Dansk ICYE er en organisation, hvor frivillige co-workers løfter store dele af arbejdet og har derfor en definerende rolle. Arbejdet er præget af lyst, motivation, udvikling og læring, og det skaber et fællesskab, der danner ramme om alle de oplevelser, som kulturudveksling og frivilligt arbejde kan føre til.

Internationale venskaber, læring, ansvar og forberedelser på kulturforskelle. Du kan blive aktiv i Dansk ICYE på mange måder, og her på siden kan du læse lidt om de forskellige udvalg i Dansk ICYE.

Hvis du vil læse mere om de konkrete muligheder, du har, for at blive en del af organisationen, giver denne brochure dig et indblik i, hvilket udvalg der passer til dine kompetencer og ønsker. Vi er dog altid åbne overfor nye idéer og muligheder.

Bestyrelsen 2018

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for økonomien og driften, herunder også politiske sager. Den er ansigtet udadtil både på lokalt, europæisk og globalt plan. Bestyrelsen skal fungere som sparringspartner for udvalgene og repræsentere deres interesser og behov bedst muligt.

Bestyrelsens seks medlemmer og to suppleanter vælges på den årlige generalforsamling i april. Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget og bliver valgt for en toårig periode. De øvrige fem bliver valgt for en etårig periode.

Bestyrelsen per 21. april 2018 består af:

Forperson: Simon Raaby Holmgaard Poulsen – [email protected]
Næstforperson: Rasmus Schaal Linneberg
Kasserer: Ditte Barnhøj Pedersen
Menigt medlem: Vivi Larsen
Menigt medlem: Tine Mosegaard Jensen
Menigt medlem: Mie Doh Zirblad Andresen
Suppleant: Christian Egge Olsen
Suppleant: Frederik Greve Jensen

Vil du have indflydelse i organisationen, og vil du være med til at skabe de bedste forhold for et udvekslingsophold? Kontakt [email protected].

Lejr ICYE

Fire gange om året afholder Dansk ICYE weekend-lejre, som både indeholder forberedelsesseminarer for danskere der skal ud at rejse, hjemkomstseminarer for hjemvendte danske volontører og aktiviteter for de udenlandske volontører, vi har i landet.

I løbet af sådan en weekend har vi mellem 80 og 100 deltagere, og lejrudvalget sørger for, at dette kan forløbe gnidningsfrit. Som frivillig i Lejrudvalget kommer du til at planlægge de overordnede rammer, agere koordinatorer for alle involverede udvalg og arrangere underholdning, sociale aktiviteter og andet lækkert, så det bliver en fed weekend for alle!

Har du lyst til at udfolde dine evner inden for eventplanlægning og projektledelse, så kontakt [email protected]

CCT session ICYE

Arbejdet som “Cross Culture Trainer” (CCT) vil især være tilknyttet Dansk ICYE’s fire årlige lejre. Din opgave vil bestå i at planlægge og udføre lejrene for de udenlandske volontører i Danmark. Du vil blandt andet være med til at udarbejde forskellige lejrsessions, der inddrager de udenlandske volontører og giver dem mulighed for at evaluere deres ophold i Danmark.

Som “Cross Culture Trainer” får du mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for undervisning, kommunikation, facilitering og være med til at bygge bro mellem forskellige kulturer.

Har du lyst til at være med? Kontakt [email protected]

Som aktiv i Rejseholdet kan man videregive egne erfaringer og gode råd til unge, der skal på udveksling med Dansk ICYE. Rejseholdet er med til at forberede danske volontører på mødet med en ny kultur og de vanskelige situationer, der kan opstå under et udvekslingsophold, både i værtsfamilien og på arbejdspladsen. Det gør Rejseholdet gennem de fire årlige obligatoriske forberedelses- og hjemkomstseminarer, som volontørerne bliver inviteret til, før de rejser, og når de kommer hjem. Her arrangerer rejseholdet workshops, øvelser og oplæg, som forbereder kommende volontører på rejsen og bearbejder de hjemvendtes oplevelser.

Har du lyst til at dele ud af dine erfaringer, og interesserer du dig for at arrangere og formidle? Kontakt [email protected] og bliv en del af Rejseholdet.

Som frivillig i Kontaktgruppen (KG) er man med til at gøre opholdet for volontørerne så godt som muligt, og gruppen fungerer ligeså som sparringspartner for kontaktpersonerne. Gruppen fungerer på et mere administrativt plan (og langtfra på den kedelige måde) og sørger for, at volontøren bliver matchet med en god kontaktperson, giver råd om sprogskole, fritidsaktiviteter, højskole og andet, som volontøren kan få glæde af på sit ophold. Gruppen står desuden for kontaktpersonstræning på lejrene, hvor der især fokuseres på mentorrollen, som kontaktpersonen indtræder i.

Har du lyst til at få erfaring med koordinering og formidling, men på en spændende og menneskenær måde? Så kontakt KG på [email protected]

AlbertSom kontaktperson (KP) er det vigtigt at have en åben indstilling og gå-på-mod på andre kulturer. Det er din rolle at hjælpe de volontører, som kommer til Danmark, hvor du agerer ven, vejleder og mentor. Det frivillige arbejde består i at gøre opholdet for volontøren så fantastisk som muligt – du kan tage din volontør med ud og opleve det skønne Danmark, hjælpe til ved eventuelle problemer, finde nye venner og aktiviteter i nærområdet og meget mere.

Til daglig kan meget af hverdagskontakten foregå over SMS eller Messenger, men det er også vigtigt at I ses i løbet af volontørens tid i Danmark, så I lærer hinanden bedre at kende og får nogle gode oplevelser sammen. Mange er overraskede over arbejdsbyrden som KP – den er nemlig slet ikke så stor som de forventede! De sociale møder og kontakten via sociale medier er nemlig nemme at passe ind i en hverdag med uddannelse eller arbejde.

Rollen som kontaktperson er ikke bare personligt givende, men det er også hylende skægt, og du får den enestående mulighed at møde en ny kultur og forbedre eller lære et nyt sprog på første hånd.
En kontaktperson er en ven, vejleder og en, som hjælper til, hvis der er problemer mellem volontøren, projektet og værtsfamilien, men kontaktpersonens rolle er ligeså meget den, der kan svare på spørgsmål såsom “er det normalt at danskere ikke vil sidde ved siden af hinanden i bussen?” og “hvor får jeg en god sandwich i centrum?”.

Læs mere om opgaven som kontaktperson i Dansk ICYE.

Har du lyst til at knytte bånd til en udenlandsk volontør og hjælpe vedkommende med at falde til i Danmark, kan du kontakte Kontaktgruppen på [email protected].

VærtsfamilieturVærtsfamiliegruppen er med til at gøre det at værtsfamilie til en god oplevelse. Gruppen afholder sociale arrangementer, fungerer som en hjælpende hånd i eventuelle konflikter, og er med til at finde værtsfamilier til de udenlandske volontører. Værtsfamiliegruppen arbejder for at gøre opholdet succesfuldt både for volontøren og for familien.

Vil du være med til at gøre et volontørophold til en god og lærerig oplevelse, og interesserer du dig for konfliktløsning og planlægning af arrangementer, hører vi gerne fra dig. Du kan kontakte Sekretariatet på [email protected] for at høre mere

Som frivillig i Restaurant Intercult (RI) kommer du til at være en del af køkkenet på ICYE’s fire årlige lejre. Du kommer til at beskæftige dig med planlægning af mad på lejrene, indkøb af råvarer og laver, i fællesskab med de andre frivillige, alt maden på lejrene. Der er ikke nogle krav til at være en del af Restaurant Intercult, dog skal du elske at lave mad og være med til at sprede god stemning.

Har du lyst til at være en del af Restaurant Intercult eller har du spørgsmål til udvalgsarbejdet? Kontakt da Josefine Holm på [email protected]

Ungdomsudvekslingsgruppen (UUG)er en håndfuld eventyrlystne unge i Dansk ICYE, der har udviklet et ungdomsudvekslingsprogram under Erasmus+ programmet. Ungdomsudvekslingsprogrammet består af en række forskellige korte projekter, hvor unge mennesker fra forskellige dele af Europa mødes og laver eksempelvis workshops, debatter, motion, rollespil, udendørsaktiviteter med et bestemt formål. Udvalgets primære arbejdsområde er at få stablet disse projekter på benene, få dem virkeliggjort og få dem godkendt af Erasmus+. Udvalgets medlemmer arbejder derfor meget intenst i perioder.

Som frivillig i udvekslingsgruppen er du med til at skabe et europæisk fællesskab blandt unge mennesker, der brænder for det samme. Du bruger dog meget tid på de forskellige udvekslingsprojekter og alle de praktiske ting der ligger bag. Derfor er en klar fordel, hvis du selv har været på en af disse projekter, så du kender til strukturen.

Har du lyst til at være med til at planlægge lærerige eventyr, så kontakt Simon Poulsen eller Jonas Sidenius på [email protected]

Som frivillig i FI-udvalget, kommer du til at udføre for-interview med danske volontører, inden de skal afsted på et ICYE-program (vores længerevarende rejseprogram). Under dette interview bliver der bl.a. snakket om volontørens fleksibilitet, tilpasningsevne og åbenhed til at bo og arbejde i et andet land, hvor kulturforskelle kan være ret markante. Derudover snakker du også med volontøren om forventninger og motivation for at arbejde frivilligt på et ICYE-program.

Har du lyst til at være en del af FI-udvalget eller har du spørgsmål til udvalgsarbejdet? Kontakt da Kathrine Clausen på [email protected]

Informationsmøder, lejre, udflugter, fester og julefrokoster. Lokalforeningerne er fordelt over hele landet, og de planlægger arrangementer for både danske og udenlandske volontører, værtsfamilier og aktive i foreningerne. De sørger også for at gøre reklame for organisationen og finde unge danskere, der har lyst til at tage på udveksling. Det er vigtigt for organisationen at holde lokalforeningerne i gang og få endnu flere til at deltage i aktiviteterne.

Der findes seks lokalforeninger: Hovedstaden, Sjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland, og som medlem af Dansk ICYE, er du automatisk en del af en af dem. Har du idéer til aktiviteter eller arrangementer i dit område, er du velkommen til at kontakte din lokalforening. Her kan du se, hvem du skal kontakte:

Kort til lokalforeninger
Hovedstaden:
Kristoffer Ørsnes Jansen
[email protected]

Sjælland:
Frederik Fynbo Mathiasen
[email protected]

Fyn:
Louise Schebye
[email protected]

Sydjylland:
Stine Rusch Jensen
[email protected]

Midtjylland:
Johanne Søndergaard Berg
[email protected]

Nordjylland:
Anne-Kathrine Kure Larsen
[email protected]

Som frivillig i Dansk ICYE er du en del af et internationalt fællesskab, hvor du har mulighed for at deltage i kurser for at få erfaring, viden og kompetencer indenfor frivilligt organisationsarbejde med fokus på kulturel udveksling og mellemmenneskelig forståelse. Derudover bliver du en del af en organisation, hvor din indsats bliver værdsat, og hvor du kommer til at møde mange fantastiske, søde og interessante mennesker. I Dansk ICYE udgør de frivilliges indsats en afgørende betydning for organisationen – en indsats båret af lyst og motivation. Alle de frivillige tilhører en bred vifte af forskellige udvalg, der har ansvar for hver deres arbejdsområde. Jo flere frivillige der er i de forskellige udvalg, jo flere danske og udenlandske volontører oplever kulturel udveksling med Dansk ICYE.

‘Vil du være med i et udvalg?’ er en brochure, der giver dig et indblik i at være frivillig i organisationens mange udvalg. Du kan læse mere om de forskellige udvalg, hvad de beskæftiger sig med, samt hvilke muligheder du har for at udvikle dig og lave lige præcis dét, du brænder for i organisationen.

Vil du være med i et udvalg?