Du ansøger på forskellige måder alt efter, hvilket program du vil rejse med. Her kan du læse om ansøgningsprocedurerne og finde de ansøgningsskemaer, du skal bruge.

Further down this page you will find the application forms for volunteering in Denmark through the ESC – Individual Volunteering programme (previously called EVS). Find the list of available ESC-projects here
If you are not from the EU or a partner country to the EU, please contact an ICYE organisation in your country to become a volunteer in Denmark with Dansk ICYE.

Ansøgningsskemaer

Vi anbefaler, at ansøgningsskemaet bliver downloadet og udfyldt på en computer.

For at udfylde vores ansøgningsskemaer skal du benytte en PDF-reader, der understøtter formularer. Vi anbefaler Adobe Acrobat Reader DC, der kan downloades gratis til både Windows og Mac. Heri kan du oprette et digitalt signatur ID, der skal bruges for at underskrive ansøgningsskemaerne. Klik blot på signaturfeltet, når du er klar til at underskrive dokumentet og du vil blive guidet igennem processen med at oprette og indsætte dit digitale Adobe ID. Du kan blive bedt om at gemme dokumentet efter hvert felt med digitalt ID er blevet underskrevet, hvis der er flere underskriftsfelter i dokumentet.

Læs mere om Adobes digitale ID her, hvor du også kan se en trin-for-trin guide.

Du skal downloade og åbne PDF-filen i en PDF-reader på din computer og ikke blot åbne den i din browser, da du i din browser ikke kan underskrive dokumentet.

ESC-programmet

For volunteering in Denmark look further down the page.

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til [email protected]

Du skal downloade og åbne PDF-filen i en PDF-reader på din computer og ikke blot i din browser, da du i din browser ikke kan underskrive dokumentet.


Volunteering in Denmark

Application form for the ESC – Individual Volunteering programme

To fill out the application form you will need a PDF reader which supports forms. We recommend Adobe Acrobat Reader DC, which can be downloaded for free for both Windows and Mac. In this PDF reader, you can also create a digital signature ID, which you will need to sign the application form. Simply click on the signature box when you are ready to sign the document and the programme will guide you through the process of creating and signing with your Adobe ID. You may be asked to save the document after each signature is registered.
Read more about Adobe’s digital ID here where you can also find a step-by-steps guide.

You have to download and open the document in a PDF reader and not just in your browser, as you cannot sign the document in the browser.
DO NOT save the document as a Word-file to fill in the form. Fill it in through a PDF program such as Adobe Acrobat Reader DC.

This application form must be sent to [email protected]

Ansøgnings-processen

ICYE-programmet

6 eller 12 måneder

1. For at kunne søge, skal du være medlem af Dansk ICYE, hvilket koster 75 kr. om året + et ansøgningsgebyr på 25 kr.

2. Dernæst skal du sende en dansk ansøgning til Uffe Engsig på [email protected] – han er koordinator på ICYE-programmet. Dette ansøgningsskema giver os en idé om hvem du er og hvilke typer projekter du kunne være interesseret i. Ved du allerede hvilket land du vil til, må du meget gerne udfylde det engelske ansøgningsskema også.

Din danske ansøgning bruger vi primært til din forberedelse før du tager af sted, mens den engelske ansøgning bliver sendt til dit værtsland.

3. I forbindelse med din ansøgningsproces, skal du indbetale et forskud på 2.000 kr., samt underskrive en skriftlig aftale.

Af hensyn til visumansøgning, anbefaler vi, at du søger senest 1. maj, hvis du vil afsted i august, eller senest 1. oktober, hvis du vil af sted i januar.

ESC – Individual Volunteering

Ud i Europa i 2-12 måneder

1. For at kunne søge, skal du være medlem af Dansk ICYE, hvilket koster 75 kr. om året + et ansøgningsgebyr på 25 kr.

2. Dernæst skal du sende en dansk ansøgning til Kathrine Randeris Flagstad på [email protected] – hun er koordinator på ESC – Individual Volunteering. Dette ansøgningsskema giver os en idé om hvem du er og hvilke typer projekter du kunne være interesseret i.
Herefter får du mere information om ansøgningsprocedure, tilbud om forskellige projekter, samt hjælp til alle de spørgsmål du måtte have.

3. Når du er blevet udvalgt til et projekt, skal du betale et depositum på 1000 kr., der bliver tilbagebetalt, såfremt du gennemfører hele forløbet og afleverer relevante papirer, f.eks. boardingpass og Final Report til brug for afslutning og afrapportering af projektet, samt deltager i hjemkomstlejren.
Vi sender dig indbetalingsblanketten, når beløbet skal betales.

STePs-programmet

Ud i Verden i 4-16 uger

1. For at kunne søge, skal du være medlem af Dansk ICYE, hvilket koster 75 kr. om året + et ansøgningsgebyr på 25 kr.

2. Når du har valgt, hvilket land du vil rejse til, og hvilket projekt du vil arbejde på, skal du indsende det danske STePs-ansøgningsskema til [email protected]. Det danske ansøgningsskema bruger vi til at danne os et billede af din baggrund og dine ønsker, så vi kan hjælpe dig med at finde det helt rette projekt for dig.

3. Du vil ikke blive valgt fra på baggrund af din ansøgning. Hvis vi finder eventuelle uoverensstemmelser i forhold til vores program og formål, vil vi kontakte dig og lave en forventningsafstemning. Det er vigtigt, at du er ærlig og uddyber dine svar, så vi kan sikre, at din oplevelse bliver så god som muligt.

4. Når vi har modtaget dit danske ansøgningsskema, får du tilsendt information om den destination, du har valgt som 1. prioritet sammen med det engelske ansøgningsskema. Det engelske ansøgningsskema skal du udfylde og returnere til os.

5. Det er kun det engelske ansøgningsskema, som vi sender videre til det land, du har valgt som 1. prioritet. Når ansøgningen er sendt afsted til det pågældende land, forhører vi os om pladser på projekter og perioden for dit ophold. Det er op til de projektansvarlige at godkende dig som volontør på deres projekt, og det skal de gøre ud fra din ansøgning. Derfor er det i din ansøgning en god idé at lægge vægt på, hvordan projektet kan drage nytte af dine personlige erfaringer. Derudover også hvad du selv forventer af opholdet. Vi vil gerne understrege vigtigheden af, at du tager dig god tid og uddyber dine svar i ansøgningen.

6. Du skal regne med 1-2 ugers behandlingstid, før der kommer en bekræftelse fra værtsorganisationen om mulighed for at du kan være volontør på deres projekt.

7. I forbindelse med din ansøgningsproces, skal du indbetale et forskud på 1.000 kr. Dette gøres først, når både du og det kommende projekt har godkendt den aftale om et volontørophold som vi kan tilbyde.

Vi tilbyder vejledning og hjælp til at bestille flybillet, tegne forsikring, ansøge om visum og finde de rette vacciner, hvis du har brug for dette. Når alt er på plads, sender vi dig en kontrakt, faktura og relevante rejseinformationer.