellige udvekslingsprojekter og alle de praktiske ting der ligger bag. Derfor er en klar fordel, hvis du selv har været på en af disse projekter, så du kender til strukturen.

  Læs mere om vores ungdomsudvekslinger her Ungdomsudveksling

  Har du lyst til at være med til at planlægge lærerige eventyr, så kontakt Simon Poulsen eller Jonas Sidenius på [email protected]Billede fra lejr

For-interview

Som frivillig i FI-udvalget, kommer du til at udføre for-interviews med danske volontører, inden de skal afsted på vores ICYE-program.

  Læs mere her
  Under dette interview bliver der bl.a. snakket om volontørens fleksibilitet, tilpasningsevne og åbenhed til at bo og arbejde i et andet land, hvor kulturforskelle kan være ret markante. Derudover snakker du også med volontøren om forventninger og motivation for at arbejde frivilligt på et ICYE-program (vores længere program på 6 eller 12 måneder).

  Har du lyst til at være en del af FI-udvalget eller har du spørgsmål til udvalgsarbejdet? Kontakt da Kathrine Clausen på [email protected]Lokalforening Fyn

Lokalforeninger

Informationsmøder, lejre, udflugter, fester og julefrokoster. Lokalforeningerne er fordelt over hele landet, og de planlægger arrangementer for både danske og udenlandske volontører, værtsfamilier og aktive i foreningerne.

  Læs mere her
  Lokalforeningerne sørger også for at gøre reklame for organisationen og finde unge danskere, der har lyst til at tage på udveksling. Det er vigtigt for organisationen at holde lokalforeningerne i gang og få endnu flere til at deltage i aktiviteterne.

  Der findes seks lokalforeninger: Hovedstaden, Sjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland, og som medlem af Dansk ICYE, er du automatisk en del af en af dem. Har du idéer til aktiviteter eller arrangementer i dit område, er du velkommen til at kontakte din lokalforening.

  Læs mere om lokalforeningerne her, hvor du også kan finde deres kontaktoplysninger. Lokalforeninger