Bestyrelsen har det overordnede ansvar for økonomien og driften, herunder også politiske sager. Den er ansigtet udadtil både på lokalt, europæisk og globalt plan. Bestyrelsen skal fungere som sparringspartner for udvalgene og repræsentere deres interesser og behov bedst muligt.

Bestyrelsens seks medlemmer og to suppleanter vælges på den årlige generalforsamling.

Forperson, næstforperson og kasserer udgør forretningsudvalget og bliver valgt for en toårig periode. De øvrige tre medlemmer og to suppleanter bliver valgt for en etårig periode.

Vil du i kontakt med bestyrelsen skal du skrive til [email protected].
Du kan også finde de direkte kontaktoplysninger på vores forperson herunder.

Bestyrelsen pr. 12. juni 2021

Emma Louise Valsson

Forperson

Email: [email protected]
Telefon: 22 41 60 97

“Mit navn er Emma Valsson og jeg har været aktiv frivillig i ICYE i 3 år. Jeg har været igennem en del forskellige opgaver, kontaktperson, rejseholdet og lokalforeningsbestyrelsen i Nordjylland samt det sidste år i hovedbestyrelsen. Til dagligt studerer jeg By-, Energi- og Miljøplanlægning på Aalborg Universitet, hvor jeg starter på 5. semester til september. Jeg har elsket alle de opgave jeg har påtaget mig som frivillig i ICYE, og bliver drevet af det fantastiske fællesskab jeg har oplevet i organisation, hvilket har lagt til grund for at jeg valgte at stille op som forperson.

Som nyvalgt forperson har jeg glædet mig til et nyt bestyrelsessår med nye udfordringer, dog ikke de udfordringer jeg forventede tilbage i januar da jeg besluttede mig for at stille op til forperson. Bestyrelsen arbejde i de næste måneder bliver med fokus på at øge vores medlemstal, da vi grundet COVID-19 har et noget lavt medlemstal. Det er derfor en meget vigtig opgave at gøre alt hvad vi kan for at få tallet til at stige.”

Anne-Kathrine Kure Larsen

Næstforperson

“Mit navn er Anne-Kathrine (AK) og jeg har været frivillig i Dansk ICYE siden starten af 2017. Jeg har indtil dette forår siddet som formand i Lokalforening Nordjylland, og det har virkelig været noget, jeg har sat pris på i min hverdag. Det har været fedt at se både lokalforeningen og hele Dansk ICYE vokse bare på de tre år, jeg har været med, og det har jeg nu lyst til at være med til at drive videre.

Derfor er jeg glad for at være blevet valgt til bestyrelsen, og jeg glæder mig til alle de nye udfordringer, som der jo ikke er blevet færre af midt i pandemien. Jeg er dog sikker på, at vi i Dansk ICYE med vores stærke fællesskab og mange engagerede frivillige har de bedste forudsætninger for at komme godt igennem krisen.

Jeg blev tilbage i juni måned færdiguddannet ingeniør i nanobioteknologi og er lige nu dét, man så pænt kalder ’jobsøgende’. Derfor har jeg lige nu også lidt ekstra tid, så selvom jeg officielt udtræder af Lokalforening Nordjyllands bestyrelse lige om lidt, vil jeg gå til hånde her lidt endnu med én af de opgaver, jeg synes er vigtige både lokalt og nationalt i Dansk ICYE. Det er, som jeg også skrev i min opstillingsmotivation, hvordan vi bedst muligt giver nye rekrutterede aktive frivillige en god velkomst, en god forståelse for ICYEs værdier og får dem til at føle sig som en del af foreningen, selvom mange af dem ikke har rejst med os på vores programmer. Det arbejde håber jeg at kunne bruge i bestyrelsen, og så glæder jeg mig selvfølgelig også til resten af udfordringerne og til at møde både ”gamle” og nye medlemmer til vores nationale events.”

Ditte Barnhøj Pedersen

Kasserer

“Jeg hedder Ditte og sidder på mit fjerde år som kasserer i Bestyrelsen. Jeg har været medlem af Dansk ICYE siden 2013, hvor jeg var 6 måneder i Costa Rica på ICYE-programmet. Siden jeg kom hjem i 2014 har jeg været aktiv i forskellige roller. Jeg har været lejransvarlig, medlem af bestyrelsen i Lokalforening Midtjylland, koordinator for Lejrudvalget og kasserer i Bestyrelsen.

Selvom jeg efterhånden har været med længe, er jeg på ingen måde færdig med at være frivillig i Dansk ICYE. Generalforsamlingen måtte udskydes og vi i den tidligere bestyrelse endte med at sidde næsten halvt år mere end planlagt, og selvom vi fortsatte bestyrelsesarbejdet, måtte vi gå i en mere driftorienteret retning. Jeg glæder mig derfor nu til at begynde at arbejde i den nye bestyrelse med alle de ideer og fokusområder, som måtte udskydes og alle dem som vi skal udvikle sammen.

Det gåpåmod som vi så fra både frivillige og sekretariatet til at komme igennem nedlukningen og styre Dansk ICYE godt igennem til mere normale tilstande igen, har blot givet mere lyst til fortsat at være en del af denne organisation, på trods af at jeg fylder 26 år den 4. og har fuldtidsarbejde som jurist. Jeg glæder mig rigtig meget til det fortsatte arbejde i bestyrelsen og til at tilbringe mere tid med alle de fantastiske andre frivillige i alle de forskellige sammenhænge vi mødes.”

Katja Ørsnes Jansen

Menigt medlem

“Jeg hedder Katja og jeg har været aktivt medlem af Dansk ICYE siden 2017. Jeg har i alle tre år været del af udvalget CCT, først som menigt medlem og siden som koordinator. Derudover deltager jeg ivrigt i aktiviteter hos lokalforeningen Hovedstaden. Til dagligt læser jeg Mellemøststudier, arabisk på Københavns Universitet, hvor jeg lige er gået i gang med mit bachelorprojekt.

Jeg glæder mig som nyvalgt bestyrelsesmedlem til at få et indblik i alle de forskellige dele af vores forening og til at være med til at sørge for, at de alle spiller sammen. Jeg er især interesseret i at få afklaret, hvad vi kan tilbyde, der adskiller os fra alle mulige andre foreninger. I den henseende vil jeg gerne arbejde med at udbygge vores repertoire af aktiviteter, først og fremmest ved at se på, hvordan vi kan få implementeret arbejdet med STAR-E om antiracisme workshops i vores forening. Derudover kan jeg ikke få nok af det fantastiske fællesskab, vi har i Dansk ICYE, og jeg glæder mig til at møde både nye og kendte ansigter rundt omkring til kursusweekend, organisationsweekend og lejre!”

Lise Nygaard

Menigt medlem

“Mit navn er Lise og jeg er 22 år. Jeg læser journalistik og internationale studier på RUC. Min rejse med Dansk ICYE startede da jeg var på et EVS/ESC-projekt i Grækenland i seks måneder. Der var jeg frivillig på en græsk version af Dansk ICYE og havde ansvaret for de andre frivillige samt koordineres ungdomsudvekslinger. Det startede en lyst til at arrangere og koordinere udvekslinger og rejser for unge på kryds og tværs af især europæiske landegrænser. Derfor genoplivede jeg ungdomsudvekslings-udvalget og arrangerede en ungdomsudveksling om bæredygtig levestil sidste sommer.

Mit engagement i bestyrelsen som suppleant vil derfor primært blive fokuseret omkring ungdomsudvekslinger og hvordan vi kan få den del til at vokse. Derudover glæder jeg mig til at lære organisationen og alle jer andre frivillige bedre at kende.”

Borsi Csokas

Menigt medlem

Mie Doh Zirblad Andresen

Suppleant

“Mit navn er Mie, og jeg har været aktivt medlem af Dansk ICYE siden 2016. Igennem årene har jeg haft flere forskellige kasketter på: kontaktperson, forperson for LF Sydjylland, medlem af Værtsfamiliegruppen, menigt medlem i bestyrelsen, hvor jeg nu også sidder som næstforperson. Til dagligt arbejder jeg som SoMe-manager og tekstforfatter hos et design- og kommunikationsbureau. Jeg bor i Billund med min kæreste.

Jeg glæder mig særligt til at arbejde med større samskabelse på tværs af udvalg og lokalforeninger og til at sætte nye mål for organisationen. Jeg glæder mig til at møde udvalgene og lokalforeningerne mere, hvor de er, og til at finde løsninger på de udfordringer, vi har set, i samarbejde med udvalgene. Og ja, så glæder jeg mig som altid til at møde de aktive medlemmer (og særligt til at se de mange nye ansigter) på kursusweekenden, lejrene og/eller på organisationsweekenden.”

Anne Sofie Vesterskov

Suppleant