Du ansøger på forskellige måder alt efter, hvilket program du vil rejse med. Her kan du læse om ansøgningsprocedurerne og finde de ansøgningsskemaer, du skal bruge.


At the bottom of this page you will find the application forms for volunteering in Denmark through the EU financed ESC – Individual Volunteering programme (previously called EVS).

Ansøgningsskemaer til alle programmer

For at udfylde ansøgningsskemaet skal du benytte en PDF-reader, der understøtter formularer. Vi anbefaler Adobe Acrobat Reader DC, der kan downloades gratis til både Windows og Mac. Heri kan du oprette et digitalt signatur ID, der skal bruges for at underskrive ansøgningsskemaerne. Klik blot på signaturfeltet, når du er klar til at underskrive dokumentet og du vil blive guidet igennem processen. Du kan blive bedt om at gemme dokumentet efter hver felt med digital signatur er blevet underskrevet.
Læs mere om Adobes digitale signatur her, hvor du også kan se en trin-for-trin guide.

Du skal downloade og åbne PDF-filen i en PDF-reader og ikke blot i din browser, da du i din browser ikke kan underskrive dokumentet.

ICYE-programmetansøgningsskema
Det danske ansøgningsskema – PDF
Det engelske ansøgningsskema – PDF

ESC – Individual Volunteering (tidligere kaldt EVS-programmet)
Det danske ansøgningsskema – PDF
Det engelske ansøgningsskema – PDF
For volunteering in Denmark look further down the page

STePs-programmet
Det danske ansøgningsskema – PDF
Det engelske ansøgningsskema – PDF

Ungdomsudveksling
Det danske ansøgningsskema – PDF
Det danske ansøgningsskema – Word

Det udfyldte ansøgninsskema sendes til [email protected]


Application form for the ESC – Individual Volunteering programme

The form below is for volunteering in Denmark through the EU financed ESC – Individual Volunteering programme.

To fill out the application form you will need a PDF reader which supports forms. We recommend Adobe Acrobat Reader DC, which can be downloaded for free for both Windows and Mac. In this PDF reader you can also create a digital signature ID, which you will need to sign the application form. Simply click on the signature box when you are ready to sign the document and the programme will guide you through the process. You may be asked to save the document after each signature is registered.
Read more about Adobe’s digital signature here where you can also find a step-by-steps guide.

You have to download and open the document in a PDF reader and now just in your browser, as you cannot sign the document in the browser.

ESC – Individual Volunteering programmeDownload the English application form – PDF

This application form must be sent to [email protected]

ICYE-programmet
– 6 eller 12 måneder

1. For at kunne søge, skal du være medlem af Dansk ICYE, hvilket koster 75 kr. om året + et ansøgningsgebyr på 25 kr.
Bliv medlem.

2. Når du har valgt hvilket land du vil rejse til, og hvilket projekt du vil arbejde på, skal du indsende os både et dansk og et engelsk ICYE-ansøgningsskema. Skemaerne finder du under “Ansøgningsskemaer”.

Din danske ansøgning bruger vi primært til din forberedelse før du tager af sted, mens den engelske ansøgning bliver sendt til dit værtsland. Af hensyn til visumansøgning, anbefaler vi, at du søger senest 1. maj, hvis du vil afsted i august, eller senest 1. oktober, hvis du vil af sted i januar.

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til [email protected]

3. I forbindelse med din ansøgningsproces, skal du indbetale et depositum på 2.000 kr., samt underskrive en skriftlig aftale om depositum.

Læs mere om ICYE-programmet.


EVS-programmet
– Ud i Europa i 2-12 måneder

1. For at kunne søge, skal du være medlem af Dansk ICYE, hvilket koster 75 kr. om året + et ansøgningsgebyr på 25 kr.
Bliv medlem.

2. Næste trin er at udfylde og sende den danske EVS-ansøgning til os på [email protected], for at blive registreret som ansøger. Som EVS-ansøger skal du selv finde projekterne på EVS-databasen, men du får også tilsendt forslag til projekter af os. Du kan få hjælp til at bruge EVS-databasen her.

3. For at søge et bestemt projekt, skal du udfylde det engelske EVS-ansøgningsskema (CV), samt skrive et motivationsbrev og sende begge til det pågældende projekt. Som EVS-volontør skal du gå i gang med at søge i så god tid som muligt, da ansøgningsproceduren er tidskrævende. Vi anbefaler, at du sender dine ansøgninger til projekterne senest 1½ måned før deadline.

4. Organisationerne giver ikke besked om afslag – reglen er, at de nok skal give besked, hvis de er interesseret i dig.

5. Når du er blevet udvalgt til et projekt, skal du betale et depositum på 1000 kr., der bliver tilbagebetalt, såfremt du gennemfører hele forløbet og afleverer relevante papirer, fx boardingpass og Final Report til brug for afslutning og afrapportering af projektet. Vi sender dig indbetalingsblanketten, når beløbet skal betales.

Ansøgningsproceduren på EVS-programmet er mere avanceret end på de andre programmer. Vi har derfor lavet en oversigt, hvor du kan få de forskellige trin af ansøgningsproceduren uddybet. Oversigten findes under EVS-Ansøgningen.

Læs mere om EVS-programmet.


STePs-programmet
– Ud i Verden i 4-16 uger

1. For at kunne søge, skal du være medlem af Dansk ICYE, hvilket koster 75 kr. om året + et ansøgningsgebyr på 25 kr.. Bliv medlem.

2. Når du har valgt, hvilket land du vil rejse til, og hvilket projekt du vil arbejde på, skal du indsende det danske STePs-ansøgningsskema til [email protected] Det danske ansøgningsskema bruger vi til at danne os et billede af din baggrund og dine ønsker, så vi kan hjælpe dig med at finde det helt rette projekt for dig.

3. Du vil ikke blive valgt fra på baggrund af din ansøgning. Hvis vi finder eventuelle uoverensstemmelser i forhold til vores program og formål, vil vi kontakte dig og lave en forventningsafstemning. Det er vigtigt, at du er ærlig og uddyber dine svar, så vi kan sikre, at din oplevelse bliver så god som muligt.

4. Når vi har modtaget dit danske ansøgningsskema, får du tilsendt information om den destination, du har valgt som 1. prioritet sammen med det engelske ansøgningsskema. Det engelske ansøgningsskema skal du udfylde og returnere til os.

5. Det er kun det engelske ansøgningsskema, som vi sender videre til det land, du har valgt som 1. prioritet. Når ansøgningen er sendt afsted til det pågældende land, forhører vi os om pladser på projekter og perioden for dit ophold. Det er op til de projektansvarlige at godkende dig som volontør på deres projekt, og det skal de gøre ud fra din ansøgning. Derfor er det i din ansøgning en god idé at lægge vægt på, hvordan projektet kan drage nytte af dine personlige erfaringer. Derudover også hvad du selv forventer af opholdet.

6. Igen vil vi understrege vigtigheden af, at du tager dig god tid og uddyber dine svar i ansøgningen. Finder vi uoverensstemmelser mellem dine forventninger og vores tilbud, vil vi kontakte dig og få det afklaret, inden ansøgningen sendes.

7. Du skal regne med 1-2 ugers behandlingstid, før der kommer en bekræftelse fra værtsorganisationen.

8. Vi tilbyder vejledning og hjælp til at bestille flybillet, tegne forsikring, ansøge om visum og finde de rette vacciner, hvis du har brug for dette. Når alt er på plads, sender vi dig en kontrakt, faktura og relevante rejseinformationer.

Læs mere om STePs-programmet.