Dansk ICYE er en organisation, hvor frivillige aktive medlemmer løfter store dele af arbejdet og har derfor en definerende rolle. Arbejdet er præget af lyst, motivation, udvikling og læring, og det skaber et fællesskab, der danner ramme om alle de oplevelser, som kulturudveksling og frivilligt arbejde kan føre til. De forskellige opgaver i organisationen er inddelt i udvalg, så du kan komme til at arbejde med lige det som du brænder for.

Som frivillig i Dansk ICYE er du en del af et internationalt fællesskab, hvor du har mulighed for at deltage i kurser for at få erfaring, viden og kompetencer indenfor frivilligt organisationsarbejde med fokus på kulturel udveksling og mellemmenneskelig forståelse. Derudover bliver du en del af en organisation, hvor din indsats bliver værdsat, og hvor du kommer til at møde mange fantastiske, søde og interessante mennesker. I Dansk ICYE udgør de frivilliges indsats en afgørende betydning for organisationen – en indsats båret af lyst og motivation.

Alle de frivillige tilhører en bred vifte af forskellige udvalg, der har ansvar for hver deres arbejdsområde. Jo flere frivillige der er i de forskellige udvalg, jo flere danske og udenlandske volontører oplever kulturel udveksling med Dansk ICYE.

Læs mere om organisationen Dansk ICYE

Aktive medlemmer

Vores aktive medlemmer er, som navnet antyder, medlemmer.
Dit medlemskab er med til at sikre, at vi forsat kan skabe kulturudveksling mellem Danmark og resten af verden. Medlemskabet koster kun 75 kr. om året.

Hvis du endnu ikke er medlem, så kan du hurtigt blive det ved at udfylde vores medlemsformular og overføre dit første kontingent (eller du kan tilmelde dig Betalingsservice – så behøver du ikke selv huske på at betale igen næste år).

Læs mere om medlemskabet

Vores udvalg og grupper

Herunder kan du få et kort overblik over de muligheder for at være frivillig hos Dansk ICYE i vores forskellige udvalg og vores forskellige bestyrelsesgrupper.

De frivillige løfter en kæmpe del af arbejdet i Dansk ICYE. Den kæmpe indsats er med til at skabe et dynamisk fællesskab, hvor der er gode muligheder for indflydelse, ansvar og medbestemmelse. Muligheden for indflydelse og medansvar gør, at de frivillige har en uvurderlig betydning for Dansk ICYE, fordi der hele tiden bydes ind med friske kræfter, engagerede forslag og interessante projekter.

 • Hovedbestyrelsen – hvis du vil have national og international indflydelse.
 • Lokalforeninger – hvis du gerne vil have indflydelse på, hvad der skal ske i dit lokalområde
 • Cross Cultural Trainers – hvis du vil udfordre din kreativitet og kulturelle forståelse ved at undervise de udenlandske volontører i Danmark.
 • Rejseholdet – for dig, der har rejst i længere perioder og gerne vil dele ud af dine erfaringer og oplevelser for de danske unge vi forbereder på deres ophold.
 • Kontaktgruppen – hvis du gerne vil koordinere kontakten mellem kontaktpersoner og udenlandske volontører og samtidig have overblikket over de udenlandske volontørers trivsel.
 • Kontaktpersoner – for dig, der er nysgerrig på andre mennesker, deres kultur, deres normer og værdier, og gerne vil have en personlig tilknytning til få volontører af gangen.
 • Værtsfamiliegruppen – hvis du gerne vil gøre det til en god oplevelse at være værtsfamilie gennem Dansk ICYE.
 • Lejrudvalget – for dig, der gerne vil have det overordnede overblik i forbindelse med Dansk ICYE’s lejre.
 • Ungdomsudveksling – hvis du vil være med til at koordinere og realisere tværkulturelle projekter med unge fra Europa.
 • For-interview-udvalget – for dig, der gerne vil sikre, at danske volontører er forberedte på, hvad et længerevarende ophold i udlandet kan byde på af oplevelser og udfordringer.

Hovedbestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for økonomien og driften, herunder også politiske sager. Den er ansigtet udadtil både på lokalt, europæisk og globalt plan. Bestyrelsen skal fungere som sparringspartner for udvalgene og repræsentere deres interesser og behov bedst muligt.

Bestyrelsens seks medlemmer og to suppleanter vælges på den årlige generalforsamling i april.
Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget og bliver valgt for en toårig periode. De øvrige fem bliver valgt for en etårig periode.

Bestyrelsen afholder mellem 6-8 årlige bestyrelsesmøder, hvor aktuelle sager behandles og strategien for den kommende periode udarbejdes.

Bestyrelsen 2020

Som bestyrelsesmedlem får du et stort ansvar. Du står i spidsen foren spændende ungdomsorganisation, hvor du har mulighed for at kaste dig overkonkrete udviklingsområder og vil have stor indflydelse på organisationens videre udvikling. Som bestyrelsesmedlem tilegner du dig viden om alle grene af organisationen og arbejdet i Dansk ICYE, både nationalt og internationalt.

Primære arbejdsopgaver:

 • Organisationsudvikling

 • Medlemspleje og udviklingsmuligheder for de frivillige

 • Kommunikationsarbejde

 • Planlægning og afholdelse af møder

Vil du i kontakt med bestyrelsen skal du skrive til [email protected].

Hvem er lige nu i bestyrelsen?

Lokalforeninger

Der findes seks lokalforeninger: Hovedstaden, Sjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland, og som medlem af Dansk ICYE, er du automatisk en del af en af dem.

Informationsmøder, lejre, udflugter, fester og julefrokoster. Lokalforeningerne er fordelt over hele landet og planlægger arrangementer for både danske og udenlandske volontører, værtsfamilier og aktive i foreningerne.

Disse arrangementer er med til at støtte Dansk ICYE’s overordnede formål med unges møde på tværs af kulturer.

Lokalforeningerne sørger også for at gøre reklame for organisationen og finde unge danskere, der har lyst til at tage på udveksling. Det er vigtigt for organisationen at holde lokalforeningerne i gang og få endnu flere til at deltage i aktiviteterne.

Skøjtetur med Lokalforening Nordjylland 2018
Udflugt med Lokalforening Sjælland 2016
Har du idéer til aktiviteter eller arrangementer i dit område, er du velkommen til at kontakte din lokalforeningsbestyrelse.

Primære arbejdsopgaver:

 • Planlægge sociale arrangementer for volontørerne i lokalområderne
 • Planlægge informationsmøder for potentielle volontører
Læs mere om lokalforeningerne

Cross Cultural Trainers

I CCT er du med til at bygge bro mellem forskellige kulturer ved at forberede nyankomne, udenlandske volontører på livet i Danmark og du er med til at styrke internationale venskaber..

Arbejdet som “Cross Cultural Trainer” (CCT) vil især være tilknyttet Dansk ICYE’s fire årlige lejre, hvor du får du mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for undervisning, kommunikation og facilitering.
Du får rig mulighed for at øve dit engelske sprog, da alle workshops på lejrene foregår på engelsk

Udvalget udarbejder forskellige workshops for de udenlandske volontører, der kan omhandle teambuilding med andre volontører, forventninger til opholdet i Danmark eller at lære den danske kultur bedre at kende.

Udvalget har også til formål at sørge for, at de udenlandske volontører evaluerer og reflekterer over deres ophold i Danmark på senere lejre. Dette gøres for at imødekomme forventninger og eventuelle usikkerheder

Primære arbejdsopgaver:

 • Udarbejde og facilitere workshops for udenlandske volontører på lejrene

 • Være med til at evaluere de udenlandske volontørers ophold i Danmark
 • Programplanlægning og koordinering af workshops
 • Give de udenlandske volontører en sjov og interessant oplevelse på lejrene

Har du lyst til at være med? Kontakt [email protected].

Rejseholdet

Samtale med personer på hjemkomstseminar.

Rejseholdet er hovedsageligt aktivt på Dansk ICYE’s fire årlige lejre. Rejseholdet er med til at forberede danske volontører på mødet med en ny kultur og de situationer, der kan opstå i værtsfamilien og på arbejdspladsen.

Som aktiv i Rejseholdet kan man videregive egne erfaringer og gode råd til unge, der skal på udveksling med Dansk ICYE. De danske volontører bliver inviteret til forberedelses- og hjemkomstseminarer på lejrene, som de skal deltage på før de rejser og når de kommer hjem.
Her arrangerer rejseholdet workshops, øvelser og oplæg, som forbereder kommende volontører på rejsen, hvilke situationer de kan komme ud for, hvordan de kan tackle dem og bearbejder de hjemvendtes oplevelser. Til tider kan Rejseholdet blive bedt op at holde korte forberedelsesseminarer udenfor lejrene.

Hvis du vil være frivillig i Rejseholdet,er det en fordel, at du selv har væretude at rejse på et af Dansk ICYE’s programmer eller selv har erfaring med at rejse. Grunden til dette er, at du skal udveksle erfaringer og gode råd med nye og gamle danske volontører. I Rejseholdet vil du opnå mere viden om andre lande, kulturer, normer og værdier, og du vil udvikle dine evner inden for koordinering og planlægning.

Primære arbejdsopgaver:

 • Planlægge og afholde workshops,øvelser og oplæg for danske volontører

 • Fortælle om dine egne oplevelser og erfaringer fra din rejse med Dansk ICYE

 • Give gode råd om at rejse ud i verden
 • En-dags forberedelser

Har du lyst til at dele ud af dine erfaringer, og interesserer du dig for at arrangere og formidle? Kontakt [email protected] og bliv en del af Rejseholdet.

Kontaktgruppen

Som frivillig i Kontaktgruppen (KG) er man med til at gøre opholdet for volontørerne så godt som mulig ved at hjælpe kontaktpersonerne med at udfylde deres rolle bedst muligt.

Kontaktgruppens hovedformål er at finde kontaktpersoner til udenlandske volontører, der kommer til Danmark. Når volontøren er ankommet, har kontaktgruppen overblikket overforholdet mellem kontaktpersoner og volontører og har det overordnede ansvar for, at kontakten er kontinuerlig, og at der følges op på eventuelle problemer.
Kontaktgruppen fungerer primært på et administrativt plan, hvor de sørger for at udføre det bedste match mellem kontaktperson og udenlandsk volontør.

Workshop på vinterlejren 2017

Yderligere har dette udvalg ansvar for at lave workshops for kontaktpersonerne på de fire årlige lejre. Sådanne workshops kan omhandle konflikthåndtering eller interkulturelle forskelle. Yderligere træner udvalget også kontaktpersoner i at have en god mentorrolle.

Gruppen er til daglig sparringspartner og mentor for kontaktpersonerne. Kontaktgruppen giver sammen med kontaktpersonen råd om sprogundervisning, fritidsaktiviteter, højskole og andet, som volontøren kan få glæde af på sit ophold.

Som frivillig i Kontaktgruppen bliver du god til at holde overblik, løse konflikter samt motivere andre frivillige. Du er med til at gøre opholdet for de udenlandske volontører til en god oplevelse, ved at fungere som sparringspartner for kontaktpersonerne. Dette kan indebære at rådgive og vejlede kontaktpersonerne i forskellige situationer, de kan komme ud for i mødet med nye mennesker fra andre kulturer.

Primære arbejdsopgaver:

 • Matche kontaktperson og volontør

 • Holde overblikket over volontører og deres kontaktpersoner
 • Personlig kontakt til kontaktpersonerne
 • Planlægge workshops for kontaktpersoner på de fire lejre

Har du lyst til at få erfaring med koordinering og formidling, men på en spændende og menneskenær måde? Så kontakt KG på [email protected]

Kontaktperson

Som kontaktperson (KP) er det vigtigt at have en åben indstilling og gå-på-mod på andre kulturer. Det er din rolle at hjælpe de volontører, som kommer til Danmark, hvor du er deres ven, vejleder og mentor.

Det frivillige arbejde består i at gøre opholdet for volontøren så fantastisk som muligt – du kan tage din volontør med ud og opleve det skønne Danmark, hjælpe til ved eventuelle problemer, finde nye venner og aktiviteter i nærområdet eller “bare” være en de kan tale med om deres hverdag.

En kontaktperson er en ven, vejleder og en, som hjælper til, hvis der er problemer mellem volontøren, projektet og værtsfamilien, men kontaktpersonens rolle er ligeså meget den, der kan svare på spørgsmål såsom “er det normalt at danskere ikke vil sidde ved siden af hinanden i bussen?” og “hvor får jeg en god sandwich i centrum?”.

Tur til Legoland med volontører arrangeret af kontaktpersoner.
Bowlingtur med volontører arrangeret af kontaktpersoner.

Du hjælper den udenlandske volontør under hele deres ophold i Danmark. Kontaktpersoner kan bl.a. hjælpe med at finde fritidsinteresser, fortælle om den danske kultur, informere om”uskrevne regler”, vise landet og generelt hjælpe volontøren med at falde til i landet.

Rollen som kontaktperson er ikke bare personligt givende, men også en enestående mulighed for at møde en ny kultur og få styrket dine sprogkundskaber. Dansk ICYE yder et mindre økonomisk tilskud til transport og kulturelle oplevelser som kontaktperson og volontør oplever sammen.

Til daglig kan meget af hverdagskontakten foregå over SMS eller Messenger, men det er også vigtigt at I ses i løbet af volontørens tid i Danmark, så I lærer hinanden bedre at kende og får nogle gode oplevelser sammen.

Mange er overraskede over arbejdsbyrden som KP – den er nemlig slet ikke så stor som de forventede! De sociale møder og kontakten via sociale medier er nemlig nemme at passe ind i en hverdag med uddannelse eller arbejde.

Rollen som kontaktperson er ikke bare personligt givende, men det er også hylende skægt, og du får den enestående mulighed at møde en ny kultur og forbedre eller lære et nyt sprog på første hånd.

Primære arbejdsopgaver:

 • Have regelmæssig kontakt med volontøren og Kontaktgruppen
 • Besøge projektet og den danske værtsfamilie til den udenlandske volontør
 • Være nysgerrig på andre mennesker, deres og din kultur

Har du lyst til at knytte bånd til en udenlandsk volontør og hjælpe vedkommende med at falde til i Danmark, kan du kontakte Kontaktgruppen på [email protected].

Du kan læse meget mere om rollen i håndbogen.

Håndbog for kontaktpersoner

Værtsfamiliegruppen

Værtsfamiliegruppen er med til at gøre det til en god oplevelse at være værtsfamilie. Gruppen fungerer som en hjælpende hånd i eventuelle konflikter og er med til at finde nye værtsfamilier.

Værtsfamiliegruppen arbejder for at gøre opholdet succesfuldt både for volontøren og for familien. Når Dansk ICYE’s sekretariat modtager en henvendelse fra en familie, der ønsker at være værtsfamilie, besøger værtsfamiliegruppen familien for at sikre, at det er et godt hjem til vores volontør og for at forberede værtsfamilien på, hvordan det er, at have et ungt menneske fra en anden kultur boende.

Du er yderligere også med til at planlægge sociale arrangementer for værtsfamilier og udenlandske volontører, så de indbyrdes kan lære hinanden bedre at kende og udveksle erfaringer og oplevelser.

Opstår der en konflikt mellem værtsfamilien og volontøren er det Værtsfamiliegruppen der træder til. De hjælper med at konfliktløse, så begge parter kan komme videre og atter bo fredeligt sammen. Her arbejder Værtsfamiliegruppen tæt sammen med Kontaktgruppen.

Primære arbejdsopgaver:

 • Have regelmæssig kontakt med volontøren og Kontaktgruppen
 • Besøge projektet og den danske værtsfamilie til den udenlandske volontør
 • Være nysgerrig på andre mennesker, deres og din kultur

Vil du være med til at gøre et volontørophold til en god og lærerig oplevelse og interesserer du dig for konfliktløsning og planlægning af arrangementer, hører vi gerne fra dig.

Du kan kontakte Sekretariatet på [email protected] for at høre mere.

Lejrudvalget

Fire gange om året afholder Dansk ICYE lejre for danske og udenlandske volontører. Lejrudvalget planlægger de overordnede rammer for lejren i samarbejde med sekretariatet, planlægningen af de overordnede rammer på lejrene.
Udover koordinerings- og planlægningsopgaver har lejrudvalget også opgaver på lejrene såsom at byde deltagerne velkommen, være tovholdere for programmet samt arrangere underholdning og sociale aktiviteter.

Fællesbillede sommerlejren 2020.

De fire årlige lejre indeholder både forberedelsesseminarer og hjemkomstseminarer for danske volontører og aktiviteter for de udenlandske volontører. Derudover deltager mange af vores aktive frivillige også på lejren for at hjælpe til og for at være sociale.

I løbet af sådan en weekend har vi mellem 60 og 100 deltagere, og lejrudvalget sørger for, at dette kan forløbe gnidningsfrit.

Som frivillig i Lejrudvalget får du styrket dine organisatoriske og kommunikative evner. Du lærer at være struktureret og være god til at holde overblik, da du skal holde styr på mange informationer og sørge for, at lejrene forløber glat.
Der er fire lejre om året, hvor udvalget har en vigtig rolle. På lejrene møder du mange gamle og nye ansigter, hygger og har det sjovt med andre aktive i Dansk ICYE.

Primære arbejdsopgaver:

 • Planlægning af det overordnede program for lejrene

 • Arrangere aftenaktiviteter på lejrene

 • Koordinering af praktiske opgaver

 • Overblik over bemanding af lejrens køkken, “Restaurant Intercult”
Forberedelse af mad i køkkenet.

Som frivillig i Restaurant Intercult (RI) kommer du til at være en del af køkkenet på ICYE’s fire årlige lejre. Du kommer til at beskæftige dig med planlægning af mad på lejrene, indkøb af råvarer og du laver, i fællesskab med de andre frivillige, alt maden på lejrene.

Der er ikke nogle specifikke krav til at være en del af Restaurant Intercult, dog skal du elske at lave mad og være med til at sprede god stemning i køkkenet. Hele lejren sørger i fællesskab for oprydning og opvask, så Restaurant Intercult ikke hænger på den tjans efter hvert måltid.

At være en del af Restaurant Intercult giver dig nye færdigheder i et køkken: ikke nok med, at der skal laves mad til 40-80 mennesker, så skal der også tages højde for allergier, vegetariske- og veganske livsstile.
Du får styrket dine koordineringsevner samtidig med, at du får en masse erfaring med at lave mad til større grupper.

Vi søger en frivillig til Restaurant Intercult som:

 • Har mod på at være en del af et team af gode, glade frivillige 
 • Har en passion for madlavning
 • Har interesse for planlægning
 • Ønsker at møde nye unge mennesker fra hele verdenen
 • Har lyst til at prøve kræfter med opskrifter fra hele verdenen
 • Kan afsætte mellem 1 og 4 weekender om året, samt 4-6 skypemøder til frivilligt arbejde

 

Vi tilbyder:

 • Mange spændende oplevelser og mulighed for at lære nye mennesker at kende
 • Erfaring med at organisere, planlægge og drive et storkøkken
 • Erfaring med at skrive madplaner til større forsamlinger
 • Stor indflydelse og plads til dine initiativer
 • En masse ansvar, alt efter dit engagement og ønske
 • Mulighed for deltagelse i en masse spændende events lokalt såvel som på landsplan, såsom kurser til kompetenceudvikling indenfor projektledelse og organisaitonsudvikling mm.
 • Et fantastisk fællesskab på tværs af landet
 • Du kan være med i Restaurant Intercult, uanset om du har rejst med Dansk ICYE eller ej. Det vigtigste er blot at du har lyst til at være en del af fællesskabet og at du har lyst til at lægge lidt arbejde i at skabe en god madoplevelse for deltagerne på lejerne. Vi skal nok give dig en god introduktion til det hele, så du er godt klædt på, før du kaster dig ud i det.

Har du lyst til at udfolde dine evner inden for eventplanlægning og projektledelse, så kontakt [email protected]

Ungdomsudveksling

Ungdomsudvekslingsgruppens (UUG) primære arbejdsområde er at skabe projekter under Erasmus+ programmet, få dem virkeliggjort og få dem godkendt af Erasmus+. Udvalgets medlemmer arbejder derfor meget intenst i perioder.

UUG er et udvekslingsprogram udviklet og oprettet af en håndfuld eventyrlystne unge i Dansk ICYE.

Ungdomsudvekslingsprogrammet består af en række forskellige korte projekter, hvor unge mennesker fra forskellige dele af Europa mødes og laver eksempelvis workshops, debatter, motion, rollespil, udendørsaktiviteter med et bestemt formål. Disse projekter kan vare op til 21 dage, men foregår ofte i 7-10 dage.

Som frivillig i udvekslingsgruppen er du med til at skabe et europæisk fællesskab blandt unge mennesker, der brænder for det samme. Du bruger dog meget tid på de forskellige udvekslingsprojekter og alle de praktiske ting der ligger bag. Derfor er en klar fordel, hvis du selv har været på en af disse projekter, så du kender til strukturen.

Primære arbejdsopgaver:

 • Planlægge og koordinere projekter

 • Få godkendt projekter hos Erasmus+

 • Hverve volontører til de forskellige projekter

 • Have det overordnede ansvar og overblik over de forskellige projekter

Har du lyst til at være med til at planlægge lærerige eventyr, så kontakt Sekretariatet på [email protected] for at høre mere.

Læs mere om ungdomsudvekslinger

For-interview

Som frivillig i FI-udvalget, kommer du til at udføre for-interviews med danske volontører, inden de skal afsted på vores ICYE-program.

Under dette interview bliver der bl.a. snakket om volontørens fleksibilitet, tilpasningsevne og åbenhed til at bo og arbejde i et andet land, hvor kulturforskelle kan være ret markante. Derudover snakker du også med volontøren om forventninger og motivation for at arbejde frivilligt på et ICYE-program (vores længere program på 6 eller 12 måneder).

Som frivillig i FI-udvalget er du med til at klæde en dansk volontør godt på, inden de skal afsted på et ICYE-program. Du får styrket dine kommunikative evner og lærer mange engagerede volontører bedre at kende.

Primære arbejdsopgaver:

 • For-interview med danske volontører

 • Sikre, at volontører er forberedte på, hvad et længerevarende ophold i udlandet kan byde på af oplevelser og udfordringer

Vil du holde for-samtaler med kommende volontører forud for deres udlandsrejse?

Kunne du tænke dig at få trænet din samtale- og interviewteknik, og er du interesseret i menneskers motivation for at rejse?

At tage på udveksling kan være en stor personlig udfordring for mange, og derfor skal volontørerne til en såkaldt ”for-samtale”, inden de tager af sted. Til for-samtalen hjælper man (med udgangspunkt i en semistruktureret interviewguide) volontøren til at reflektere over personlige styrker og svagheder, og hvordan disse kan komme i spil under udvekslingen. Samtalen vil have karakter af både coaching og supervision. Er du eksempelvis psykologi- antropologi- eller socialrådgiver studerende, kan dette være en oplagt mulighed for dig. 

Dansk ICYE er en non-profit organisation, der arrangerer udveksling og frivilligt arbejde primært for unge mellem 18 og 30 år. Vi tilbyder tre forskellige programmer, hvor volontørerne bor hos en lokal værtsfamilie og arbejder på projekter eksempelvis med børnepasning, væresteder for udviklingshæmmede, minoriteter og naturbeskyttelse.

Hvad tilbyder vi?

 • Mulighed for at få trænet din samtale- og interviewteknik
 • Erfaring med superviserende samtaler med unge mennesker
 • Et fagligt udvalg, du kan spare med
 • Mulighed for at få yderligere ansvar i forhold til udviklingsopgaver i forbindelse med for-samtalerne
 • Mulighed for at deltage i Dansk ICYE’s arrangementer og blive del af et netværk af frivillige
 • Et styrket CV 

 

Hvad forventer vi?

 • At du har erfaring med og interesse for interviewteknik (eksempelvis kan du være psykologi-, antropologi-, socialrådgiver studerende eller lignende)
 • At du er rummelig og empatisk og har lyst til at tale med forskellige unge i forskellige aldre
 • At du har forståelse for de udfordringer, der kommer i spil i forbindelse med udvekslingsophold – personlig erfaring med udveksling er en fordel
 • At du forholder dig professionelt til de oplysninger, du modtager
 • At du har mulighed for at deltage i et introduktionsmøde
 • At du bliver medlem af Dansk ICYE – det koster 75 kr. pr. kalenderår

 

Til introduktionsmødet vil du møde sekretariatet og andre frivillige og gennem information og øvelser blive klædt godt på til opgaven. 

For-samtalerne vil så vidt muligt blive afholdt på vores kontor i centrum af Aarhus eller over Skype. I visse tilfælde vil samtalerne blive afholdt i andre byer – transporten dækkes så af Dansk ICYE, såfremt du melder dig ind i organisationen. Samtalerne foregår løbende, men der vil være særligt mange i slut-oktober/november-måned samt april/maj-måned.
I år grundet corona er samtalerne dog lidt forskudt fra normalen.

Hvis dette er noget for dig, så send os en ansøgning, hvor du skriver lidt om dig selv og din baggrund, til [email protected].
Du er også velkommen til at kontakte os for at høre mere!