Klik for at se en større version

Dansk ICYE er en organisation, hvor frivillige medlemmer løfter store dele af arbejdet og har derfor en definerende rolle. Arbejdet er præget af lyst, motivation, udvikling og læring, og det skaber et fællesskab, der danner ramme om alle de oplevelser, som kulturudveksling og frivilligt arbejde kan føre til. De forskellige opgaver i organisationen er inddelt i udvalg, så du kan komme til at arbejde med lige det som du brænder for.

Som frivillig i Dansk ICYE er du en del af et internationalt fællesskab, hvor du har mulighed for at deltage i kurser for at få erfaring, viden og kompetencer indenfor frivilligt organisationsarbejde med fokus på kulturel udveksling og mellemmenneskelig forståelse. Derudover bliver du en del af en organisation, hvor din indsats bliver værdsat, og hvor du kommer til at møde mange fantastiske, søde og interessante mennesker. I Dansk ICYE udgør de frivilliges indsats en afgørende betydning for organisationen – en indsats båret af lyst og motivation.

Alle de frivillige tilhører en bred vifte af forskellige udvalg, der har ansvar for hver deres arbejdsområde. Jo flere frivillige der er i de forskellige udvalg, jo flere danske og udenlandske volontører oplever kulturel udveksling med Dansk ICYE.

“Vil du være med i et udvalg?” er en brochure, der giver dig et indblik i at være frivillig i organisationens mange udvalg. I den kan du læse mere om de forskellige udvalg, hvad de beskæftiger sig med, samt hvilke muligheder du har for at udvikle dig og lave lige præcis dét, du brænder for i organisationen.

Vores aktive medlemmer er, som navnet antyder, medlemmer. Dit medlemskab er med til at sikre, at vi forsat kan skabe kulturudveksling mellem Danmark og resten af verden. Medlemskabet koster kun 75 kr. om året. Læs mere om medlemskabet og bliv en del af Dansk ICYE her.

Herunder kan du også få et kort overblik over de forskellige udvalg.


Hovedbestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for økonomien og driften, herunder også politiske sager. Den er ansigtet udadtil både på lokalt, europæisk og globalt plan. Bestyrelsen skal fungere som sparringspartner for udvalgene og repræsentere deres interesser og behov bedst muligt.

Bestyrelsens seks medlemmer og to suppleanter vælges på den årlige generalforsamling i april.

Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget og bliver valgt for en toårig periode. De øvrige fem bliver valgt for en etårig periode.

Vil du i kontakt med bestyrelsen skal du skrive til [email protected].


Lokalforeninger

Informationsmøder, lejre, udflugter, fester og julefrokoster. Lokalforeningerne er fordelt over hele landet, og de planlægger arrangementer for både danske og udenlandske volontører, værtsfamilier og aktive i foreningerne.

Lokalforeningerne sørger også for at gøre reklame for organisationen og finde unge danskere, der har lyst til at tage på udveksling. Det er vigtigt for organisationen at holde lokalforeningerne i gang og få endnu flere til at deltage i aktiviteterne.

Der findes seks lokalforeninger: Hovedstaden, Sjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland, og som medlem af Dansk ICYE, er du automatisk en del af en af dem. Har du idéer til aktiviteter eller arrangementer i dit område, er du velkommen til at kontakte din lokalforening.

Læs mere om lokalforeningerne og find deres kontaktoplysninger.


Cross Culture Trainers

Arbejdet som “Cross Culture Trainer” (CCT) vil især være tilknyttet Dansk ICYE’s fire årlige lejre, hvor du får du mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for undervisning, kommunikation og facilitering.

I CCT er du også med til at bygge bro mellem forskellige kulturer, forberede nyankomne, udenlandske volontører på livet i Danmark og evaluere deres ophold midtvejs og i slutningen af deres år. Din opgave vil bestå i at planlægge og udføre lejrene for de udenlandske volontører i Danmark. Du vil blandt andet være med til at udarbejde forskellige lejrsessions, der inddrager de udenlandske volontører.

Har du lyst til at være med? Kontakt [email protected]


Rejseholdet

Rejseholdet er hovedsageligt aktivt på Dansk ICYE’s fire årlige lejre. Rejseholdet er med til at forberede danske volontører på mødet med en ny kultur og de situationer, der kan opstå i værtsfamilien og på arbejdspladsen.

Som aktiv i Rejseholdet kan man videregive egne erfaringer og gode råd til unge, der skal på udveksling med Dansk ICYE. De danske volontører bliver inviteret til forberedelses- og hjemkomstseminarer på lejrene, som de skal deltage på før de rejser og når de kommer hjem. Her arrangerer rejseholdet workshops, øvelser og oplæg, som forbereder kommende volontører på rejsen og bearbejder de hjemvendtes oplevelser. Til tider kan Rejseholdet blive bedt op at holde korte forberedelsesseminarer udenfor lejrene.

Har du lyst til at dele ud af dine erfaringer, og interesserer du dig for at arrangere og formidle? Kontakt [email protected] og bliv en del af Rejseholdet.


Lejrudvalget

Fire gange om året afholder Dansk ICYE lejre for danske og udenlandske volontører. Lejrudvalget planlægger de overordnede rammer for lejren.

De fire årlige lejre indeholder både forberedelsesseminarer og hjemkomstseminarer for danske volontører og aktiviteter for de udenlandske volontører. Derudover deltager mange af vores aktive frivillige også på lejren.

I løbet af sådan en weekend har vi mellem 60 og 100 deltagere, og lejrudvalget sørger for, at dette kan forløbe gnidningsfrit. Ud over at planlægge de overordnede rammer, vil lejrudvalget også agere koordinatorer for alle involverede udvalg og arrangere underholdning, sociale aktiviteter og andet lækkert, så det bliver en fed weekend for alle!

Har du lyst til at udfolde dine evner inden for eventplanlægning og projektledelse, så kontakt [email protected]


Restaurant Intercult

Som frivillig i Restaurant Intercult (RI) kommer du til at være en del af køkkenet på ICYE’s fire årlige lejre. Du kommer til at beskæftige dig med planlægning af mad på lejrene, indkøb af råvarer og du laver, i fællesskab med de andre frivillige, alt maden på lejrene.

Der er ikke nogle specifikke krav til at være en del af Restaurant Intercult, dog skal du elske at lave mad og være med til at sprede god stemning i køkkenet. Hele lejren sørger i fællesskab for oprydning og opvask, så Restaurant Intercult ikke hænger på den tjans efter hvert måltid.

At være en del af Restaurant Intercult giver dig nye færdigheder i et køkken: ikke nok med, at der skal laves mad til 60-100 mennesker, så skal der også tages højde for allergier, vegetariske- og veganske livsstile.

Har du lyst til at være en del af Restaurant Intercult eller har du spørgsmål til udvalgsarbejdet? Kontakt da Sekretariatet på [email protected] for at høre mere.


Kontaktgruppen

Som frivillig i Kontaktgruppen (KG) er man med til at gøre opholdet for volontørerne så godt som mulig ved at hjælpe kontaktpersonerne med at udfylde deres rolle bedst muligt.

Gruppen er til daglig sparringspartner og mentor for kontaktpersonerne. Kontaktgruppen fungerer på et mere administrativt plan end mange af de andre udvalg (og langtfra på den kedelige måde) ved at sørge for, at volontøren bliver matchet med en god kontaktperson, giver råd om sprogundervisning, fritidsaktiviteter, højskole og andet, som volontøren kan få glæde af på sit ophold.

Gruppen står desuden for mindre kurser for kontaktpersonerne, hvor der især fokuseres på mentorrollen, som kontaktpersonen indtræder i.

Har du lyst til at få erfaring med koordinering og formidling, men på en spændende og menneskenær måde? Så kontakt KG på [email protected]


Kontaktperson

Som kontaktperson (KP) er det vigtigt at have en åben indstilling og gå-på-mod på andre kulturer. Det er din rolle at hjælpe de volontører, som kommer til Danmark, hvor du er deres ven, vejleder og mentor.

Det frivillige arbejde består i at gøre opholdet for volontøren så fantastisk som muligt – du kan tage din volontør med ud og opleve det skønne Danmark, hjælpe til ved eventuelle problemer, finde nye venner og aktiviteter i nærområdet eller “bare” være en de kan tale med om deres hverdag.

Til daglig kan meget af hverdagskontakten foregå over SMS eller Messenger, men det er også vigtigt at I ses i løbet af volontørens tid i Danmark, så I lærer hinanden bedre at kende og får nogle gode oplevelser sammen.

Mange er overraskede over arbejdsbyrden som KP – den er nemlig slet ikke så stor som de forventede! De sociale møder og kontakten via sociale medier er nemlig nemme at passe ind i en hverdag med uddannelse eller arbejde.

Rollen som kontaktperson er ikke bare personligt givende, men det er også hylende skægt, og du får den enestående mulighed at møde en ny kultur og forbedre eller lære et nyt sprog på første hånd.
En kontaktperson er en ven, vejleder og en, som hjælper til, hvis der er problemer mellem volontøren, projektet og værtsfamilien, men kontaktpersonens rolle er ligeså meget den, der kan svare på spørgsmål såsom “er det normalt at danskere ikke vil sidde ved siden af hinanden i bussen?” og “hvor får jeg en god sandwich i centrum?”.

Du kan læse meget mere om rollen i håndbogen:

Hvem mangler en KP lige nu?

Har du lyst til at knytte bånd til en udenlandsk volontør og hjælpe vedkommende med at falde til i Danmark, kan du kontakte Kontaktgruppen på [email protected].


Værtsfamiliegruppen

Værtsfamiliegruppen er med til at gøre det til en god oplevelse at værtsfamilie. Gruppen afholder fungerer som en hjælpende hånd i eventuelle konflikter og er med til at finde nye værtsfamilier.

Værtsfamiliegruppen arbejder for at gøre opholdet succesfuldt både for volontøren og for familien. Når Dansk ICYE’s sekretariat modtager en henvendelse fra en familie, der ønsker at være værtsfamilie, besøger værtsfamiliegruppen familien for at sikre, at det er et godt hjem til vores volontør og for at forberede værtsfamilien på, hvordan det er, at have et ungt menneske fra en anden kultur boende.

Opstår der en konflikt mellem værtsfamilien og volontøren er det Værtsfamiliegruppen der træder til. De hjælper med at konfliktløse, så begge parter kan komme videre og atter bo fredeligt sammen. Her arbejder Værtsfamiliegruppen tæt sammen med Kontaktgruppen.

Vil du være med til at gøre et volontørophold til en god og lærerig oplevelse og interesserer du dig for konfliktløsning og planlægning af arrangementer, hører vi gerne fra dig.

Du kan kontakte Sekretariatet på [email protected] for at høre mere.


Ungdomsudveksling

Ungdomsudvekslingsgruppens (UUG) primære arbejdsområde er at skabe projekter under Erasmus+ programmet, få dem virkeliggjort og få dem godkendt af Erasmus+. Udvalgets medlemmer arbejder derfor meget intenst i perioder.

UUG er et udvekslingsprogram udviklet og oprettet af en håndfuld eventyrlystne unge i Dansk ICYE.

Ungdomsudvekslingsprogrammet består af en række forskellige korte projekter, hvor unge mennesker fra forskellige dele af Europa mødes og laver eksempelvis workshops, debatter, motion, rollespil, udendørsaktiviteter med et bestemt formål. Disse projekter kan vare op til 21 dage, men foregår ofte i 7-10 dage.

Som frivillig i udvekslingsgruppen er du med til at skabe et europæisk fællesskab blandt unge mennesker, der brænder for det samme. Du bruger dog meget tid på de forskellige udvekslingsprojekter og alle de praktiske ting der ligger bag. Derfor er en klar fordel, hvis du selv har været på en af disse projekter, så du kender til strukturen.

Har du lyst til at være med til at planlægge lærerige eventyr, så kontakt Sekretariatet på [email protected] for at høre mere.


For-interview

Som frivillig i FI-udvalget, kommer du til at udføre for-interviews med danske volontører, inden de skal afsted på vores ICYE-program.

Under dette interview bliver der bl.a. snakket om volontørens fleksibilitet, tilpasningsevne og åbenhed til at bo og arbejde i et andet land, hvor kulturforskelle kan være ret markante. Derudover snakker du også med volontøren om forventninger og motivation for at arbejde frivilligt på et ICYE-program (vores længere program på 6 eller 12 måneder).

Har du lyst til at være en del af FI-udvalget eller har du spørgsmål til udvalgsarbejdet? Kontakt da Sekretariatet på [email protected]