Bestyrelsen har det overordnede ansvar for økonomien og driften, herunder også politiske sager. Den er ansigtet udadtil både på lokalt, europæisk og globalt plan. Bestyrelsen skal fungere som sparringspartner for udvalgene og repræsentere deres interesser og behov bedst muligt.

Bestyrelsens seks medlemmer og to suppleanter vælges på den årlige generalforsamling i april.

Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget og bliver valgt for en toårig periode. De øvrige fem bliver valgt for en etårig periode.

Vil du i kontakt med bestyrelsen skal du skrive til [email protected].

Bestyrelsen per 6. april 2019 består af:


Rasmus

Rasmus Schaal Linneberg

Forperson

Tlf.: 29 80 93 30
E-mail: [email protected]

Hvad er din historie med ICYE?
Jeg blev først bekendt med organisationen, da jeg ville ud og rejse efter min HF i 2013. Gennem Dansk ICYE fandt jeg et frivilligt projekt i Lissabon, som jeg deltog i. Siden da har jeg været aktiv i Lokalforening Midtjylland, Rejseholdet og det nyligt nedlagte #PRICYE. Jeg har siddet i bestyrelsen som både menigt medlem og næstforperson og altså nu som forperson.

Hvad vil du gerne arbejde for i bestyrelsen?
For mig er det vigtigt, at vi er en organisation med identitet! Vi skal turde mene noget om noget, og så skal vi være klare i spyttet, når vi snakker om det. Derfor skal vi styrke de dele, der udgør Dansk ICYE, så vi kan facilitere, at der bliver snakket om vores holdninger.


Mie

Mie Doh Zirblad Andresen

Næstforperson

Hvad er din historie med ICYE?
I 2016 tog jeg på EVS i Spanien, hvor jeg var i syv måneder. Da jeg kom hjem, blev jeg kontaktperson, senere forperson i Lokalforening Sydjylland og sidenhen er jeg blevet medlem af bestyrelsen, først som menigt medlem og nu som næstforperson.

Hvad vil du gerne arbejde for i bestyrelsen?
Jeg vil gerne arbejde for lokalforeningernes udvikling og et stadigt kompetenceløft blandt de aktive medlemmer. For mig er noget af det bedste, at man både kan få noget fagligt og personligt med fra sit frivillige arbejde. Derudover sidder jeg i arbejdsgruppen, som skal kigge på lejrstrukturen. Det bliver et spændende arbejde, som kræver god planlægning og koordinering mellem flere udvalg.


Ditte

Ditte Barnhøj Pedersen

Kasserer

Hvad er din historie med ICYE?
Mit navn er Ditte og jeg er 24 år gammel. Jeg er i gang med mit afsluttende år på Universitet og vil i løbet af bestyrelsesåret gå fra at kunne kalde mig studerende til at kunne kalde mig jurist. Jeg rejste selv med Dansk ICYE i 2013-2014 hvor jeg var på et 6 måneders ICYE-program i Costa Rica. Jeg har været aktiv i organisationen siden jeg kom hjem. Jeg har tidligere været med i Lokalforening Midtjylland, men er nu med i Lejrudvalget og kasserer i Bestyrelsen.

Hvad vil du gerne arbejde for i bestyrelsen?
Jeg vil gerne arbejde for at vi fortsat skaber de bedst mulige rammer for vores frivillige og det fantastiske fælleskab der findes i ICYE. Det er en kontinuerlig proces og med min betydelige erfaring fra forskellige steder i organisationen, håber jeg at kunne bidrage til en fortsat positiv udvikling i organisationen.


Christian

Christian Egge Olsen

Menigt medlem

Hvad er din historie med ICYE?
Jeg har været en del af ICYE siden efteråret 2013 hvor jeg på min rundrejse i Sydamerika var forbi Costa Rica for at arbejde med havskildpadder. På min hjemkomstlejr blev jeg solgt og joinede Rejseholdet grundet det gode fællesskab i udvalget og selve organisationen. Sidenhen har jeg varetaget koordinator-rollen i et par år. Siden sommeren 2018 har jeg været en del af Hovedbestyrelsen, hvor jeg overgik fra suppleant til fuldgyldigt medlem.

Hvad vil du gerne arbejde for i bestyrelsen?
I det kommende bestyrelsesår går jeg efter, at konstant have en finger på organisationens puls. Derudover vil jeg også være med til at undersøge mulighederne for at ændre vores lejrstruktur samt se på hvordan vi formidler politik både internt og eksternt i organisationen.


Emma

Emma Louise Valsson

Menigt medlem

Hvad er din historie med ICYE?
Jeg blev medlem af Dansk ICYE da jeg rejste med organisationen tilbage i 2016, jeg var frivillig på ICYE-programmet i 12 måneder i Ecuador. Siden jeg kom hjem fra Ecuador, har jeg været aktiv i organisationen, først som kontaktperson sidenhen er jeg også blevet en del af rejseholdet og bestyrelsen i lokalforening Nordjylland.

Hvad vil du gerne arbejde for i bestyrelsen?
Dette er mit første år i hovedbestyrelsen og jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde med at videreudvikle organisationen det næste år. Jeg ønsker blandt andet at arbejde med at styrke fællesskabet i organisationen, samt give vores frivillige kompetenceløft ved endnu mere fokus på videreuddannelse.
Jeg glæder mig til arbejde for en endnu stærkere organisation det næste år.


Christina

Christina Nielsen

Menigt medlem

Hvad er din historie med ICYE?
Mit navn er Christina og jeg har været knap et år på ESC i Leipzig, Tyskland. Jeg kom hjem i august 2018, hvor jeg derefter blev aktiv i CCT.

Hvad vil du gerne arbejde for i bestyrelsen?
Selvom jeg er kommet hjem fra min rejse, vil jeg gerne blive ved med at møde folk fra hele verdenen, hvorfor jeg synes Dansk ICYE er en fed organisation at være frivillig i. I bestyrelsen vil jeg især gerne være med til at forme organisationens internationale arbejde.


Frederik

Frederik Greve Jensen

Suppleant

Hvad er din historie med ICYE?
Mit navn er Frederik Greve Jensen, og jeg har været med i ICYE siden 2014 hvor jeg rejste med STEPS programmet til Kenya. Siden min rejse i Kenya, har jeg siddet adskillige år i lokalforeningen Midtjylland, henholdsvis som kasser, næstformand og formand. Nu driver jeg udvalget ”Restaurant Intercult” hvori vi sørger for at der bliver lavet lækker mad på lejerne i ICYE.

Hvad vil du gerne arbejde for i bestyrelsen?
At rejse med organisationen, giver mulighed for at komme ind under huden på en ny kultur, og ved at bo sammen med lokalbefolkningerne på deres præmisser og dele en fælles hverdag over en længere periode nedbrydes fordommene og barriererne og til sidst bliver man accepteret som en del af lokalbefolkningen. Jeg tror den eneste måde at opleve en sådan accept i en fremmede kultur er ved at rejse som frivillig. Det er en unik mulighed for at skabe interkulturel forståelse og det åbner ens verdenshorisont. Selv om jeg blot sidder som suppleant i bestyrelsen, så vil jeg forsat forsøge at trække ICYE i en retning hvor vi styrker vores udvekslingsprogrammer. Jeg ønsker at flere unge i Danmark skal have kendskab til foreningen og vi derfor kan opleve en vækst. Ikke fordi jeg ønsker en større organisation i sig selv, men fordi jeg ønsker at så mange unge som muligt oplever det fantastiske ved kulturudveksling.