Bestyrelsen har det overordnede ansvar for økonomien og driften, herunder også politiske sager. Den er ansigtet udadtil både på lokalt, europæisk og globalt plan. Bestyrelsen skal fungere som sparringspartner for udvalgene og repræsentere deres interesser og behov bedst muligt.

Bestyrelsens seks medlemmer og to suppleanter vælges på den årlige generalforsamling.

Forperson, næstforperson og kasserer udgør forretningsudvalget og bliver valgt for en toårig periode. De øvrige tre medlemmer og to suppleanter bliver valgt for en etårig periode.

Vil du i kontakt med bestyrelsen skal du skrive til [email protected].
Du kan også finde de direkte kontaktoplysninger på vores forperson herunder.

Bestyrelsen pr. 30. april 2022

Forperson Lise Nygaard

Lise Coermann Nygaard

Forperson

“Mit navn er Lise Coermann Nygaard og jeg er 23 år. Jeg har været frivillig i organisationen siden mit eget ESC-projekt i 2018. I starten af min tid i ICYE fokuserede jeg på at lave Youth Exchanges og de sidste to år har jeg siddet i bestyrelsen. Til hverdag studerer jeg Internationale Studier & Journalistik på RUC og bruger meget tid på alle mulige andre frivillige projekter – primært centreret om EU og bæredygtighed.

Som nyvalgt formand glæder jeg mig rigtig meget til at vi skal i gang med at implementere den strategi, som vi i bestyrelsen brugte meget tid på at udvikle sidste år. Jeg synes, at de frivillige kræfter og motivationen for at løfte i fællesskab er det essentielle for os, og glæder mig til at styrke denne. Jeg glæder mig også til at sætte et grønnere aftryk på Dansk ICYE, og på den måde gøre det klarere for udefrakommende, at vi giver mulighed for nogen helt specielle oplevelser, som ikke behøver at gå på kompromis med klimaet. Vores dejlige organisation skal profileres bedre – både internt og eksternt, så vi alle husker hvorfor vi gør det, som vi gør.

Jeg vil kæmpe for, at der kommer flere og flere frivillige til og at de bliver fastholdt i en stærk organisationen – fordi de tror på det budskab og formål, som Dansk ICYE har.

Jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer allesammen!”

Sofie Amalie Björklund

Næstforperson

Ditte Barnhøj Pedersen

Kasserer

“Mit navn er Ditte og jeg er 27 år. Jeg arbejder til daglig som jurist og begynder nu mit sjette år som kasserer. I det kommende bestyrelsesår er der mange spændende ting, som jeg glæder mig til at give mig i kast med. Jeg skal repræsentere Dansk ICYE ved Den Internationale Generalforsamling i ICYE-føderationen og derudover har vi stemt en ny strategi ind, som vi skal i gang med at arbejde på, samtidig med at det igen er muligt at modtage volontører og mødes i ICYE-sammenhænge.

Vi er en bestyrelse med en god blanding af erfarne og nye kræfter. Jeg glæder mig meget til at kunne give nogle af mine erfaringer videre, mens jeg samtidig bliver inspireret af den energi og nye tanker som nye øjne kan give. Jeg har forhåbninger om, at det bliver et rigtig godt bestyrelsesår, hvor vi endelig kan få lov til at fokusere på vores fællesskab og kulturmøderne igen.”

Borsi Csokas

Menigt medlem

“Jeg hedder Borsi, er 31 år og arbejder fuldtid som systemingeniør i Aalborg Øst. Mange af jer har kendt mig i nogle år, men jeg håber at der kommer flere nye ansigter til møde i år. Jeg har valgt at genopstille som menigt medlem i hovedbestyrelsen for anden gang.

I min periode som en del af hovedbestyrelsen har jeg, i samarbejde med bestyrelsen og vores fantastiske aktive medlemmer, været med til at udvikle og implementere nye organisatoriske elementer i Dansk ICYE. Nu har jeg også fået en enestående mulighed for at bidrage til vores ny national strategi og jeg glæder mig til at se den komme til live i de kommende år på alle niveauer i organisationen. Jeg har også været enormt glad for at se den modstandigsdygtighed vi har vist på et kollektivt niveau og er sikker på at vi kan fortsætte med at blive stærkere både i antal af medlemmer og aktive medlemmer.

Jeg skal arbejde for at at skabe en klar strukturel forståelse af vores nationale strategi og de opgaver og roller den kræver, ikke kun ved lokalforeninger og deres bestyrelser, men i de nationale udvalg. Jeg føler at vores største opgave bliver at støtte vores kommende lokaleforeninger og at arbejde på konstant at udvikle vores medlemmer så de har bedre styr på de daglige og er ikke bange for at handle når situationen kræver det.

Dog det vigtigste er ikke at gå glip af vores fælles kulturelle forståelse for, hvorfor gør vi det vi gør, og jeg håber jeg kan give et hånd med det det næste bestyrelsesår.”

Mathilde Steiness

Menigt medlem

“Mit navn er Mathilde, og jeg er en 23 årig verdensglad studerende ved Roskilde Universitet. Der har jeg læst Internationale studier og journalistik, som nu har ført mig til USA, hvor jeg dykker ned i den amerikanske udenrigspolitik efter 2001. Jeg er derudover vældig glad for politik, og forsøger at balancere den objektive journalistiske sans på et knivsæg med mine holdninger. For at sponsorere de globale fornøjelser, må jeg i ny og næ vende snuden hjem for at arbejde. Heldigvis har jeg en nice arbejdsplads – Tuborgfondet, hvor jeg arbejder med kommunikation og events.

Lokalforeninger
Jeg blev medlem af ICYE sommeren 2021, og har siden været aktiv og en del af bestyrelsen i Lokalforening Hovedstaden. Her arbejder jeg for en mere aktiv og synlig lokalforening, som arbejder for at lave fede tilbud for volontører, frivillige og dem derimellem. Det er et arbejde jeg glæder mig til at tage med videre i mit bestyrelsesarbejde, hvor jeg håber på at kunne styrke samarbejdet mellem lokalforeningerne, og gøre dem stærkere hver i sær.

Har man en god idé eller et ønske, er man altid velkommen til at tage fat i mig eller smide mig en besked.

Ellers glæder jeg mig til at lære både jer og helt sikkert organisationen bedre at kende, og sammen med jer blive ved med at forbedre- og udfordre vores organisation, samt vores organisationsarbejde.

Vi ses!”

Claus Ansbjerg

Menigt medlem

“Jeg hedder Claus, til dagligt uddanner jeg mig inde for forsynings- og elbranchen – Hvilket er grundet i min bestræbelse på frihed for det enkelte menneske, igennem den teknologiske udvikling og befrielsen fra en proletar tilværelse, til en opløftelse fra de ”basale” behov til en aktualisering af hvert enkelt menneskes højeste potentiale.

I det kommende bestyrelsesår er mine visioner for organisationen, at vi får sat nogle konkrete målsætninger for hvordan vi ønsker at sætte kursen for organisationen og hvordan vi får skabt en stærk synergi udvalgene og lokalforeningerne imellem.
At få skabt et standpunkt for at hver eneste uddannelsesinstitution af en anseelige størrelse, kender til eller ved hvad Dansk ICYE er og at dette kan afspejle sig i vores udvalg og lokalforeninger, og ikke mindst på vores lejre.

Min drivkraft for mit medlemskab af bestyrelsen er min nysgerrighed. Nysgerrigheden på hvad der kan lade sig gøre, hvis vi tør at sigte højt, at sætte en standard og vision om hvordan vi kan tilpasse og tilrette denne organisation, til at berige vores oplevelse af vores liv i højst muligt omfang gennem de kulturelle forskelligheder.”

Katja Ørsnes Jansen

Suppleant

“Jeg hedder Katja og jeg har været aktiv frivillig i Dansk ICYE siden 2017. Jeg har i alle fire år været del af udvalget CCT, i tre år som koordinator, og jeg har det sidste år også siddet som menigt medlem af bestyrelsen. I mellem alt ICYE arbejdet har jeg for nyligt afsluttet en bachelor i Mellemøststudier og til september starter jeg på en kandidat i sprogpsykologi på Københavns Universitet.

Det kunne tage mig flere dage at remse alt, hvad min tid i ICYE har givet mig: Det sociale i et fællesskab med folk med en fælles interesse for mødet mellem kulturer. Muligheden for at møde andre kulturer uden at forlade Danmark. Muligheden for at udvikle mig og udforske nye opgaver og interesser i trygge rammer.

Igennem CCT har jeg fået erfaring med facilitering og undervisning, hvilket har ført mig på sporet af, hvad jeg kan se mig selv lave i fremtiden. Mit første år i bestyrelsen har givet mig mulighed for at prøve at tænke kreativt i strategiudvikling. Det har givet mig et glimt bag sløret i den politiske verden der er DUF fællesskabet. Og så har det givet en række hyggelige sommerhusture i områder af Danmark, jeg ikke før har været i.

Jeg vil gerne i mit næste år i bestyrelsen arbejde for, at vores forening bliver ved med at have de bedste rammer, for at folk kan afprøve deres ideer og udforske deres interesser. Det kan være ved at inddrage strategiinteresserede i udviklingen af vores nye strategi; at få stablet nogle STAR-E workshops på benene til dem af os, der kan lide at facilitere og at sørge for støtte og sparring til lokalforeningerne, så de kan koncentrere sig om det, de synes er sjovt.
Og alt sammen med vores fælles interesse og vision i mente, nemlig mødet mellem kulturer.”